• Novinky
      • Jarné prázdniny

       Riaditeľstvo školy, na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR oznamuje, že jarné prázdniny v školskom roku 2020/2021 sa uskutočnia v termíne:

       22.02.2021 – 26.02.2021

       Činnosť Školského klubu detí a školskej jedálne sú mimo prevádzky.

      • Medzinárodný deň materinského jazyka (19. 2. 2021)

       21. február je Medzinárodným dňom materinského jazyka. Aj naši žiaci si uvedomujú, že materinský jazyk nás sprevádza celým životom a predstavuje kultúrne dedičstvo, ktoré treba chrániť a rozvíjať. Dokázali to aj básňami a prózou, ktoré nemožno nazvať inak ako skvelé , inšpiratívne a podnetné.
       Pripravili sme špeciálne vydanie časopisu našej školy MN magazín, v ktorom sa s prácami nádejných mladých autorov môžete oboznámiť.
       Prijmite naše pozvanie na umelecký zážitok. Pohodlne sa usaďte a začítajte sa do tvorby žiakov našej školy.
       Príjemný umelecký zážitok!

       Časopis sa nachádza na stránke predmetu slovenský jazyk a literatúra na tejto adrese: slovenský jazyk a literatúra

       Predmetová komisia SJL

      • Karneval v ŠKD (19. 2. 2021)

       Po karnevalovom vyučovaní sme pokračovali v karnevale aj popoludní. Naše masky si užili karneval celý deň…. Už teraz sa tešíme, keď sa budeme môcť stretnúť a zabaviť sa všetci spolu.

       D. Jankovichová a vychovávateľky ŠKD

      • Karneval na I. stupni (18. 2. 2021)

       Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našej ZŠ sa z tried v dňoch 15. a 16.2. ozývala hudba a šťastný detský smiech. Žiaci sa zmenili na princezné, šašov, pirátov a rôzne iné originálne masky, v ktorých sa tancovalo, súťažilo i učilo. Verte, že tancovať a súťažiť v niektorých maskách nebolo až také jednoduché. Každá jedna maska však bola jedinečná a úžasná a preto i každá zvíťazila. Odmenou pre všetkých okrem sladkostí a diplomu boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať.

       Mgr. Daša Mochňacká, učiteľky I. stupňa

      • Hurá, nasnežilo! (18. 2. 2021)

       Žiaci I.A si krásu zimy a novej snehovej nádielky užívajú na školskom dvore aj počas tejto náročnej doby. Nezabúdajú na pohyb a plnia aj rôzne pohybové úlohy. Pozrite sa, akú majú radosť z pohybu a sánkovania.

       Mgr. Daša Mochňacká

   • Pre rodičov a študentov

    Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • Zvonenia
    Pondelok 1. 3. 2021
   • 1. hodina:  8:00 - 8:45
    2. hodina:  8:55 - 9:40
    3. hodina:  10:00 - 10:45
    4. hodina:  10:55 - 11:40
    5. hodina:  11:50 - 12:35
    6. hodina:  12:45 - 13:30
    7. hodina:  14:00 - 14.40   

   • Staňte sa naším fanúšikom

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje