• Jarné prázdniny
      • Riaditeľstvo školy, na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR  oznamuje, že jarné prázdniny v školskom roku 2020/2021 sa uskutočnia v termíne:

                                                    22.02.2021 – 26.02.2021

       Činnosť Školského klubu detí a školskej jedálne sú mimo prevádzky.

      • Medzinárodný deň materinského jazyka (19. 2. 2021)
      • 21. február je Medzinárodným dňom materinského jazyka. Aj naši žiaci si uvedomujú, že materinský jazyk nás sprevádza celým životom a predstavuje kultúrne dedičstvo, ktoré treba chrániť a rozvíjať. Dokázali to aj básňami a prózou, ktoré nemožno nazvať inak ako  skvelé , inšpiratívne a podnetné.
       Pripravili sme špeciálne vydanie časopisu našej školy MN magazín, v ktorom sa s prácami nádejných mladých autorov môžete oboznámiť.
       Prijmite naše pozvanie na umelecký zážitok. Pohodlne sa usaďte a začítajte sa do tvorby žiakov našej školy.
       Príjemný umelecký zážitok!

       Časopis sa nachádza na stránke predmetu slovenský jazyk a literatúra na tejto adrese: slovenský jazyk a literatúra

       Predmetová komisia SJL

      • Karneval v ŠKD (19. 2. 2021)
      • Po karnevalovom vyučovaní sme pokračovali v karnevale aj popoludní. Naše masky si užili karneval celý deň…. Už teraz sa tešíme, keď sa budeme môcť stretnúť a zabaviť sa všetci spolu.

       D. Jankovichová a vychovávateľky ŠKD

      • Karneval na I. stupni (18. 2. 2021)
      • Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našej ZŠ sa z tried v dňoch 15. a 16.2. ozývala hudba a šťastný detský smiech. Žiaci sa zmenili na princezné, šašov, pirátov a rôzne iné originálne masky, v ktorých sa tancovalo, súťažilo i učilo. Verte, že tancovať a súťažiť v niektorých maskách nebolo až také jednoduché. Každá jedna maska však bola jedinečná a úžasná a preto i každá zvíťazila. Odmenou pre všetkých okrem sladkostí a diplomu boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať.

       Mgr. Daša Mochňacká, učiteľky I. stupňa

      • Hurá, nasnežilo! (18. 2. 2021)
      • Žiaci I.A si krásu zimy a novej snehovej nádielky užívajú na školskom dvore aj  počas tejto náročnej doby. Nezabúdajú na pohyb a plnia aj rôzne pohybové úlohy. Pozrite sa, akú majú radosť z pohybu a sánkovania.

       Mgr. Daša Mochňacká 

      • Zimné radovánky II.B triedy (17. 2. 2021)
      • „Zima, zima tu je, sniežik poletuje.
       Poletuje, pekne sadá, Nešporák si sánky hľadá.“

       Pobyt v zimnej prírode je pre deti blahodarný a dôležitý, a preto je správne, ak sú deti v každom ročnom období čo najviac na čerstvom vzduchu. Žiaci II.B sú vonku každý deň a navyše veľmi radi. A je úplne jedno, či je zima a či leto. No zima má predsa len väčšie čaro. Sánky, guľovačka, stavanie snehových domčekov a anjelov - to všetko sú činnosti, ktoré deťom prinášajú mnoho zábavy a potešenia. Užívajú si nádhery pani Zimy, ktorá ešte nepovedala svoje posledné slovo. 

       Mgr. J. Ďuricová
        

      • Fašiangy v 3. A
      • Aj keď sme si v súčasnej ťažkej situácii nemohli užiť  fašiangový karneval ako po iné roky, predsa sme sa dobre zabavili.

       Pripravili sme si svoje masky, predstavili ich svojim spolužiakom a učenie nám v nich išlo hneď veselšie.

       Na záver nás čakala samozrejme aj sladká odmena a ešte aj malé prekvapenie.

      • Víkendové testovanie a nástup do školy od 15.2.2021
      • Od 15. februára 2021 prebieha výuka:

       1. stupeň - prezenčne /podmienka test zákonného zástupcu a vypísané čestné vyhlásenie s dátumom testovania /test nesmie byť starší ako 7 dní/

       2. stupeň - dištančne podľa rozvrhu

       Od 15.2.2021 pri vstupe detí 1. stupňa do školy je potrebné odovzdať:Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu certifikát o negatívnom teste/aktuálne tlačivá dostali žiaci v škole a nájdete ho aj tu: Zakonny_zastupca_cestne_vyhlasenie.docx

       Cez víkend t.j. 13.2.2021 a 14.2.2021 sa bude testovať na všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

       Testovanie bude prebiehať od 8:00-12:00 a 12:45 – 17:00. Posledné odbery o 16:30. /bez objednávania času/

       Registrujte sa vopred a nečakajte na výsledky.

       Je možné využiť registračný systém na antigénové testovanie. Stačí vyplniť registračný formulár na web stránke:

       https://trustoneapp.com/registration/slovakia/ 

       ​​​​​​​a následne si stiahnuť aplikáciu do smartfónu. Do samotnej aplikácie sa každý užívateľ prihlási pomocou prístupových údajov, ktoré budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.Po prihlásení do aplikácie každý užívateľ uvidí svoj vlastný vygenerovaný QR kód, ktorým sa preukáže priamo na odbernom mieste. QR kód umožní pracovníkom na odberných miestach rýchlejšie vybaviť záujemcov o testovanie, vďaka čomu sa skráti aj doba čakania ľudí v radoch.

      • Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo (16. 2. 2021)
      • Každoročne sa žiaci našej šloly zúčastňujú postupovej súťaži Olympiády v anglickom jazyku. Aj v týchto neľahkých podmienkach dištančného vzdelávania a hlavne online súťaženia sme nezaháľali a pridali sme sa k tým, ktorí majú chuť a vôľu súťažiť. 
       Tomáš Leško (7.A) v kategórií 1C (native speaker) v týchto dňoch  reprezentoval našu školu a zúčastnil sa online KRAJSKÉHO KOLA Olympiády v anglickom jazyku. Získal krásne 2. MIESTO, za čo mu srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa takých úspechov. Sme na teba pyšní.
           „ WE ARE PROUD OF YOU“  

       Mgr.  A. Repaská

      • Návrat do škôl od 8.2.2021
      • Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021.

       1. stupeň - prezenčne /podmienka test zákonného zástupcu a cestne_vyhlasenie.docx           

       2. stupeň - dištančne podľa rozvrhu

       Pri nástupe detí 1. stupňa je potrebné odovzdať: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu certifikát o negatívnom teste.

       Odkaz na tlačivo nájdete aj na konci tohto oznamu.

       Všetci žiaci I. stupňa budú prihlásení od 8.2.2021 na obed.

       V prípade, že sa dieťa vyučovania nezúčastní, žiadame rodičov o odhlásenie zo stravy do 8.2.2021 do 8:00.

      • Ako sme sa učili ruštinu (9. 2. 2021)
      • Učenie sa cudzieho jazyka nie je len o precvičovaní slovíčok, či gramatiky. Dôležité je spoznávať históriu a kultúru krajiny, jazyk ktorej sa učíme. 
       Aby sme počas dištančka neupadli do stereotypu, neváhala som osloviť mamičku jedného z deviatakov a pozvala ju na online hodinu ruského jazyka. Pani J. Jačišinová pracovala v cestovnej kancelárii,  preto sa s našimi ruštinármi podelila o množstvo zaujímavých informácií o ruskom Petrohrade. Žiaci si s veľkým záujmom pozreli prezentáciu a video, ktoré pre nich pripravila. Pripojila aj „pikošky“ o životnom štýle Petrohradčanov. 
       Opäť sa potvrdilo, že rodičia sú pre našu školu nenahraditeľnými partnermi. 
       Спасибо вам большое!

       Mgr. S. Jančová

      • Bezpečný internet (9. 2. 2021)
      • Druhý mesiac v roku, druhý týždeň v mesiaci, druhý deň v týždni...tento rok „Deň bezpečného internetu“ pripadá na 9. február.
       V spolupráci s KR PZ v Prešove sa na našej škole v rámci vyučovania online formou realizuje preventívna aktivita so žiakmi II. stupňa venovaná bezpečnosti na internete, ktorej cieľom je zvýšenie informovanosti a právneho vedomia najmä detí a žiakov na úseku bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológií s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu (napr. pri uverejňovaní rôznych fotografií, videí, a informácií, kde by mali byť obozretnejšie, nakoľko digitálne stopy, poznámky a prejavy sa veľmi ťažko z internetu odstraňujú a svojim nezodpovedným a laxným prístupom v anonymnom priestore virtuálneho sveta sa ľahko dostanú do problémov alebo k osobám, ktoré ich môžu zneužiť).

       Leták kamapane + test Zamotaný v sieti sa nachádzajú na tejto adrese: Bezpečný internet

      • Karnevalový pozdrav z I.C (8. 2. 2021)
      • Keďže je február, fašiangy v plnom prúde a okrem iného február je mesiac, kedy sa zvykli organizovať plesy, rôzne zábavy a karnevaly, tak sme si online vyučovanie v I.C spestrili karnevalom. Prváci sa v piatok na poslednú online vyučovaciu hodinu prihlásili trochu inak... ako srnka, líška, auto, spiderman, policajt či motýľ. Rozprávali sme sa, hádali hádanky, počúvali hudbu a tancovali. Prváci Vás všetkých pozdravujú a tešia sa už do školy!
       Žiaci I.C a p. učiteľka Pivovarníková

      • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj od 1.2. 2021
      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, od 1. februára 2021 budú všetci žiaci 1.- 9. ročníka naďalej pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou podľa stáleho rozvrhu hodín. ŠKD bude naďalej otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

      • Informácie o termínoch a podmienkach prijatia na stredné školy
      • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

       1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

       2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

       3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

       4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

       5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

       6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

       7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

       8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu,poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

       Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

       Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. 

       Súbory na stiahnutie

      • Pozdrav zo školy (5. 2. 2021)
      • Žiaci učiaci sa online v škole Vás pozdravujú a tešia sa na svojich spolužiakov z I. stupňa a na svoje pani učiteľky. Čas v škole trávia aj takto:

      • Prikrmujeme vtáčiky (3. 2. 2021)
      • Na fotografiách si môžete pozrieť, ako naši žiaci pomáhajú vtáčikom na školskom dvore a v átriu školy správnymi dobrotami prežiť zimné obdobie a všetci veríme, že sa nám na jar odvďačia svojim spevom :)
       Bc. Alena Filičková

      • Básnické črievko (2. 2. 2021)
      • Počas dištančného štúdia naši žiaci nezaháľajú a tvoria. 😊 Keď Vás chytí MÚZA, tak sa jej jednoducho nedá odolať. No a keď sa k tomu pridá talent, tak to môže vypáliť aj ako tento krásny a vtipný výtvor našej žiačky z 5.A triedy. 
        

         

      • Každý týždeň jeden pokus (alebo aj dva – tri ) (1. 2. 2021)
      • Ak si pri pozeraní nášho videa budete pretierať oči, vedzte, že to bol náš cieľ.

       Očné klamy detailne opíšu naši šikovní žiaci: Leo Petrišin, Dejan Houdek, Hanka Kubániová, Noemka Stiskalová a hosťujúca žiačka Sonička Petrufová. Pokus s otváracím kvietkom (venovaním)  predvedie Dianka Kaňuková.  Fotodokumentáciou prispeli žiaci Marek Lorinc a Lillka Čajková.

       Stojí za pozretie a vyskúšanie.
       Žiaci III.B a tr. učiteľka Mgr. N. Petrufová

       PS: Ak si fanúšik pokusov aj ty, určite nám pošli ten svoj na petrufova.nespora@gmail.com, radi si ho pozrieme.

      • Každý týždeň jeden pokus (27. 1. 2021)
      • Tretiaci si dištančné vyučovanie spestrujú objavovaním a spoznávaním. Ich dohoda znie:  „Koľko týždňov bude trvať „dištančko“, toľko objavov si urobíme." Zatiaľ máme tri.  Čo poviete koľko ešte? Pokusmi Vás detailne sprevádzajú naše šikovné žiačky Dianka Kaňuková a Noemka Stiskalová. 

       Stojí za pozretie a vyskúšanie.
       Žiaci III.B a tr. učiteľka Mgr. N. Petrufová

      • Biologická olympiáda (25. 1. 2021)
      • Milí priatelia,

       napriek tomu, že sa práve nestretávame na pôde školy, šikovnosť žiakov a chuť súťažiť nás podnietila k realizácii školského kola biologickej olympiády v kategórii C online formou. V tejto kategórii sa dňa 18.12. online stretli žiaci tried ôsmeho ročníka. 

       A takéto sú výsledky:

       Počet súťažiacich: 6

       Úspešní riešitelia: Alica Fečová (VIII.A), Peter Anderko (VIII.A), Kristína Špirengová (VIII.B), Timotej Taiš (VIII.B), Tadeáš Taiš (VIII.B), Soňa Vašková (VIII.A)

       Postupujúci do okresného kola: Alica Fečová,  Peter Anderko

       Blahoželáme úspešným riešiteľom a držíme palce postupujúcim do okresného kola, ktoré sa uskutoční začiatkom februára 2021.
        

      • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj od 25.1. 2021
      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Riaditeľstvo školy, na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR zo dňa 8.1.2021, oznamuje, že od 25. januára 2021 všetci žiaci 1.- 9. ročníka naďalej pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou podľa stáleho rozvrhu hodín.

      • Pasovačka prvákov 2020
      • Všetci naši prváci majú za sebou pasovačku, ktorá sa konala dňa 26.11. a 16.12. 2020, v triedach 1.A, 1.B a 1.C. Prváci si pripravili krásny program, ale najviac sa tešili na pasovanie naším p. riaditeľom, ktorý ich pasoval za ,, ozajstných žiakov nešporákov ". Za svoje vystúpenie dostali odmenu, medailu a tričko, ktoré im bude pripomínať  tento, pre nich slávnostný deň. Aj keď nemali možnosť rodičia si vychutnať túto akciu s nami v škole, z dôvodu pandemických opatrení, môžu byť na svojich prváčikov hrdí ako to hravo zvládli. D. Jankovichová, tr.učiteľky a vychovávateľky 1.ročníkov.

      • Vyučovanie od 11.1.2021
      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Riaditeľstvo školy, na základe  rozhodnutia  MŠVV a Š SR zo dňa 4.1.2021, oznamuje, že od 11. januára 2021  všetci žiaci  1.- 9.ročníka  pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou podľa stáleho rozvrhu hodín.

      • PF´21
      • Tak ako dnes starý rok padá, nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá. Zabudni na bolesť a starosti a preži ďalší rok v láske a radosti.

      • Vianočné prázdniny
      • Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 11. decembra 2020 sa vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie začne v pondelok 11. januára 2021. O podmienkach nástupu detí do školy Vás budeme informovať.

      • Recykluj a vyhraj (18. 12. 2020)
      • Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy, milí žiaci,

       V tomto školskom roku sme zavŕšili  súťaž „Recykluj a vyhraj“ a naše dlhotrvajúce snaženie bolo korunované dvojakým úspechom. Prvým a hlavným úspechom je, že spoločnými silami vychovávame deti , pre ktoré je prirodzené aktívne chrániť prírodu .  Druhým úspechom je, že sme sa umiestnili na 5. mieste v Top desiatke zúčastnených škôl v našej kategórii A4  s celkovým množstvom  41 500 g hliníkových Sabi viečok. Za toto nás  spoločnosť Milkagro  odmenila peknými  cenami. Top zberači sa môžu tešiť na úžasný tablet, nákupné poukážky, tričká, hry a iné ceny. 
       Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú naše ekologické aktivity a našu snahu vychovávať deti k ohľaduplnosti voči prírode. Je super, že je nás čím ďalej, tým viac.


       Mgr. Galina Čajková,
       koordinátorka environmentálnej výchovy
        

        

      • Geografická olympiáda - šk. kolo online (18. 12. 2020)
      • Kategória F – 6. a 7. ročník, piatok 4.12. 2020
       Všetci zúčastnení žiaci preukázali vedomosti ako v teoretickej, tak aj v praktickej časti, v ktorej úlohy boli zamerané na vyhľadávanie informácií v atlase.
       Úspešní riešitelia: M. Franková (VI.B), T. Leško (VII.A), M. Helou (VI.C), J. Manko (VII.A), J. Pulík (VI.A) a A. Kačmarik (VI.B)
       Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť a odvahu.

      • Vianočná pošta pre seniorov (16. 12. 2020)
      • Počiatky posielania vianočných pohľadníc siahajú do začiatku 18.stor. v Taliansku. Rukou napísaná pohľadnica má stále svoje nezastupiteľné čaro. Preto sa žiaci zo Školského klubu detí so svojimi pani vychovávateľkami rozhodli už tretí rok zapojiť do 4.ročníka Vianočnej pošty, ktorú organizuje OZ Pohodovo. Vyrobili a napísali hrejivé priania k Vianociam pre neznámych starkých do domovov sociálnych služieb a domovov seniorov na celom Slovensku. Ich krásnu prácu si môžete pozrieť v nasledujúcich fotografiách.
       Deti ŠKD, Bc. Alena Filičková

      • Pytagoriáda (14. 12. 2020)
      • Na tohtoročnej matematickej súťaži Pytagoriáda súťažili žiaci 3. až 8. ročníka online alebo v škole (mladšie kategórie).

       Víťazi v jednotlivých kategórií: 
       3. ročník - Nina Hviščová,  získala 25 bodov
       4. ročník - Kristína Fidesová a Gregor Novotný získali 20 bodov
       5. ročník - Michal Kuchár mal 20 bodov
       6. ročník - Martina Franková, Adam Kačmarik získali 24 bodov
       7. ročník - Šimon Staňa mal 22 bodov
       8. ročník - Alica Fečová získala 16 bodov

       Všetkým, ktorí sa zúčastnili školského kola, sa chcem poďakovať a verím, že budú úspešní na okresnom kole. Mali sme troch žiakov, ktorí vyriešili správne všetkých 15 úloh. Sú to Nina Hviščová, Adam Kačmárik a Martina Franková.
       Ďakujem aj pani učiteľkám z I. stupňa za pomoc pri realizácii súťaže. 
       Mgr. Daniela Kvašňáková

      • Sladká pomoc pre Afriku
      • Aj malá pomoc s veľkým srdcom bude mať úžasnú odozvu. Chceme touto cestou ukázať deťom, že sú na svete aj deti, ktoré sú chudobné a potrebujú našu pomoc. Táto aktivita je možnosťou naučiť deti podeliť sa z inými. Ukázať im ochotu obetovať svoj čas a darovať ho druhým. Preto sa v rámci Gréckokatolíckej náboženskej výchovy zapájame do projektu ,,Sladká pomoc“. Touto pomocou sa stávame solidárnymi s deťmi na celom svete. Kampaň „Sladká pomoc“ je iniciatívou Pápežských misijných diel, ktoré pomocou keksíkov chcú pomôcť deťom vo svete. Výťažok z predaja poputuje pre deti a mládež do chudobných krajín. Cena keksíka je 0,50.-€. Polovica z ceny ide už priamo na podporu deti v Afrike, Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Kúpou keksíkov však môžeme podporiť deti aj väčšou sumou. V tomto čase Filipovky – prípravného obdobia na narodenie nášho Pána Ježiša Krista Vám chceme ponúknuť možnosť prispieť na tento projekt a podporiť deti v chudobných krajinách sveta. Zbierku na našej škole uskutočníme dňa 15.12.2020 od 8.30 hod. Naši žiaci z gréckokatolíckeho náboženstva budú ponúkať tento misijný keksík. Spoločne s nimi bude pri predaji aj PaedDr. Rudolf Hreňo, ktorý zodpovedá za aktivitu. Ak sa chcete pridať a obetovať kúsok seba prostredníctvom svojich deti kúpte si keksík. Minimálna cena je 0,50.-€ ale maximálna je podľa Vášho srdca – všetko, čo vyzbierame pošleme na účet Pápežských misijných diel. Kto by chcel podporiť zbierku bez zakúpenia keksíka môže. Máme pre vás pripravené 40 ks keksíkov v špeciálnej edícii. Po vypredaní keksíkov sa akcia ukončí spočítaním financií a vyhlásením výsledkov. Teším sa na spoluprácu a zároveň Vám chcem aj poďakovať za Vaše veľké a otvorené srdce!

       S prianím všetkého dobrého otec diakon Rudolf Hreňo PaedDr

      • OZNAM - STRAVNÉ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ OD 01.01.2021
      • Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravuje účinnosť niektorých ustanovení, medzi ktorými je aj zmena v poskytovaní dotácie na stravu posunutá na termín - 1. august 2021.

       V nadväznosti na vyššie uvedené konštatujeme, že v zmysle predmetnej novely zákona o dotáciách sa plošné poskytovanie dotácie na stravu ruší s účinnosťou od 1. augusta 2021, tzn., že prijaté zmeny v poskytovaní dotácie na stravu sa začnú uplatňovať v novom školskom roku 2021/2022.

       Preto prosím zákonných zástupcov  našich stravníkov aby uhradili stravné vo výške 1.stupeň 25€ a 2.stupeň 30€ do 21.12.2020.

       Tento poplatok Vám pokryje stravné do konca školského roku 2021.

       Ďalšie platby nie sú potrebné. (mesačne platby  neposielať)

       Za pochopenie ďakujem a prajem všetkým krásne a pohodové sviatky.

       Katarína Majerová

      • Dejepisná olympiáda z domu (14. 12. 2020)
      • V školskom kole Dejepisnej olympiády sa dňa 10.12. súťažilo dištančne. Okrem prezentovania kvality vedomostí z učiva jednotlivých ročníkov, súťažiaci odpovedali aj na otázky o živote, udalostiach a osobnostiach vo vybraných stredovekých štátoch.
       Všetci prihlásení žiaci preukázali obrovskú snahu uspieť v súťaži o postup do okresného kola. Víťazmi, ktorí budú našu školu ďalej reprezentovať vo svojich kategóriách, sú: A. Kačmarik (VI.B), M. Franková (VI.B), D. Olejníková (VIII.A) a S. Sedláková (VIII.A).
       Veľkú pochvalu a poďakovanie si zaslúžia všetci žiaci, ktorí sa v tomto koronovom nečase na olympiáde zúčastnili a naďalej sa zapájajú do rôznych školských súťaží. 

      • Adventný kalendár plný úloh (10. 12. 2020)
      • Deti I.B sa každý deň v školskom klube tešia, ako otvoríme úlohu z nášho adventného kalendára.  Už sme toho stihli veľa – písali sme list Ježiškovi, vyrábali čiapku z vlny, vyrábali pozdravy pre seniorov, dozvedeli sme sa o vianočných zvykoch spolužiakov, stavali snehuliaka, kŕmili vtáčiky, naučili sme sa ako sa Vianoce slávili v minulosti, vyrábali vianočný svietnik a vylúštili vianočné hádanky. Dnes nás čakala spoločná úloha – vyrobili sme si strom a rozhodli sme sa, že Vám to už všetko ukážeme. Sme už skoro v polovici a už sa nevieme dočkať, čo nás ešte čaká.
       Deti I.B. a pani vychovávateľka Zuzana Olejníková

      • Zdobenie vianočných stromčekov (10. 12. 2020)
      • Naši žiaci sa aj tento rok podieľali na skrášlení nášho mesta Prešov počas Vianoc. Zapojili sa do akcie, ktorú vyhlásilo mesto Prešov "Zdobenie vianočných stromčekov". Vlastnoručne vyrobili vianočné ozdoby, ktoré teraz zdobia náš stromček v centre mesta.

      • Mikulášku, dobrý strýčku...-tematické vyučovanie na prvom stupni (6. 12. 2020)
      • V piatok 4. 12. sme z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie realizovali Mikulášsky deň vo svojich triedach. Klasické vyučovanie nahradilo zábavné „Mikulášske učenie“. Pri čítaní, písaní, počítaní a tvorení nás sprevádzal Mikuláško v rôznych podobách. Zábavné Mikulášske aktivity sa žiakom veľmi páčili, atmosféra bola veselá, láskavá a priateľská a všetci sme si uvedomili, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Žiaci boli úprimne vďační nielen za Mikulášske darčeky, ale hlavne za netradičné a zábavné učenie. Ich úprimný úsmev a iskričky v očiach boli pre nás tým najkrajším darom.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, učiteľky I. stupňa

      • Pokračovanie dištančnej formy vzdelávania pre 2. stupeň
      • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, z dňa 1.12. 2020, žiaci 2. stupňa pokračujú v doterajšej forme dištančného vzdelávania až do odvolania. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom Edupadge a www stránky.

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje