• Novinky
      • Učíme sa vonku (10. 6. 2021)

       V stredu 9. 6. 2021 sa žiaci I.A triedy učili vonku. Táto forma netradičného vyučovania sa im veľmi páčila a bavila ich. V očiach detí bola radosť a chuť pracovať. Na hodine SJL sme si dali najskôr BEHACÍ DIKTÁT, v ktorom žiaci nepísali to, čo im niekto diktuje, ale v priestore školského dvora hľadali papierik s dlhšou či kratšou vetou, ktorú sa snažili na mieste zapamätať, pribehli k svojmu zošitu a napísali ju (papierik nemohli odniesť a ani priniesť zošit k nemu). Relaxačnú chvíľku pred koncom hodiny vyplnilo už tradičné 6-minútové čítanie našej prvej knihy.
       Na hodine Vv si obliekli lesných škriatkov a vyhľadávali zaujímavé prírodné obrazy. Žiaci využívali aj priestorovú predstavivosť a počítanie rôznych prírodnín.
       Hurá, učili sme sa vonku!

       Tr. uč. Mgr. Daša Mochňacká

      • Deň najlepších priateľov – 8. jún (8. 6. 2021)

       Pod slovným spojením najlepší priateľ si predstavíme človeka, na ktorom nám záleží, ale ktorému záleží aj na nás. Je to človek, na ktorého sa môžeme spoľahnúť, a vieme že nám určite pomôže. Aj deti z I.B a III.A si vyskúšali čo je to sila priateľstva. Všetci si pre svojho kamaráta napísali vyznanie, prečo ho mám rád. Z vyznaní od priateľov každému vznikol kvet, ktorý si pripli na lúku priateľstva. Touto aktivitou si deti uvedomili, aké je krásne mať dobrého priateľa. Sľúbili sme si, že sa pokúsime hľadať v každom z nás to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.

       Deti I.B, III.A a vychovávateľka Zuzana Olejníková

      • Deň detí v I.C (7. 6. 2021)

       Pre všetky deti je 1. jún výnimočný a jedinečný deň, preto sme Medzinárodný deň detí s prvákmi z I.C triedy oslávili rôznymi zábavnými hrami, súťažami a aktivitami. Nechýbala radosť, zábava, smiech a na záver sladká zmrzlina. Mali sme krásny deň.

       Mgr. D. Pivovarníková a žiaci I.C triedy

      • Exkurzia v Krajskom múzeu v Prešove (2. 6. 2021)

       Oslava Dňa detí môže prebiehať rozličným spôsobom. Jedným z nich je darovať deťom zážitok. Zážitok je o to viac silnejší, ak je prepojený s učením a je poskytnutý po dobe, ktorá nepriala spoznávaniu a výletom. Žiaci 2.B, 4.A a 4.C našej školy takúto možnosť našťastie mali a v prvý júnový deň vyrazili do centra mesta, kde navštívili budovu vlastivedného múzea. V rámci interiéru i exteriéru mali žiaci možnosť vidieť Rákociho palác s jeho dobovým vybavením, expozície umeleckej histórie, hodín, zbraní, numizmatiky, ľudovej kultúry a neživej prírody. Jedinečným zážitkom určite bola aj prehliadka unikátnej „dobovej“ lekárne, či zbierka hasičskej techniky, najrozsiahlejšia a najucelenejšia na Slovensku. Svoj netradičný deň zakončili malí Nešporáci sladkou bodkou – zmrzlinou.

       Triedne učiteľky Mgr. Ďuricová, Mgr. Čopová a Mgr. Dolinská

   • Pre rodičov a študentov

    Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   •  

   • Zvonenia
    Nedeľa 13. 6. 2021
   • 1. hodina:  8:00 - 8:45
    2. hodina:  8:55 - 9:40
    3. hodina:  10:00 - 10:45
    4. hodina:  10:55 - 11:40
    5. hodina:  11:50 - 12:35
    6. hodina:  12:45 - 13:30
    7. hodina:  14:00 - 14.40   

   • Staňte sa naším fanúšikom

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje