• Školská knižnica Sovička

    •  

     Zdroj vzdelávania a sebavzdelávania a tiež informačné centrum pre žiakov i pedagógov.

      

     Školská knižnica Sovička je súčasťou Základnej školy Mirka Nešpora 2. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie edukačného procesu.

      

     Školskú knižnicu tvoria učiteľská a žiacka knižnica.

     • Žiacka knižnica
      Činnosť žiackej knižnice je zameraná na:
      • podporu čítania žiakov,
      • prehĺbenie estetickej výchovy, 
      • rozširovanie poznatkov z náučnej literatúry,
      • zdokonalenie čitateľských zručností, 
      • spoluprácu s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove- Sídlisko 3 - Centrum–besedy so spisovateľmi.
        
     • ​​​​​​​Učiteľská knižnica
      Činnosť učiteľskej knižnice je zameraná na:
      • využívanie doplňujúceho knižného materiálu,
      • podporu vyučovacieho procesu,
      • metodického materiálu v súlade s učebnými osnovami.

      

     Knižničný fond tvorí viac ako 3 a pol tisíc kníh . Približne 70% knižničného fondu tvorí umelecká literatúra a 30% odborná literatúra. Každoročne pribúdajú do fondu najnovšie tituly zo svetovej i slovenskej literatúry, ako aj odborné publikácie. V školskej knižnici sa neplatia žiadne poplatky, členom knižnice sa automaticky stáva každý žiak i zamestnanec školy. Návštevníci si môžu v príjemnom prostredí vybrať a prečítať knihu, a zároveň vyhľadávať rôzne informácie na internete.

     Vzhľadom na priestorovú kapacitu je návštevu knižnice potrebné vopred dohodnúť so školským knihovníkom /Ľ. Mišenková/.

     Pri knižnici pracuje záujmový útvar – Klub čitateľov.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje