• Eko módna prehliadka (23. 10. 2020)
      • Všetci vieme, že životné prostredie treba chrániť a preto odpad separujeme. Staré noviny, letáky, mikroténové sáčky, PET fľaše, to nie je len odpad. Je to materiál, z ktorého sa dajú vytvoriť zaujímavé veci. Deti z II.B triedy využili svoju fantáziu a zhotovili nádherné modely, ktoré neskôr predviedli na triednej eko módnej prehliadke.
       BC. Iveta Lokajová - vychovávateľka

        

      • Vlastiveda „na výlete“ (23. 10. 2020)
      • Žiaci III.A triedy si vyučovanie vlastivedy spríjemnili vychádzkou do okolia. Posledné slnečné lúče využili na určovanie svetových strán podľa poludňajšieho tieňa, učili sa pracovať s kompasom a buzolou. Záver „netradičnej“ výučby vlastivedy venovali kresleniu smerovej ružice. 
       Vyučujúca VLA Mgr. Jaroslava Ďuricová

      • Izbová rastlina inak (22. 10. 2020)
      • Žiaci 4.C triedy mali na pracovnom vyučovaní tému "Izbové rastliny". Rozhodli sa vyrobiť rastlinku, ktorá skrášli interiér - triedu, ale nebude náročná na starostlivosť. Priniesli  si odpadový a prírodný materiál (staré plechovky, kamienky, fazuľu... ) a vytvorili parádny KAKTUS. Keďže sa kaktusy výnimočne podarili, chceli  Vám ich ukázať. Dolinská

      • Mesiac úcty k starším v I.B (19. 10. 2020)
      • "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
       Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
       podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
       keď aj on bol mladý.“

       Mesiac október je  pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Žiaci I. B triedy si svojich starkých uctili počas týždňa v ŠKD výrobou krásneho darčeka a v piatok 16. 10. v rámci tematického vyučovania. Žiaci priniesli fotografie svojich starých rodičov, keďže v tomto období sme ich nemohli privítať osobne v našej triede ako po minulé roky. Každý predstavil svojich starkých a vyjadril svoju úctu, radosť a lásku k nim. Pre svojich milovaných starých rodičov vyrobili žiaci krásne srdcia s poďakovaním za ich lásku, múdrosť a starostlivosť.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, Bc. Zuzana Olejníková - vychovávateľka

      • Úcta k starším (17. 10. 2020)
      • Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Predovšetkým našich starých rodičov. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si prváci z I.C triedy vyrobili krásne darčeky pre svojich starých rodičov, ktorými ich obdarujú.
       Keďže aktuálna situácia nám nedovoľuje sa osobne stretnúť a  poďakovať Vám za Vašu starostlivosť, láskavosť a obetavosť, namaľovali prváčikovia plagát prostredníctvom ktorého sa Vám chcú poďakovať a pozdraviť Vás.
       Veríme, že sme všetkých potešili, a svojou troškou sme prispeli k rozveseleniu Vašej jesene života.

       Žiaci I.C triedy a tr. uč. Mgr. Pivovarníková

      • Triedne aktívy RR
      • V termíne od  7.10.2020 do 13.10.2020 sa konajú triedne aktívy. Aktívy  prebiehajú vzhľadom na súčasnú situáciu dištančnou formou, podľa usmernení triednych učiteľov.

       Výška príspevku pre Radu rodičov ostáva v tomto roku nezmenená tzn. 1 dieťa 15€,  2. dieťa 7,50€ a 3 a viac detí spolu 25€.

       Platba sa uhrádza formou bankového prevodu, v prípade že rodič nemá možnosť platby cez účet, platbu je možné realizovať u triedneho učiteľa v hotovosti.
       č. účtu : SK20 0900 0000 0005 0350 6273
       Variabilný symbol 2020
       Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda /pri viacerých deťoch uviesť všetky mená detí a triedu/.

       Platbu je potrebné realizovať do 11.11.2020.

       Vedenie školy
        

      • Pre našich milovaných rodičov a starých rodičov (14. 10. 2020)
      • Keď sa listy začnú sfarbovať do pestrých farieb, zistíme , že JESEŇ je neúprosne tu a s ňou aj  mesiac Október. Október  nám pripomína jednu z najkrajším cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je to ÚCTA K VÁM NAŠI DRAHÍ RODIČIA A STARÍ RODIČIA.

       Ďakujeme Vám, za každý deň, ktorý sme spolu strávili a za  každý deň, ktorý ešte len príde. Ďakujeme Vám, že naše dni napĺňate láskou , starostlivosťou , šťastím a spokojnosťou.

       Prajeme Vám, nech je JESEŇ Vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo strany Vašich najbližších.

       Žiaci I.A, III.A a p.uč. Mgr. Daša Mochňacká

      • Pozdrav starým rodičom zo IV. oddelenia (13. 10. 2020)

      • Mesiac október je už tradične venovaný úcte k starším. A keďže aktuálne nemôžeme pozvať našich starých rodičov na spoločné stretnutie do školy, druháci zo 4.oddelenia nahrali pre svoje babky a dedkov milý odkaz a vyrobili pre nich malý darček.
       Bc. Alena Filičková - vychovávateľka
       Videopozdrav na tejto adrese: videopozdrav

      • Výstavka prírodnín v VII. oddelení (12. 10. 2020)
      • Tretiaci zo VII. oddelenia si celý september vytvárali výstavku prírodnín, ktoré našli pri hrách na školskom dvore, doma, či na vychádzkach v prírode s rodičmi.
       Majú tam naozaj zaujímavé kúsky. Stromy vyrobili z papiera a kartónu. Pribudnú jesenné listy a zo všetkého budeme vytvárať zaujímavé veci. Tešte sa na naše dielka :-)
       Zuzana Lepková, vychovávateľka

      • Ako sa v škole zadaptovali prváčikovia z I.A? (11. 10. 2020)
      • V septembri sa otvorili brány našej školy aj pre nových žiakov prvého ročníka. Z očiek detí  sme mohli vyčítať nielen  radosť, ale i strach z neznámeho. Istotu ktorú mali v poznanej materskej škole  vystriedala nová, situácia. Nové prostredie, neznáma pani ucitelka, ale i noví spolužiaci. Pre deti nastal nový „režim“, o ktorom nemli jasnú predstavu. Začalo sa učenie ktoré sme počas hodín  dopĺňali rôznymi hrami, aby sa ľahšie zadaptovali a zvykli si nie len na nové prostredie, ale aj nový štýl učenia. Myslím si, že deti to zvládli bravúrne. 
       Daša Mochňacká 
                   Videá z netradičnej hodiny na tejto adrese: Netradičná hodina HUV

      • Jeseň v II. oddelení ŠKD (10. 10. 2020)
      • Jeseň nám už žiari krásnymi farbami. Svoje o tom vedia aj deti v školskom klube. Usilovné včeličky z 1.B triedy vylúštili jesenné hádanky, zvládli jesenný kvíz a šikovnosť ukázali aj pri práci s nožnicami, lepidlom a farbičkami. Svoju triedu si vyzdobili sovičkami z prírodnín, šarkanmi, muchotrávkami, nezabudli na jesenný strom a ježka s jabĺčkom.
       Bc. Z. Olejníková – vychovávateľka 

      • Deň úsmevu v III.C (9. 10. 2020)
      • Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999 4. októbra. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Ani tento rok nemohol chýbať ,,Deň úsmevu´´ v našej triede. Aj takto veselo nám bolo.

      • Cezpoľný beh – okresné kolo (29. 9. 2020)
      • V uplynulých dňoch sa uskutočnila súťaž v cezpoľnom behu žiačok a žiakov základných škôl.

       V utorok 29. 9. 2020 sa naša škola zúčastnila tejto súťaže, ktorú reprezentovali v kategórii žiačok: Orinčáková Michaela, Petrenčáková Alexandra a Sedláková Sofia. Naše dievčatá sa s náročnou traťou popasovali so cťou a všetky dosiahli solídny výsledok, čo však nestačilo na postup do krajského kola.

       Druhou kategóriou v rámci súťaže boli žiaci, kde nás reprezentovali: Kožuško Adam, Berezovský Martin a Polščák Jakub. Chlapci nastupovali na preteky odhodlaní dosiahnuť dobý výsledok pre našu školu vo veľmi silnej konkurencii. Od začiatku pretekov išli do vedenia a držali sa na popredných priečkach. Húževnatým a odhodlaným výkonom dokázali poraziť svojich súperov a dosiahli ako družstvo výborné 1. miesto v rámci všetkých zúčastnených škôl nášho okresu, keď Adam Kožuško vyhral tieto preteky a výborne mu sekundovali Polaščák Jakub na 4. mieste, resp. Martin Berezovský na 6. mieste. Na základe dosiahnutých výsledkov naše družstvo žiakov postúpilo na krajské kolo pretekov v cezpoľnom behu základných škôl.

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

       Prajeme veľa šťastia v ďalších športových aktivitách  

      • Ocenenie v rámci súťaže Tvorivé hľadanie 2019 (23. 9. 2020)
      • V rámci dní Festivalu architektúry a dizajnu 2019 bola realizovaná výtvarná súťaž pre mládež „Tvorivé hľadanie". Výtvarné práce všetkých zúčastnených boli vystavené v priestoroch obchodného centra EPERIA, kde si ich mohla prezrieť široká verejnosť. Výtvarné práce hodnotila odborná porota, ktorá v každej kategórii ocenila troch najlepších.
        V rámci slávnostného otvorenia FEAD 2020 boli na pódiu  na Hlavnej ulici v Prešove pani primátorkou slávnostne ocenení víťazi výtvarnej súťaže "TVORIVÉ HĽADANIE 2019". V kategórii B – Tradičná tvorba bol ocenený aj náš žiak Timotej Taiš. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      • Európsky týždeň mobility 2020 (22. 9. 2020)
      • Počas tohto dňa sa naši žiaci 4.C triedy zúčastnili peknej akcie organizovanej mestom. Najprv si v centre mesta prešli netradičnými športovými súťažami, za ktoré boli odmenení sladkou maškrtou a džúsom. Neskôr ich zobrali do parády mestskí policajti. Pri nich si žiaci vyskúšali jazdu na kolobežke, policajné e-kolobežky a posedeli si aj v policajnom aute. Bola to super akcia. Dolinská

      • Recykluj a vyhraj
      • V čase od 22.9.- 29.9.2020 ukončíme zber SABI vrchnáčikov v súťaži „Recykluj a vyhraj“.

       Nazbierané SABI viečka uložte do igelitového vrecúška, označte menom, triedou.

       Žiaci prvého stupňa z prízemia ich odovzdajú pani učiteľke triednej, ktorá ich neskôr umiestni na zberové miesto

       Žiaci prvého stupňa z poschodia  ich odovzdajú pani učiteľke triednej, ktorá ich neskôr umiestni na zberové miesto, prípadne priamo vložia do zberového kontajnera, ktorý v priebehu zberu SABI, do budúceho utorka, bude slúžiť len na tento účel.

       Žiaci druhého stupňa vložia pripravené vrecúška na pripravené zberné miesto – prízemie- oproti schodom.

       Zber sa uskutočňuje za prísnych hygienických pravidiel, dodržiavajte preto všetky pokyny.

       Do zberných nádob vkladáme iba čisté a vytriedené SABI vrchnáčiky, ostatný hliník sa momentálne nezbiera!!!

      • Obnovenie vyučovania.
      • Dňa 14.9. 2020 /pondelok/ sa obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu pre všetky tiredy, podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený aj na tejto stránke https://nespora.edupage.org/timetable/. V platnosti ostávajú všetky opatrenia súvisiace s COVID-19.  Žiaci sú povinní doniesť v deň nástupu vyhlásenie zákonného zástupcu.

      • Termíny záujmových útvarov CVČ v šk. roku 2020/2021 (9. 9. 2020)
      • Vážení rodičia, milé deti,
       aj v tomto školskom roku otvárame pre Vás mnohé krúžky so širokým zameraním a hlavne s množstvom zábavy – v telocvični, bazéne, pri počítačoch, v tanečnej rozcvičovni, na turistike, či v jazykovo vybavených učebniach. Krúžky sú pre žiakov našej školy aj pre externistov. Mnohí ich dobre poznáte, o čom svedčí aj Váš veľký niekoľkoročný záujem. Snažíme sa zmysluplne využiť popoludňajší voľný čas Vašich detí.

       Ak sa chcete stať členmi nášho CVČ, je potrebné vyplniť prihlášku a čestné vyhlásenie, ktoré sú aj na tejto stránke školy nižšie na stiahnutie a napísať názov krúžku, kam zapisujete Vaše dieťa. Príspevok, ktorý musíte zaplatiť za Vaše dieťa, sme sa Vám vždy snažili vrátiť v podobe rôznych benefitov (vstupné, zľavy a pod.). Príspevok pre CVČ je určený Všeobecným záväzným nariadením (VZN).

       Milí rodičia, vzhľadom na súčasnú situáciu (Covid-19) sa krúžková činnosť začne v tomto školskom roku neskôr, napriek tomu prihlášky musíme mať z legislatívnych dôvodov spracované do 15. septembra 2020. Preto Vás prosíme, ak máte o naše CVČ záujem, vypíšte prihlášku a čestné vyhlásenie do tohto dátumu a doručte nám ich. Termíny krúžkov budú konkretizované po zverejnení rozvrhu hodín. Môžete si vyberať z nasledujúcej ponuky krúžkov.

        

       Prihláška, Čestné vyhlásenie  2020-2021

        

       Krátka charakteristika jednotlivých záujmových útvarov sa nachádza na tejto adrese: charakteristika záujmových útvarov alebo v menu CVČ - Informácie o záujmových útvaroch.

        

       TERMÍNY KRÚŽKOV V ŠK. ROKU 2020/2021

        

        

        

      • Uzatvorenie prevádzky školy
      • Vážení rodičia

       Na základe nariadenia RÚVZ v Prešove a zasadnutia krízového štábu Vám oznamujeme, že prevádzka na našej základnej škole bude prerušená, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19  do 13.9.2020.

       Nástup do školy 14.9.2020 /pondelok/.

       Výučba bude prebiehať dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triedneho učiteľa.

       V prevádzke nebude ani školský bazén, ŠJ a ŠKD.

       Vedenie školy

      • Riaditeľské voľno 8.9. 2020
      • Na základe nariadenia RÚVZ a zasadnutia krízového štábu, Vám oznamujeme, že prevádzka na našej základnej škole bude prerušená, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19 , aj v utorok 8. septembra 2020.

       Ospravedlňujeme sa za oneskorené uverejnenie tejto informácie, pretože na rozhodnutie RÚVZ sme čakali do 16.55.

       Ďalší postup bude zverejnený v priebehu 8.9. 2020. 

      • OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA
      • Vážení rodičia,

       na základe konzultácií a odporúčaní RÚVZ Vám oznamujeme, že prevádzka na našej základnej škole bude prerušená z dôvodu karantény pedagogických a nepedagogických pracovníkov do pondelka 7. septembra 2020 (vrátane).

       Do 4.9.2020 evidujeme jeden potvrdený prípad ochorenia COVID-19, pedagogického zamestnanca, ktorý však neprišiel do kontaktu so žiakmi školy, ale v termíne od 24. – 28.8. 2020 bol v kontakte so zamestnancami.

       Preto na základe usmernení podnikáme všetky potrebné kroky a preventívne opatrenia. Všetci zamestnanci sa hneď 4.9.2020 podrobili testovaniu na COVID-19. O výsledkoch a ďalších opatreniach Vás budeme informovať.

       Informácii o postupe vo vzdelávaní jednotlivých tried na deň 7.9.2020 Vám zašleme najneskôr do nedele 6.9.2020.

       Obnovenie prevádzky školy, príp. ďalšie predĺženie jej uzatvorenia bude vyplývať z ďalších nariadení RÚVZ, preto Vás prosíme o pravidelné sledovanie informácií na školskej stránke.

        

                                                                      Riaditeľ školy

      • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna.
      • Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ v Prešove, dňa 7.9.2020 /pondelok/ udeľuje riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani školský bazén, ŠJ a ŠKD.

       Riaditeľské voľno bolo udelené na základe prijatých opatrení  súvisiacich z podozrením na výskyt ochorenia  Covid-19. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 a Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/15801/1-A1800, poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka na tento deň riaditeľské voľno.

       V nasledujúcom období sa škola bude riadiť pokynmi RÚVZ.

      • Poplatok za školský klub detí (ŠKD) v školskom roku 2020/2021
      • Mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD:
       Výšku mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD určuje riaditeľ školy na základe Všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa – mesta Prešov.                                                      
       Výška príspevku je 12 eur / 1 mesiac.  (na základe VZN zriaďovateľa mesta Prešov sa suma môže meniť).
        
       Poplatok za mesiac september 2020 je potrebné uhradiť do 10. septembra 2020!

       Poplatok za ŠKD sa realizuje :
       Bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu), Internet bankingom, alebo priamym vkladom na účet školy vždy od 1. do 5. dňa v príslušnom mesiaci . 
       (za  október od 1. - 5. 10., za november od  1.- 5.11. atď.)

       Bankové spojenie školy:    
       Banka: INI CREDIT BANK
       Účet / IBAN : SK 45 1111 0000 0011 7959 9037 
       SWIFT/BIC: UNCRSKBX
       Konštantný symbol: 0308
       Variabilný symbol: 20202021
       Do správy pre prijímateľa zadať: Meno a priezvisko dieťaťa, triedu !
        
       Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu zaplateného obdobia, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku ani alikvotnej čiastky.

       Ďakujeme.
        

      • Oznam o udelení riaditeľského voľna
      • Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje, že dňa 4.9.2020 /piatok/ udeľuje na základe odporúčania RÚVZ v Prešove, riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani školský bazén, ŠJ a ŠKD.

       Riaditeľské voľno bolo udelené na základe prijatých opatrení  súvisiacich s podozrením na výskyt ochorenia Covid-19. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 a Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/15801/1-A1800, poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka na tento deň riaditeľské voľno.

       Aktuálne informácie o ďalšom postupe budú zverejnené na školskej www stránke /https://nespora.edupage.org/ a taktiež prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

       V prípade otázok kontaktujte triednych učiteľov, alebo vedenie školy 051/7710957.          

                                                                                                                                                    

                                                                    Vedenie školy

      • Oznam rodičom - záujem o ŠKD
      • Vážení rodičia,

       ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo školský klub detí (ŠKD) v šk. r. 2020/2021, je potrebné vypísať dokumenty, ktoré sme dnes 2.9.2020 (streda) rozdali deťom 1.stupňa. 


       Vypísané dokumenty zašlite naspäť ráno do školy 3.9. ( štvrtok ) triednym učiteľkám!

       1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD – platí na celý šk. rok
       2. Prihláška do ŠKD - platí na celý šk. rok
       3. Splnomocnenie – podľa potreby
       4. Organizácia ŠKD – platí od 3.9. – 11.9.2020 v čase mimoriadnych opatrení 

       O poplatkoch za ŠKD Vás budeme informovať v najbližších dňoch cez  Edupage a web školy.

       Ďakujeme.
        

      • Organizácia prvého školského dňa
      • Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020.

       Vstup žiakov do školy je nasledovný:

       7:45     2. – 4. ročník hlavný vchod 

       8:00     5. a 6. ročník vchod pri školskom bazéne

       8:15     7., 8. a 9. ročník zadný vchod pri TV (vstup od futbalového ihriska)

       Vstup zákonných zástupcov je zakázaný.

       8:30     žiaci prvého ročníka hlavný vchod

       Vstup rodičom do školy bude výnimočne umožnený len v prvý deň školského roka.

       Ukončenie prvého školského dňa:

       10.00     7., 8. a 9. ročník

       10.00     2.  – 4. ročník

        9.45      5. a 6. ročník

       Prváčikovia budú končiť individuálne. 

        

       Školská jedáleň a ŠKD 2.9.2020 nie je v prevádzke.

       O organizácii nasledujúcich dní školského vyučovania budú podrobne informovať triedni učitelia 2.9.2020.

        

       Pri nástupe sú žiaci povinní priniesť nasledovné dokumenty /bez podpísaných dokumentov žiakom nebude umožnený vstup do školy/: 

       Bezinfekcnost_2020__2021.docx

       Vyhlasenie_rodica_2020_2021.docx

       Podrobné informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ /kliknite na text/

       Žiaci sú povinní prejsť ranným filtrom /dezinfekcia rúk a meranie teploty/.

       Vstup do školy bude umožnený len s ochranným rúškom.

       Žiadame rodičov detí, ktoré budú mať príznaky ochorenia, aby svoje deti nechali doma na nevyhnutnú dobu liečenia. Podľa nariadení hlavného hygienika SR, ÚVZ a MŠ VVaŠ.

       Prajeme úspešný štart do nového školského roka 2020/2021.

      • Letná škola – 5. deň (28. 8. 2020)
      • Piaty,  posledný deň našej Letnej školy sme strávili vo Fundilande v Prešove. Pohybová aktivita , cieľom ktorej bolo zažiť zábavu a dobrodružstvo  sme si naozaj užili.  Multifunkčné dvojpodlažné ihrisko s prekážkami, šmýkačkami, trampolínami, lezeckou stenou, autíčkami, legom a miestom na futbal .... to sa nám deťom páči. Letnú školu 2020 plnú zážitkov nám budú pripomínať tričká a šatky, ktoré sme dostali od našej školy a vďaka patrí aj našim p. vychovávateľkám a p. asistentkám, ktoré sa o nás po celý čas starali. Ďakujeme.

       Letná škola  – 4. deň (27. 8. 2020)

       Štvrtý deň našej Letnej školy sme strávili v Hanušovciach nad Topľou a navštívili sme  Archeopark Živú archeológiu a kaštieľ. Naplánovali sme si  prírodovednú aktivitu, cieľom ktorej bolo poznanie praveku a stredoveku prostredníctvom piatich obydlí a ich vybavenia. Jedinečný priestor na učenie sa, ktoré nenudí, na relax, ktorý je aktívny a na hru, ktorá je zároveň poznávaním. Veď kto by nechcel cestovať v čase? Vyskúšali sme si rôzne remeslá a prezreli sme si jeden z najkrajších kaštieľov Prešovského kraja, lebo história je  matkou múdrosti. Tak toto treba vidieť a zažiť. 

       Letná škola  – 3. deň (26. 8. 2020)

       Tretí deň našej Letnej školy sme strávili v Košiciach a tešili sme sa, lebo sme navštívili ZOO a Dinopark. Prírodovedná aktivita, cieľom ktorej bolo odniesť si nové poznatky o histórii našej planéty a spoznávať živé zvieratá žijúce na Zemi. Na jednom mieste sme videli  nielen živé zvieratká ale aj vyhynuté dinosaury v životných veľkostiach. Veľmi sa nám dnes páčilo  všetko, čo sme videli a zažili. 

       Letná škola – 2. deň (25.8.2020)


       Druhý deň našej Letnej školy sme strávili v Košiciach. Mali sme pripravenú vzdelávaciu aktivitu s názvom Potulky mestom Košice – Po stopách vrabčeka Urbanka. Cieľom tejto aktivity bolo zábavnou formou spoznávanie zaujímavostí a histórie mesta. Formou príbehovej prehliadky na motív Košických rozprávok o vrabčekovi Urbankovi sme sa dozvedeli o histórii mesta, Dómu sv. Alžbety, Kaplnky sv. Michala a Urbanovej veže. Na dnešných potulkách Košicami sme sa opäť niečo nové a zaujímavé naučili a o niečo múdrejší sme sa vrátili do školy, kde sme strávili popoludnie ďalšími aktivitami.

        

       Letná škola  – 1. deň (24. 8. 2020)

       Prvý deň našej Letnej školy sme začali krásnym slnečným dňom a športovou aktivitou v Lanovom centre v Prešove. Mali sme pripravený adaptačný program,  cieľom ktorého boli pohybové aktivity, trochu adrenalínu a posilnenie tímového ducha našej nešporáckej partie. Stali sme sa dobrodruhmi na stratenom ostrove. Počas hľadania tajomného pokladu sme plnili rôzne úlohy a prekonávali prekážky, čo sa nám aj podarilo. Po tejto športovej aktivite nesmel chýbať aj náš školský bazén, v ktorom sme sa pri vodných hrách poriadne osviežili. Dnešný deň sme si naozaj vychutnali.

      • Letná škola 2020
      • V prílohe sú informácie k Letnej škole. Prosíme rodičov, vyhlásenie a odchod dieťaťa domov je potrebné vypísať a doniesť 24.8 v pondelok ráno do školy.

       Letná škola 2020

       Informácie pre rodičov

        

       Termín : 24. – 28.8.2020 ( pondelok – piatok)

       • Príchod detí do školy 8.00 – 8.15 h. cez vchod bazén ( prísť presne, lebo o cca 8.30 odchádzame zo školy na naplánované aktivity mimo školy)
       • Odchod detí zo školy si naplánujte na 14.00, 15.00 a 16.00 ( podľa nižšie uvedeného nášho programu )
       • Každý deň nech majú deti športové oblečenie a tenisky, šiltovku, rúško, v ruksaku pršiplášť alebo dáždnik, svoju fľašu s vodou, desiatu, olovrant, vreckové podľa vášho uváženia.
       • Máme naplánovaný bazén, osobitne do vrecúška pribaľte deťom plavky, uterák, čiapku a prezuvky na bazén.
       • 27.8. vo štvrtok ideme na celodenný výlet, návrat do školy cca 15.00 h.
       • Obed, vstupné na aktivity, materiálne zabezpečenie aktivít majú deti hradené.
       • Prosíme rodičov, v prípade zdravotného problému ( alergia a iné ) nás informujte.
       • Ak dieťa v daný deň nepríde, dajte nám vedieť do 8.15 h. telefonicky do školy                                            na tel. číslo: +421 51 7710957   

        

      • Letná škola 2020
      • Blíži sa koniec letných prázdnin a my sa ešte stretneme s našimi žiakmi posledný augustový týždeň v letnej škole. Pre všetkých, ktorí sa prihlásili a chcú ešte prežiť prázdninové chvíle s kamarátmi, máme pripravené pestré vzdelávacie, zážitkové, športové a hravé aktivity  v škole aj mimo školy. Navštívime aj iné mestá, kde majú pre nás pripravený zaujímavý program. Tešíme sa na Vás v škole 24. augusta.

      • Oznam školské stravovanie od 3.9.2020 do 31.12.2020
      • Poplatok za stravné : 1.stupeň 25 €

       2.stupeň 30€

       športovci + diétne stravovanie 35€

       Tento poplatok slúži na úhradu stravného v období od 3.9.2020 do 31.12.2020,  kedy je priznaná

       dotácia na stravovanie vo výške 1,20 na jeden obed.

       Stravníci, ktorí sa stravovali v predchádzajúcom školskom roku v ŠJ, nemusia odovzdávať

       zápisné lístky - sú v platnosti z minulého školského roku. Povinnosťou zákonného

       zástupcu žiaka je uhradiť stravné najneskôr do 31.8.2020.

       Číslo účtu ŠJ : SK04 1111 0000 0011 7959 9096

       Stravníci budú na stravovanie prihlásení na základe uhradeného stravného.

       Všetky zmeny ohľadom stravníka je potrebné nahlásiť vedúcej ŠJ, najneskôr v termíne do

       2.9.2020 na telefónnom čísle: +421 910437 771

       Noví stravníci majú povinnosť odovzdať zápisný lístok , uhradiť stravné a zakúpiť si čipovú kartu.

       Zápisný lístok nájdete ho tu: 

        

       https://nespora.edupage.org/a/skolska-jedalen?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxNyZzdWJwYWdlPTA%3D

       Za porozumenie ďakujem

       Majerová vedúca ŠJ

      • A je tu koniec šk. roka 2019/2020
      • Druhý polrok bol pre všetkých skutočnou výzvou. Mnohí určite pred odchodom na zaslúžené prázdniny a dovolenky bilancujú, ako sa so situáciami, ktoré  priniesol, vyrovnávali.

       My by sme chceli z celého srdca poďakovať všetkým – žiakom, rodičom, učiteľom, prevádzkovým pracovníkom a skonštatovať:

       SPOLOČNE SME TO ZVLÁDLI   -  NA  JEDNOTKU

       Všetkým želáme krásne dni plné slnka, zábavy a zaslúženého oddychu.

        

       Vedenie školy

      • Organizácia vyučovania 29. a 30. 6.2020.
      • 29.6.2020

       1. – 9. ročník  - 4 vyučovacie hodiny do 11:40 – triednické práce, OBED podľa rozpisu, ŠKD pracuje ako minulý týždeň

       - do daného termínu je potrebné odovzdať učebnice, kľúče od skrinky, prípadné nedoplatky.

       30.6. 2020

       1. – 9. ročník  - 7:45 – 9:30 - v tento deň nie je v prevádzke ŠJ a ŠKD /schádzanie je zabezpečené od 6:30/

       Poznámka:

       Ak je zákonný zástupca s dieťaťom na OČR– príde pre vysvedčenie len zákonný zástupca o 9:30, ak by dieťa do školy prišlo od rána – škola mu musí vykázať dochádzku – teda, že je v škole prítomné – a zoznam odovzdáva na sociálnu poisťovňu.


      • Voľby do Rady školy
      •  

       Volebná komisia uskutočnila voľby a po ich realizácii spočítala hlasy. Na základe výsledkov volieb do Rady školy pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, zo zástupcov rodičov voľby dopadli nasledovne:
       1. Mgr. Mária Andrejková
       2.Mgr. Radoslav Koľ
       3.MUDr. Karol Kyslan, PhD.MPH
       4.Jana Jačišinová
       Zvoleným zástupcom gratulujeme.

      • Zápis do ZŠ
      • Milí rodičia,

       ak ste sa rozhodli pre:

       Zápis do 1. ročníka, alebo  Prihlásenie žiaka /prestup z inej školy/

       prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky /kliknite na odkaz dole pod obrázkom/.

       Poznámka: Prihlášku je potrebné vypísať aj s diakritikou a malými /veľkými písmenami správne, nakoľko údaje sa prepisujú do školského informačného systému a sú použité pri vypisovaní vysvedčení.

        

       Zápis do 1. ročníka

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

       Na základe usmernenia ministerstva školstva sa na základných školách deti tento rok nemôžu osobne zúčastniť zápisu. Zápis bude prebiehať elektronicky pomocou elektronickej prihlášky /kliknite na odkaz dole pod obrázkom/.

       V dňoch 15.4-30.4.2020 sa zápis do prvého ročníka uskutoční v opodstatnených prípadoch aj osobne od 10:00 do 14:00 hod. v budove školy za prísnych bezpečnostných opatrení (rúška na tvár, ochranné rukavice) - termín je nutné vopred dohodnúť na tel.čísle 0905611301. Tento zápis je určený pre rodičov, ktorí nemajú prístup ku internetu a elektronickej prihláške.

        

       Ďakujeme

        

       Prihlásenie žiaka /prestup z inej školy/

       Pred vypísaním prihlášky pri prestupe žiaka z inej školy je potrebné vopred konzultovať prijate žiaka s kontaktujte vedením školy buď telefonicky +421 51 7710957, alebo emailom: misenkova.nespora@gmail.com 

       Ďakujeme

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje