• Vedenie školy

     •  

      V zmysle organizačnej štruktúry vedenie školy tvoria:

      • Riaditeľ školy - štatutárny zástupca organizácie:
       Mgr. Jaroslav Bizub
        
      • Zástupca riaditeľa - štatutárny zástupca organizácie:
       Mgr. Ladislav Klein
        
      • Zástupkyňa riaditeľa:  
       PaedDr. Ľubomíra Mišenková                                            


      Úradné hodiny počas školského roka:   7:30 - 15:00
      Úradné hodiny počas letných prázdnin: 8:00 - 13:00

      Riaditeľa školy v prípade neprítomnosti zastupuje zástupca, alebo zástupkyňa riaditeľa. 

      Riaditeľ školy:
      Mgr. Jaroslav Bizub

      tel.: +421 51 7710957

      riaditel.nespora@gmail.com

      Štatutárny zástupca riaditeľa:
      Mgr. Ladislav Klein

      tel.: +421 51 7710957

      klein.nespora@gmail.com

      Zástupkyňa riaditeľa:
      PaedDr. Ľubomíra Mišenková

      tel.: +421 51 7710957

      misenkova.nespora@gmail.com

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • Týždeň zdravej výživy (24. 10. 2020)
  • Eko módna prehliadka (23. 10. 2020)
  • Vlastiveda „na výlete“ (23. 10. 2020)
  • Izbová rastlina inak (22. 10. 2020)
  • Mesiac úcty k starším v I.B (19. 10. 2020)
  • Úcta k starším (17. 10. 2020)
  • Pre našich milovaných rodičov a starých rodičov (14. 10. 2020)
  • Výstavka prírodnín v VII. oddelení (12. 10. 2020)
  • Ako sa v škole zadaptovali prváčikovia z I.A? (11. 10. 2020)