• Novinky
      • Európsky týždeň mobility 2020 (22. 9. 2020)

       Počas tohto dňa sa naši žiaci 4.C triedy zúčastnili peknej akcie organizovanej mestom. Najprv si v centre mesta prešli netradičnými športovými súťažami, za ktoré boli odmenení sladkou maškrtou a džúsom. Neskôr ich zobrali do parády mestskí policajti. Pri nich si žiaci vyskúšali jazdu na kolobežke, policajné e-kolobežky a posedeli si aj v policajnom aute. Bola to super akcia. Dolinská

      • Recykluj a vyhraj

       V čase od 22.9.- 29.9.2020 ukončíme zber SABI vrchnáčikov v súťaži „Recykluj a vyhraj“.

       Nazbierané SABI viečka uložte do igelitového vrecúška, označte menom, triedou.

       Žiaci prvého stupňa z prízemia ich odovzdajú pani učiteľke triednej, ktorá ich neskôr umiestni na zberové miesto

       Žiaci prvého stupňa z poschodia ich odovzdajú pani učiteľke triednej, ktorá ich neskôr umiestni na zberové miesto, prípadne priamo vložia do zberového kontajnera, ktorý v priebehu zberu SABI, do budúceho utorka, bude slúžiť len na tento účel.

      • Obnovenie vyučovania.

       Dňa 14.9. 2020 /pondelok/ sa obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu pre všetky tiredy, podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený aj na tejto stránke https://nespora.edupage.org/timetable/. V platnosti ostávajú všetky opatrenia súvisiace s COVID-19. Žiaci sú povinní doniesť v deň nástupu vyhlásenie zákonného zástupcu.

      • Termíny záujmových útvarov CVČ v šk. roku 2020/2021 (9. 9. 2020)

       Vážení rodičia, milé deti,
       aj v tomto školskom roku otvárame pre Vás mnohé krúžky so širokým zameraním a hlavne s množstvom zábavy – v telocvični, bazéne, pri počítačoch, v tanečnej rozcvičovni, na turistike, či v jazykovo vybavených učebniach. Krúžky sú pre žiakov našej školy aj pre externistov. Mnohí ich dobre poznáte, o čom svedčí aj Váš veľký niekoľkoročný záujem. Snažíme sa zmysluplne využiť popoludňajší voľný čas Vašich detí.

      • Uzatvorenie prevádzky školy

       Vážení rodičia

       Na základe nariadenia RÚVZ v Prešove a zasadnutia krízového štábu Vám oznamujeme, že prevádzka na našej základnej škole bude prerušená, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19 do 13.9.2020.

       Nástup do školy 14.9.2020 /pondelok/.

       Výučba bude prebiehať dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triedneho učiteľa.

   • Pre rodičov a študentov

    Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • Zvonenia
    Piatok 25. 9. 2020
   • 1. hodina:  8:00 - 8:45
    2. hodina:  8:55 - 9:40
    3. hodina:  10:00 - 10:45
    4. hodina:  10:55 - 11:40
    5. hodina:  11:50 - 12:35
    6. hodina:  12:45 - 13:30
    7. hodina:  14:00 - 14.40   

    • Virtuálna prehliadka
    •  

   • Staňte sa naším fanúšikom

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • Európsky týždeň mobility 2020 (22. 9. 2020)
  • Fotogaléria z otvorenia šk. roka 2020/21 žiakov 1. ročníka (2. 9. 2020)
  • Letná škola – 5. deň (28. 8. 2020)
  • Florbalový krúžok
  • ŠVP - BAĎO 2015
  • ŠVP Kysak Brezie 2014