• Úradné hodiny


    • Pre rodičov a ostatnú verejnosť
      

     Pondelok 7.30-16.00

     Mgr. Ladislav Klein
     zástupca riaditeľa školy

     Utorok 7.30-16.00

     Mgr. Jaroslav Bizub
     riaditeľ školy

     Streda 7.30-16.00

     Ing. Renáta Bartková Hudačková
     personalistka

     Štvrtok 7.30-16.00

     PaedDr. Ľubomíra Mišenková
     zástupca riaditeľa školy

     Piatok 7.30-16.00

     Helena Novotná
     odborná referentka

           Kontakt: tel.: 051/7710957
     e-mail: nespora2@gmail.com
     www.zsnespo.sk

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • Týždeň zdravej výživy (24. 10. 2020)
  • Eko módna prehliadka (23. 10. 2020)
  • Vlastiveda „na výlete“ (23. 10. 2020)
  • Izbová rastlina inak (22. 10. 2020)
  • Mesiac úcty k starším v I.B (19. 10. 2020)
  • Úcta k starším (17. 10. 2020)
  • Pre našich milovaných rodičov a starých rodičov (14. 10. 2020)
  • Výstavka prírodnín v VII. oddelení (12. 10. 2020)
  • Ako sa v škole zadaptovali prváčikovia z I.A? (11. 10. 2020)