• Pokračovanie dištančnej formy vzdelávania pre 2. stupeň
      • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, z dňa 1.12. 2020, žiaci 2. stupňa pokračujú v doterajšej forme dištančného vzdelávania až do odvolania. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom Edupadge a www stránky.

      • Organizácia vyučovania od 10.11. 2020
      • Organizácia vyučovania od 10.11. 2020
       1. stupeň

       Vyučovanie s tr. učiteľom – podľa rozvrhu
       ŠKD
       Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu /dištančná forma/:
       podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie a prihlasovanie sa na online hodiny cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

       11:40 – 1. ročníky

       11:55 – 2. ročníky

       12:10 – 3. ročníky

       12:25 – 4. ročníky

       Podmienky nástupu žiakov 1. stupňa:
       * pri nástupe odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti /viď príloha/
       * v prípade ak je žiak, rodič, alebo osoba žijúca v spoločnej domácnosti so žiakom, pozitívne testovaná, je potrebné riadiť sa nariadeniami RÚVZ.

       Dobrý deň, v prílohe je aktualizované /8.11. 2020/ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Ak nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, bude pripravené pri vstupe do školy. Toto vyhlásenie musia žiaci odovzdať pri nástupe do školy.

        

      • Organizácia vyučovania od 3.11. 2020
      • 1. stupeň

       • Vyučovanie s tr. učiteľom – podľa rozvrhu

            ŠKD

       • Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       • Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu /dištančná forma/:

       • podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie a prihlasovanie sa na online hodiny cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

       11:40 – 1. ročníky

       11:55 – 2. ročníky

       12:10 – 3. ročníky

       12:25 – 4. ročníky

      • “Do you speak English???“ (30. 11. 2020)
      • Žiaci II.stupňa sa zúčastnili každoročnej a veľmi obľúbenej jazykovej súťaži - školského kola OLYMPIÁDY v anglickom jazyku.
       Tento rok si 18 žiakov zasúťažilo v troch kategóriách. Tohtoročná olympiáda bola však veľmi netradičná. Súťažilo sa online cez aplikáciu zoom. Konečné výsledky boli veľmi tesné. 
       V kategórii 1A sa z víťazstva teší Jakub Manko (VII.A), ktorý bude našu školu reprezentovať aj v okresnom kole. Druhé miesto získala Alana Lokajová (VII.A ) a tretie miesto patrí Michalovi Helou (VI.C).
       V kategórii 1B zvíťazila Žofia Čerychová (IX.A), ktorá sa tiež zúčastní okresného kola. Druhé miesto patrí Patrikovi Imrichovi (IX.A) a tretie miesto získal Samuel Pribulla (IX.A). 
       Tomáš Leško (VII.A) v kategórii 1C postupuje priamo do krajského kola olympiády, kde si zmerá sily s tzv. native speakers.
       Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom a v krajskom kole olympiády.

       Mgr. Adriana Repaská

      • Vianočné pohľadnice s kresbou detí (26. 11. 2020)
      • Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR. Pre policajtov, hasičov i horských záchranárov vytvorili vianočné pohľadnice, na ktorých boli zimné obrázky s vianočnou tematikou. 

      • Cvičíme s Kidshaker (26. 11. 2020)
      • Žiaci IV. oddelenia vyhrali súťaž o prémiový mesačný vstup do online fitka KIDshaker, ktorý sprostredkúva fitshaker.sk. Počas celomesačného cvičenia si v rámci rekreačnej činnosti, hravou formou precvičujeme základné cvičebné prvky s Fitinkou a Tonym. Učíme sa jednoduché tanečné variácie, precvičujeme si hlasivky spevom a naberáme nové vedomosti o zdravom životnom štýle. 

       Žiaci II.A a p. vych. Bc. Alena Filičková

      • Informatická súťaž iBobor (26. 11. 2020)
      • Naši žiaci sa v dňoch od 10. 11. do 16. 11. zúčastnili medzinárodnej informatickej on-line súťaže iBobor. Tento rok súťažilo na Slovensku  z domu alebo zo školy  v ôsmich kategóriách 55 064 súťažiacich z 804 škôl, z našej školy sa zapojilo 34 žiakov, z nich 23 bolo úspešnými riešiteľmi - gratulujeme!, z toho piati žiaci mali 100. percentil: Jakub Knap (2.A), Oliver Szabó (2.B), Filip Lichvár (2.B), Michal Kuchár (5.B), Adam Kačmarik (6.B).

      • Vianočný pozdrav ministrovi školstva (23. 11. 2020)
      • Každé Vianoce je zvykom, že si ľudia zasielajú vianočné pozdravy. Tých, čo si ich aj vlastnoručne vyrobia,  je síce menej, ale ich výsledný produkt stojí za to!  Naši Nešporáci medzi takýchto „tvorcov“ určite patria. Aj tento rok vytvorili zaujímavé a netradičné pozdravy, ktorými zabojujú v celoslovenskej výtvarnej súťaži vyhlásenej ministrom školstva Branislavom Gröhlingom. Minister sľúbil najlepšie návrhy malých umelcov oceniť darčekmi. 

      • Nový úspech ruštinárov (23.11. 2020)
      • V celoslovenskom kole akcie Ruský film v škole, ktorého sme sa zúčastnili online formou, získali naši žiaci krásne umiestnenia:
       9. ročník - 1.miesto: M. Orinčáková (9.A)  
                         2. miesto S. Foltínová (9.A) a A. Lešková (9.A)
       8. ročník – 1. miesto: Tadeáš Taiš (8.B) a Timotej Taiš (8.B) 
                         2. miesto: J. Gajdoš (8.B)
       V škole na nich čakajú pekné diplomy od odbornej poroty. Srdečne blahoželáme!

       Cпaсибо вам большoе 😊

      • Prerušenie prevádzky bazéna od 12.10.2020
      • Na základe Manuálu pre základné školy a školské zariadenia zo dňa 11.10. 2020, telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport,  bazén a posilňovňa sa nevyužívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby. 

      • Olympiáda v netradičnom šate (18. 11. 2020)
      • Prešov 16.11.2020 - Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si opäť po roku zmerali sily vo vedomostiach a schopnostiach používania materinského jazyka.  Netradične, ale  s o to väčším  cieľom preukázať svoje nadanie, súťažili o prvú priečku a postup na okresné kolo v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Do kúta ich nezahnala ani dištančná výučba a svoje zručnosti  predviedli online formou v dvoch disciplínach – vedomostnom teste a transformácii textu. 


       V prvej časti súťažiaci  presvedčili porotu , že aj napriek nepriaznivým podmienkam výučby nezaháľali a v teste obstáli  výborne. Rovnakú mieru zručnosti  a kreativity prejavili  aj v transformácii poézie na umelecký opis. Výsledkom boli  inšpiratívne  opisy jesennej prírody plné umeleckých prostriedkov.


       Viacerí dokázali, že právom siahajú na prvú priečku. Ako to však v súťaži býva, víťazom sa môže stať iba jeden. A tak sa z pomyselných vavrínov teší  Žofia Čerychová, žiačka 9.A triedy, ktorá bude našu školu reprezentovať aj v okresnom kole.  Druhé miesto patrí jej spolužiačke Nine Kolačkovskej a o tretie miesto sa delia Timea Hudáková z  9.B  a Dália Širotňáková z 8.B triedy.


       Víťazke srdečne  blahoželáme  a prajeme úspešné zvládnutie okresného kola olympiády.

       Mgr. Tatiana Kandráčová

        

        

      • Jeseň v tretiackom ŠKD je pestrá (18. 11. 2020)
      • Triedu si skrášľujeme prácami z papiera, odpadových materiálov, z prírodnín a z flisu,  sledujeme reláciu Školský klub, hráme golf i bowling, konštruujeme zo stavebníc. Počas prípravy na vyučovanie hráme domino i pexeso po anglicky. We learn English playfully ☺
       Tretiaci a vychovávateľka Z. Lepková

      • Bábkové divadielko (13. 11. 2020)
      • Keďže v tomto období nenavštevujeme kiná, ani divadlá, vyrobili sme si vlastné bábkové divadielko s kulisami a bábkami. Stačilo trochu fantázie a vzniklo krásne divadelné predstavenie, ktoré nás všetkých rozveselilo.
       Vychovávateľka Iveta Lokajová a žiaci II.B

      • Vyrábame rúško (4. 11. 2020)
      • Aj nás chránia, aj nám už lezú na nervy – rúška.  Ako sa k nim postaviť kreatívne a nie odmietavo?  Dá sa to aj zábavne a my v I.B sme si to vyskúšali. Viedli sme otvorenú diskusiu  na tému prečo je nosenie rúšok také dôležité. Vyskúšali sme to na omaľovánke, kde sa nám najviac páčilo, že sme sami navrhli vzor rúška. Však nestačilo nám to a pustili sme sa do výroby rúška zo servítky. Pri tomto zaujímavom objavovaní sme si sľúbili, že bezpečnosť musí byť na prvom mieste a že pod rúško neschováme naše prejavy nálady a emócií.
       Bc. Zuzana Olejníková - vychovávateľka

      • Halloweenska zábava v I.A (3. 11. 2020)
      • Nie každý deň je rovnaký, a preto sme si posledný deň pred prázdninami spestrili aj my. Urobili sme si Hallooweensku zábavu. Tento deň sa niesol v zábavnom a tvorivom duchu. Masky sme doplnili maskami vlastnej výroby. O zábavu sa nám postarali rôzne hry a diskotéka. Popoludnie sme si výborne užili.
       Vychovávateľa A. Dlugošová a I.A trieda.

      • Oznam - školské stravovanie 2. stupeň
      • Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

       • v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov v piatom až deviatom ročníku s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania
      • Halloweenske popoludnie v III. odd. ŠKD (30. 10. 2020)
      • Vo štvrtok 29. 10. si deti z I.C triedy skutočne užili halloweenske tvorivé a zábavné popoludnie. Doniesli si masky, vytvorili tekvičky a strašidielka a nesmeli chýbať súťaže aj zábava plná smiechu a dobrej nálady. Takto veselo sme ukončili deň pred jesennými prázdninami. 
       Vych. D. Jankovichová

      • Finančná gramotnosť v IV.B (30. 10. 2020)
      • So štvrtákmi sme sa pred prázdninami rozhodli spríjemniť si deň na hodine matematiky rozprávaním a učením sa o peniazoch. Naučili sme sa ako s nimi rozumne hospodáriť,  prečo je dôležité šetriť peniaze a odkladať na „horšie časy“  a ako s nimi narábať pri nakupovaní. Žiaci počítali čo si môžu kúpiť za danú sumu, koľko peňazí  sa im zvýši a akými bankovkami alebo mincami môžeme platiť. Táto téma ich veľmi zaujala a určite ju budeme využívať aj na ďalších hodinách (nielen) matematiky.
       Žiaci IV.B a tr. učiteľka Mgr. L. Fričová

      • ...aj v III. B sa hospodárilo a veselilo (30. 10. 2020)
      • Deň pred jesennými prázdninami sme prežili v III. B netradične. Začali  sme seriózne. Téma peniaze v našej triednej „EURO AKADÉMII“ u nás vzbudila tie správne emócie. Odhalili  sme falšovanie peňazí, nakúpili lacno a veľa, stali  sme sa majiteľmi hŕby eur. A to už bol len krôčik k pravej „Halloweenskej párty“. Deň sme zavŕšili súťažením a tancom. V maskách bolo síce trošku dusno, ale ten pocit, keď počas dňa nevyberiete učebnice z aktovky....ten stojí za to ...
       Žiaci III.B a tr. učiteľka Mgr. N. Petrufová

      • Vesmír očami štvrtákov (30. 10. 2020)
      • Na hodinách prírodovedy sme sa so štvrtákmi učili o vesmíre. Táto téma je veľmi obľúbená, pretože vesmír odjakživa vzbudzoval u ľudí veľkú zvedavosť a inak to nebolo ani v našej triede.  Preto sme sa rozhodli vesmír , slnečnú sústavu, pohyby Zeme a súhvezdia aj výtvarne spracovať.  Žiaci vyfarbili jednotlivé planéty, usporiadali ich na ich obežnej dráhe , znázornili aj pohyby našej Zeme a pomocou plastelíny a špajdli vytvorili najznámejšie súhvezdia. Všetci sa už teraz tešíme na ďalšie skúmanie vesmíru....
       Žiaci 4. B a tr. učiteľka Mgr. L. Fričová

      • „Medzinárodný deň eura“ (30. 10. 2020)
      • Žiaci I.C triedy si pripomenuli prostredníctvom tematického vyučovania sviatok našej meny „Medzinárodný deň eura“. Počas celého dňa sme sa so žiakmi rozprávali o peniazoch a ich význame, o sporení, spoznávali sme jednotlivé mince a bankovky, vypracovávali sme rôzne pracovné listy a plnili prasiatka mincami. Nakoniec sme vytvorili veľké euromince z jesenných listov, ktoré zdobia našu triedu.
       Tr. uč. I.C Mgr. Pivovarníková

      • „My a peniaze“ (30. 10. 2020)
      • Žiaci II.B boli v týždni pred jesennými prázdninami účastníkmi netradičného vyučovania matematiky. Hodiny počítania boli zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti a boli dopĺňané netradičnými aktivitami. Projekt „Ja a peniaze“ zoznámil deti s históriou, úlohou i funkciou peňazí.  Zážitkové vyučovanie, párové či skupinové aktivity, hra na obchod, spoznávanie peňazí, testíky a pracovné listy – to všetko čakalo na druhákov počas vyučovania. Rozprávky, porekadlá a pesničky dodávali už tak zvláštnym formám učenia nezvyčajný nádych. Veľký úspech u žiakov malo aj zhotovovanie mincí, maľovanie zábavných kreditiek a vytváranie vlastných bankoviek, ktoré deti použili k nákupom v triednom obchode.   
       Mgr. Jaroslava Ďuricová

      • Finančná gramotnosť v I.A (29. 10. 2020)
      • Téma , ktorú postupom času začne riešiť s deťmi každý rodič. Či už pri nakupovaní, alebo určení si výšky vreckového. Finančné záležitosti riešime prakticky každý deň. Zvyšovanie finančnej gramotnosti a učenie detí už odmala, je nevyhnutný krok  na správne narábanie a hospodárenie s peniazmi. Ako to však sprostredkovať deťom, aby si z toho odniesli čo najviac?  

       So žiakmi I.A sme sa téme finančná gramotnosť venovali na hodine SJL a matematiky. Pomáhali nám pritom Dinosaury  Dino , Dina a ich ocko, ktorí nás oboznámili s tým, ako a prečo vznikli peniaze.  Deti si po prezentácii  za pomoci interaktívnej hry vyskúšali nakupovanie s peniazmi, ktoré mali k dispozícii.

       Nájsť užitočné informácie a učiť deti  zábavnou formou aj doma, možno aj vo vzdelávacej sekcii Národnej banky Slovenska, a to v troch sekciách – pre deti, študentov i učiteľov. Nudiť sa nebudete. Nájdete tam hry o inflačných príšerách, komiksy, kvízy  i užitočné prezentácie.

       Buďme teda vzorom, aby sme deti naučili múdro sa starať o svoje financie.

       Tr.uč. 1.A Mgr. Daša Mochňacká 

      • Halloweenska párty v II.B (29. 10. 2020)
      • V školskom klube sa nikdy nenudíme. Tentokrát sme si spríjemnili popoludnie v našej triede Halloweenskou párty, pri ktorej nechýbali zaujímavé masky a rôzne súťaže. Našu zábavu ukončila diskotéka. Domov sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky.
       Deti z II.B triedy a vychovávateľka Iveta Lokajová

      • Halloweenske učenie v 3.A
      • Deň pred prázdninami si žiaci 3.A trochu oddýchli od každodenných povinností. Skúsili si, akoby sa učilo v Strašidelnej škole. V maskách hravo zvládli  násobilku aj vybrané slová. 

      • Jesenné kreácie v VI. oddelení (29. 10. 2020)
      • Najfarebnejšie ročné obdobie je určite jeseň. Hýri krásnymi zlatistými odtieňmi žltej, oranžovej, červenej, hnedej farby. Aj k nám do VI.oddelenia ŠKD už zavítala jeseň. Vlastne sme si spoločne takú pani JESEŇ vytvorili. A ešte veľa iných jesenných kreácii naše šikovné rúčky vyrobili a vyzdobili naše oddelenie.
       vych.Košútová

      • Ako byť s peniazmi kamarát (29. 10. 2020)
      • Finančná gramotnosť sa netýke len dospelých. Dnešná matematika v IV.A triede bola plná aktivít, ktoré rozvíjajú zručnosti detí potrebné pre orientovanie sa vo svete peňazí.
       IV. A, Eva Čopová

      • Halloweenská diskotéka v I.B (28. 10. 2020)
      • V živote nás všetkých má určite dôležité miesto okrem vážnych vecí a povinností aj zábava. Žiaci I.B triedy sa v priebehu popoludnia v školskom klube zmenili na roztomilé masky. Vylúštili halloweenské hádanky, zasúťažili si a nechýbala ani diskotéka. Bolo to príjemné a zábavné popoludnie plné smiechu a radosti.
       Bc. Zuzana Olejníková – vychovávateľka

      • Finančná gramotnosť (28. 10. 2020)
      • Žiaci II.C a II.A sa dňa 27. 10. 2020 venovali rozvoju finančnej gramotnosti. Pripomenuli sme si tak Medzinárodný deň eura, ktorý bol minulý mesiac. Spoznávali sme jednotlivé mince a bankovky, ktorými môžeme u nás platiť. Naše triedy sa zmenili na supermarket, kde sme museli zaplatiť za náš nákup. Určite tieto skúsenosti využijeme v každodennom živote. 
       Žiaci II.C a II.A 😉

      • Ruský film v škole (28. 10. 2020)
      • Naši šikovní ôsmaci a deviataci sa 26. - 27. októbra 2020 zapojili do 17. ročníka podujatia „Ruský film v škole“ v online forme. Akciu organizuje Zväz Rusov Košice a každoročne sa jej zúčastňuje množstvo slovenských škôl. Žiaci si tento rok pozreli ruský animovaný film Nepolapiteľný Funtik. Nasledovali kvíz zameraný na schopnosť počúvať s porozumením a kreslenie scénok z filmu. Najkrajšie kresby zašleme do súťaže. Ak zaujmú porotcov, budú zverejnené v časopise Spolu a na fb stránke zvaz.rusov.kosice.slovakia.
       Mgr. S. Jančová

      • Šikovné ručičky detí z I. oddelenia ŠKD (27. 10. 2020)
      • Tak ako všetky deti, aj tie naše, z I.oddelenia majú šikovné ručičky. Veľmi rady tvoria a vyrábajú rôzne výtvory. Pár výtvorov našich šikovných žiakov z I.oddelenia by sme Vám radi ukázali.
       Žiaci I.oddelenia a vychovávateľka Mgr. Alica Dlugošová

      • Medzinárodný deň školských knižníc (26. 10. 2020)
      • Každoročne štvrtý októbrový pondelok patrí školským knižniciam a ich sviatku. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva a pripomína sa od roku 1999. V našej škole sa nachádza školská knižnica SOVIČKA a žiaci z II.B sa rozhodli jej sviatok osláviť. Ako? Predsa dobrou knihou a čítaním. Od „Sovičky“ si vypožičali knihu Eleny Čepčekovej Slniečko na motúze o príhodách nezbedných chrobáčikov, z ktorej si v škole čítajú. Knihy a čítanie majú druháci ozaj radi, na každý príbeh sa nesmierne tešia. Tak nech im ten elán a zanietenosť pre knihy vydrží čo najdlhšie. Veď nenadarmo sa hovorí: KNIHY SÚ NEMÍ UČITELIA. 
       Mgr. Jaroslava Ďuricová

      • Organizácia vyučovania od 26.10.2020
      •       1. stupeň

       • Vyučovanie s tr. učiteľom – podľa rozvrhu

            ŠKD

       • Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       • Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu /dištančná forma/:

       • podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie a prihlasovanie sa na online hodiny cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

       11:40 – 1. ročníky

       11:55 – 2. ročníky

       12:10 – 3. ročníky

       12:25 – 4. ročníky

       OBED: 2. stupeň

       Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy v jedálni.

       V prípade záujmu o stravu žiakov 2. stupňa, postup je nasledovný:

       Záujemcovia o stravu sa musia znovu prihlásiť na tf. čísle 0910 437 771

       Výdaj stravy do jednorazových nádob /poskytne škola/ je pri zadnom vchode do jedálne. Výdaj stravy v čase od 10.30 do 11.30.

        

        

      • Týždeň zdravej výživy (24. 10. 2020)
      • V týždni od 19. 10. – 23. 10. sa celý prvý stupeň ocitol v Kráľovstve zdravia. Všetci sme vo svojich triedach tvorili, vyrábali, zapájali sa do aktivít súvisiacich so zdravou výživou, tancovali, naučili sa všetko o jablku a všetkom, čo nám blahodárne prispieva k zdravému životnému štýlu. Každá trieda sa zmenila na Kráľovstvo zdravej výživy, v ktorom sa tradičné vyučovanie zmenilo na plnenie rozmanitých „zdravých“ úloh, na vyrábanie krásnych výrobkov... Atmosféra v duchu zdravia bola príjemná, plná detského úsmevu, vzájomnej pomoci, spolupatričnosti a priateľstva.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, učiteľky 1. stupňa 

      • Organizácia vyučovania od 19. – 23.10. 2020
      •  

       Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na škole podľa usmernenia RÚVZ, nastáva zmena v organizácii vyučovania.

       1. stupeň - prezenčná forma

       1.-  4. vyučovacia hodina s tr. učiteľom – podľa rozvrhu – bez TSV, HUV, PPB

       ŠKD

       • Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       • Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu/dištančná forma/:

       • podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

        

       11:40 – 4. ročníky

       11:55 – 3. ročníky

       12:10 – 2. ročníky

       12:25 – 1. ročníky

        

       OBED: 2. stupeň

       Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy v jedálni.

       V prípade záujmu o stravu žiakov 2. stupňa, postup je nasledovný:

       Záujemcovia o stravu sa musia znovu prihlásiť na tf. čísle 0910 437 771

       Prihlasovanie je na celý týždeň, bez možnosti ďalšieho odhlasovania. Výdaj stravy do jednorazových nádob /poskytne škola/ je pri zadnom vchode do jedálne. Výdaj stravy v čase od 10.30 do 11.30.

       Prihlásenie 16.10. /piatok /do 14.00 – strava od pondelka 19.10. 2020 /vrátane/.

       Prihlásenie na stravu piatok 16.10. po 14.00 do pondelka 19.10. 2020 do 14.00 strava od utorka 20.10.2020 /vrátane/

      • Eko módna prehliadka (23. 10. 2020)
      • Všetci vieme, že životné prostredie treba chrániť a preto odpad separujeme. Staré noviny, letáky, mikroténové sáčky, PET fľaše, to nie je len odpad. Je to materiál, z ktorého sa dajú vytvoriť zaujímavé veci. Deti z II.B triedy využili svoju fantáziu a zhotovili nádherné modely, ktoré neskôr predviedli na triednej eko módnej prehliadke.
       BC. Iveta Lokajová - vychovávateľka

        

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje