• Organizácia vyučovania od 12.04.2021 do 16.04.2021
      •  

       Žiaci 1. stupňa – prezenčná forma vyučovania

       Naďalej platí, že:

       - jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,  /Výnimky sú platné len v prípade, ak sa týkajú všetkých dospelých žijúcich v spoločnej domácnosti s dieťaťom/;

       - do školy môžu ísť len deti, ktoré neprejavujú príznaky akútneho ochorenia /teplota, kašeľ, nevoľnosť.../;

       - rodine nie je predpísaná karanténa,

       - nosenie rúška - aj náhradné /nemusí byť respirátor, ak ho dieťa má, prosíme detský, nie pre dospelých – sú im veľké
       - vyučovanie 1. stupňa bude prebiehať tak ako doposiaľ– od schádzania až po ŚKD – sú deti v svojej triede s nikým iným neprichádzajú do dlhodobého kontaktu
       -  v prípade, ak sa v  domácnosti vyskytol niekto pozitívne testovaný, prosíme aby ste pred nástupom do školy a po dodržaní predpísanej karantény zvážili, kvôli bezpečnosti ostatných, možnosť dať svoje dieťa otestovať.

       V deň nástupu odovzdá žiak Čestné vyhlásenie s uvedeným dátumom testu

       Na stiahnutie tu: vyhlasenie_11a.docx.

       Tlačivo v tlačenej podobe bude opäť k dispozícii aj v deň nástupu do školy.

       Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade prerušenej dochádzky, odhlásili svoje deti zo stravovania u ved. školskej jedálne v termíne do 12.4.2021 do 7:45hod.

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.

       Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

       im bola nariadená karanténa/izolácia,

       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

       Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

       Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnej forme štúdia,

       nástup žiakov 2. stupňa závisí od rozhodnutia ministerstva školstva a aktuálnej epidemiologickej situácie.

       Ďalšie informácie budú prezentované po 12. 4. 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

      • Príbehový dejepis (8. 4. 2021)
      • V aktivite s názvom „Triedne múzeum“ je úlohou žiakov 5. – 9. ročníka priniesť na hodinu dejepisu rôzne staré predmety. Každý exponát našich triednych múzeí v sebe ukrýva svoj vlastný príbeh. Časť príbehov prerozprávajú samotní žiaci na hodine - kde predmety našli, kto a ako ich používal, či koľko môžu mať rokov. Boli sme radi, keď nám triedni sprievodcovia dovolili exponáty chytiť do rúk, vyskúšať, niekedy aj ovoňať😊. V súčasnosti sa môžeme histórie dotknúť už len cez monitor počítača, ale v obľúbenej aktivite pokračujeme aj v online forme. Viac si pozrite vo fotogalérii. 
       Mgr. S. Jančová

      • Organizácia vyučovania po veľkonočných prázdninách
      •  

       Od 07.04.2021 do 09.04.2021, bude naďalej zachovaná  prezenčná forma vyučovania  pre žiakov 1.-4.ročníka.

       Naďalej platí, že:

       - jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,  /Výnimky sú platné len v prípade, ak sa týkajú všetkých dospelých žijúcich v spoločnej domácnosti s dieťaťom/;

       - do školy môžu ísť len deti, ktoré neprejavujú príznaky akútneho ochorenia /teplota, kašeľ, nevoľnosť.../;

       - rodine nie je predpísaná karanténa.

       V deň nástupu odovzdá žiak Čestné vyhlásenie s uvedeným dátumom testu

       Na stiahnutie tu: vyhlasenie_11a.docx.

       Tlačivo v tlačenej podobe bude opäť k dispozícii aj v deň nástupu do školy.

       Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade prerušenej dochádzky, odhlásili svoje deti zo stravovania u ved. školskej jedálne v termíne do 7.4.2021 do 7:45hod.

       Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnej forme štúdia, nástup žiakov 2. stupňa závisí od rozhodnutia ministerstva školstva a aktuálnej epidemiologickej situácie.


       Vedenie školy

      • Veľkonočné prázdniny
      • dňoch od 1.4.2021 do 6.4.2021 (utorok - vrátane) sú veľkonočné prázdniny.                                     

       Z tohto dôvodu bude prerušená prevádzka ZŠ, ŠJ a ŠKD.                                                                

       Prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa  pokračuje od 7.4.2021 (streda).                                             

       Žiaci 2. stupňa od 7.4.2021 (streda) pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

       Nástup žiakov 2. stupňa závisí od   rozhodnutia ministerstva školstva a aktuálnej epidemiologickej situácie.

       Prajeme Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov.

      • Marec - mesiac knihy (31. 3. 2021)
      • Rozprávkový deň  v III.C


       Marec už tradične patrí knihám, detským hrdinom, rôznym príbehom a rozprávkam. Tento týždeň k nám zavítal H. CH. Andersen v podobe krásnych rozprávkových kníh. Na chvíľu v našej triede ožili jeho nezabudnuteľné rozprávky. Počas dňa sme riešili literárny kvíz, rôzne aktivity v družstvách o veľkolepom rozprávkarovi. Strávili sme príjemný utorkový deň. Dozvedeli sme sa nové informácie o Andersenovi a jeho rozprávkach. Knihy sa stali našimi kamarátmi už od 1.ročníka a naďalej v tom budeme pokračovať.

       tr.uč. PaedDr. M. Cisková a žiaci III.C

      • Modrý deň (31. 3. 2021)
      • Dňa 22. marca je  Svetový deň vody. Tento krásny deň si naši žiaci pripomenuli v rámci celého týždňa prostredníctvom tematického vyučovania pod názvom ,,Modrý deň. Naše triedy hýrili modrými farbami a rôznymi zaujímavými aktivitami. Všetci sme sa zabávali, tvorili, súťažili, ale predovšetkým sme si  odniesli nové vedomosti o vode, vodných živočíchoch a o ochrane našej modrej planéty, ktorú by sme mali chrániť nielen v tento deň, ale neustále .Tento ,,modrý“ deň sa nám všetkým veľmi páčil.
       Učiteľky I. stupňa

      • Britský hosť Thomas & jedna z našich online hodín angličtiny 😊 (31. 3. 2021)
      • Naše dištančné vzdelávanie nám prináša aj výhody a možnosti aspoň virtuálne navštíviť iné krajiny a stretnúť sa s priateľmi z celého sveta „priamo“ na hodine. V utorok, dňa 30.3.2021, sme na dvoch hodinách angličtiny „navštívili“ Veľkú Britániu – Wales, objavovali krásy tejto krajiny a naším sprievodcom bol rodák Thomas Netherway.

       Naši deviataci a ôsmaci tak mali možnosť komunikovať priamo s takzvaným „native speakerom“ a položiť mu pár otázok, na ktoré im Tom veľmi rád odpovedal. Dozvedeli sme sa interesantné fakty, informácie a zaujímavosti o Walse, ako aj osobné postrehy Thomasa, ktorý mal tú česť navštíviť veľa rôznych krajín sveta, ako aj naše krásne Slovensko už v roku 2010. Tom nám porozprával o ich tradičnom jazyku, ktorým je waleština a niečo o jej histórii. Taktiež sme sa dozvedeli zaujímavosti o tradičnom jedle, najkrajších miestach Walesu, zámkoch, športe a čo to aj o jeho rodákoch zo Spojeného kráľovstva. Jednoducho, dostali sme odpoveď na všetko, čo sme vedieť chceli a boli sme veľmi zvedaví! 😊
       Thank you, Tom! It’s been a pleasure. 😊 
       Uvidíme, ktorú krajinu navštívime nabudúce...a akého priateľa tam stretneme 😊 

       Z. Čajková
       učiteľka anglického jazyka 
        

      • Organizácia vyučovania od 29.3. do 31. 03. 2021
      • Riaditeľstvo školy oznamuje že, od 29.03.2021 do 31.03.2021, bude naďalej zachovaná  prezenčná forma vyučovania  pre žiakov 1.-4.ročníka.

       Naďalej platí, že:

       - jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,

       - do školy môžu ísť len deti, ktoré neprejavujú príznaky akútneho ochorenia /teplota, kašeľ, nevoľnosť.../, 

       - rodine nie je predpísaná karanténa.

       V deň nástupu odovzdá žiak Čestné vyhlásenie /Na stiahnutie tu: vyhlasenie_11a.docx/

       Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade prerušenej dochádzky, odhlásili svoje deti zo stravovania u ved. školskej jedálne v termíne do 22.3.2021 do 7:45hod.

       Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnej forme štúdia.

       Vedenie školy

      • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
      •  

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. TU: https://nespora.edupage.org/percenta2/

       Vyplnené tlačivá môžete odovzdať v škole, alebo ich priamo odovzdať na daňovom úrade.

       ĎAKUJEME J

      • Marec – mesiac knihy (26. 3. 2021)
      • Tento mesiac si už tradične spájame nie len s príchodom jari, ale aj mesiacom knihy. Aj žiaci  z I.C triedy si tento mesiac pripomenuli rôznymi aktivitami, ktoré v nich podporili pozitívny vzťah ku knihe. Spoločne so žiakmi sme si v triede vytvorili čitateľský kútik, vyrobili záložky, čítali Rozprávky o psíčkovi a mačičke,  počúvali zvukové nahrávky rozprávok a priradzovali k nim ilustrácie, usporadúvali ilustrácie podľa dejovej postupnosti a ďalšie iní zaujímavé aktivity.

       tr. uč. Mgr. Pivovarníková a žiaci I.C

      • Jeden deň vody nestačí!!!! (23. 3. 2021)
      • Tento týždeň je pre nás  „Týždňom vody“... Na hodinách biológie a geografie si v zaujímavých prezentáciách, filmoch, ukážkach, tvorbe žiackych modelov, diskusiách, pripomíname túto najvzácnejšiu tekutinu sveta...veríme, že sa k nám pripojíte aj VY!!!! 

       Na inšpiráciu pripájam pútavé žiacke modely, ktoré vytvorili naši šikovní piataci.

       Koordinátorka environm. výchovy Galina Čajková

      • Organizácia vyučovania od 22.3.2021
      • Na základe usmernení zo dňa 4.3.2021, možnosť prezenčnej výučby na 1. stupni bude zachovaná pre:

       - prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska; ale aj:

       - pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu;

       - pre ostatných žiakov zariadenia, keď to umožňujú personálne, materiálne a priestorové možnosti.

       Na základe uvedeného, Riaditeľstvo školy oznamuje že, od 22.03.2021 (pondelok), bude naďalej zachovaná  prezenčná forma vyučovania  pre žiakov 1.-4.ročníka.

       Naďalej platí, že:

       - jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,

       - do školy môžu ísť len deti, ktoré neprejavujú príznaky akútneho ochorenia /teplota, kašeľ, nevoľnosť.../, 

       - rodine nie je predpísaná karanténa

       V deň nástupu odovzdá žiak Čestné vyhlásenie /Na stiahnutie tu: vyhlasenie_11a.docx/

       Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade prerušenej dochádzky, odhlásili svoje deti zo stravovania u ved. školskej jedálne v termíne do 22.3.2021 do 7:45hod.

       Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme štúdia.

       Vedenie školy

      • Organizácia vyučovania od 15.3.2021
      • Na základe usmernení Ministerstva školstva a Pokynu zriaďovateľa zo dňa 4.3.2021, možnosť prezenčnej výučby na prvom stupni bude zachovaná pre:

       - prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska; ale aj:

       - pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu;

       - pre ostatných žiakov zariadenia, keď to umožňujú personálne, materiálne a priestorové možnosti.

       Na základe uvedeného, Riaditeľstvo školy oznamuje že, od 15.03.2021 (pondelok), bude naďalej zachovaná  prezenčná forma vyučovania  pre žiakov 1.-4.ročníka.

       Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, do školy môžu ísť len deti, ktoré neprejavujú príznaky akútneho ochorenia /teplota, kašeľ, .../

       V deň nástupu odovzdá žiak Čestné vyhlásenie /Na stiahnutie tu: vyhlasenie_11a.docx/

       Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade prerušenej dochádzky, odhlásili svoje deti zo stravovania u ved. školskej jedálne v termíne do 15.3.2021 do 7:45hod.

       Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme štúdia.

       Vedenie školy

      • Život v antickom Ríme – projektový týždeň (17. 3. 2021)
      • Rím vznikol ako skupina osád na brehoch rieky Tiber v Itálii (v dnešnom Taliansku). Rozrástol sa na ríšu, v ktorej žila až štvrtina obyvateľov starovekého sveta. Náplňou online hodín uplynulého týždňa bolo pozbierať nadobudnuté vedomosti + dostupný materiál v domácnosti a vytvoriť zaujímavý projekt.

       Pohľad na život v starovekom Ríme, očami žiakov VI.B, nájdete na tomto odkaze: dejepis
       Mgr. S. Jančová
        

      • Týždeň mozgu (16. 3. 2021)
      • Kampaň Týždeň mozgu sa každoročne organizuje už od roku 1996 ako pripomenutie významu jedného z najdôležitejších orgánov ľudského tela. Deti zo IV. oddelenia v uplynulých dňoch objavovali nielen ako mozog vyzerá, funguje, prečo je nevyhnutné ho udržiavať v kondícii, ale naopak dopriať mu aj oddych. A taktiež si hlavne osobne vyskúšali niektoré posilňovacie a precvičovacie tréningy.
       Bc. Alena Filičková

      • Zápis do 1. ročníka
      • Riaditeľstvo Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021.

       Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19, zápis môžete uskutočniť dvoma spôsobmi

       1. elektronicky     2. osobne - bez účasti dieťaťa

        

        

       1. ELEKTRONICKY: 

       • od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021 prostredníctvom Elektronickej prihlášky  – overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami + (občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa – k nahliadnutiu) sa uskutoční v termíne o ktorom Vás budeme vopred informovať.

       2. OSOBNE – BEZ ÚČASTI DIEŤAŤA:

       • od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021 v kancelárii školy /je potrebné telefonicky dohodnúť termín/. Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia – respirátor, vlastné pero. Je potrebné  doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa – k nahliadnutiu .

       Informácie k zápisu

       • Na plnenie povinnej školskej dochádzky musí zákonný zástupca prihlásiť každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov.
       • Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť aj dieťa, ktoré v nasledujúcom školskom roku bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (ide o dieťa, ktoré by podľa právneho stavu platného do 31. 12. 2020 bolo dieťaťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky).
       • Ak dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole a to na základe:
       1. písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
       2. písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
       3. informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
       • Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme dieťaťa informovať budúcich učiteľov.
       • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží pri zápise vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.
       • Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, doloží k žiadosti aj  súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
       • O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021.
       • Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30.júna 2021.

       Viac tu: https://nespora.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika

        

        

      • Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy (15. 3. 2021)
      • Usmernenie pre rodičov žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ

       Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu vedenie ZŠ rozhodlo, že prihlášky na stredné školy budú zákonní zástupcovia žiakov podávať elektronicky.
       V ojedinelých prípadoch bude možné podať aj prihlášku v tlačenej  podobe a to v prípade, že niektorá stredná škola ešte neuviedla do svojho školského informačného systému všetky svoje študijné a učebné odbory. 
       V tom prípade kontaktujte výchovnú poradkyňu, ktorá Vám prihlášku vypíše.
       Vypísanú, prihlášku (a podpísanú rodičom) musí potom zákonný zástupca žiaka doručiť riaditeľovi základnej školy do 8. apríla 2021.
       Všetky informácie nájdete v tomto dokumente: Harmonogram.pdf alebo na podstránke Výchovný poradca.

       PaedDr. G. Pittneroá, PhD.

      • Spoznajte najväčších žrútov energie - online beseda (15. 3. 2021)
      • Žiaci 5. až 7. ročníka mali počas minulého týždňa  možnosť besedovať s pracovníčkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ing. S. Kočanovou na tému efektívneho využívania  energie v domácnostiach. Beseda prebiehala online v rámci hodín fyziky, žiaci si mohli nielen vypočuťzaujímavé informácie z oblasti šetrenia energiou, ale aj dostať odpovede na svoje otázky ako najefektívnejšie šetriť energiou. Deti najviac zaujala aktivita, keď mali odmerať teplotu vo svojej izbe a následné ju porovnať s odporúčanou izbovou teplotou. Zaujalo ich, ako sa majú správne nabíjať mobily, prečo ich treba v noci nastaviť na letový rezim, alebo či aj hry na počítači niečo stoja....

       Ing. M. Kizeková

      • Marcová výzva: 6 minút čítania (12. 3. 2021)
      • Deti zo IV. oddelenia školského klubu detí sa zapojili do Marcovej výzvy - 6 minút čítania denne a zistili, že toto pravidelné čítanie nám rozvíja myseľ, zlepšuje sústredenie, redukuje stres, rozširuje slovnú zásobu a vedomosti. Veľkú radosť a nadšenie v čítaní im prináša aj postreh, že za rovnaký čas už prečítajú viac strán ako na začiatku. A s týmto "objavom" ide ruka v ruke motivácia naďalej a pravidelnejšie čítať.
       Bc. Alena Filičková

      • Organizácia školského vyučovania od 8.3.2021
      • Na základe usmernení Ministerstva školstva a Pokynu zriaďovateľa zo dňa 4.3.2021, možnosť prezenčnej výučby na prvom stupni bude zachovaná pre:

       - prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska; ale aj:

       - pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu;

       - pre ostatných žiakov zariadenia, keď to umožňujú personálne, materiálne a priestorové možnosti.

       Na základe uvedeného, Riaditeľstvo školy oznamuje že, od 08.03.2021 (pondelok), bude naďalej zachovaná  prezenčná forma vyučovania  pre žiakov 1.-4.ročníka.

       Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. 

       V deň nástupu odovzdá žiak Čestné vyhlásenie.

       Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade prerušenej dochádzky, odhlásili svoje deti zo stravovania u ved. školskej jedálne v termíne do 8.3.2021 do 7:45hod.

       Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme štúdia.

       Vedenie školy

        

      • Dejepisná olympiáda, okresné kolo (1. 3. 2021)
      • Dňa 11. 2. sa vo virtuálnom priestore onlineolympiady.sk stretli nadšenci histórie rôzneho veku. Súťažili v 13. ročníku okresného kola Dejepisnej olympiády.
       Veľmi sa tešíme z úspechov našich žiakov. Šiestačka Martinka Franková si v kategórii F vysúťažila vynikajúce 3. miesto.
       Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Diana Olejníková z VIII.A (kat.D) a Adam Kačmarik zo VI.B (kat.F).
       Srdečne gratulujeme a posielame povestný palec hore!

       Mgr. S. Jančová
        

      • Jarné prázdniny
      • Riaditeľstvo školy, na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR  oznamuje, že jarné prázdniny v školskom roku 2020/2021 sa uskutočnia v termíne:

                                                    22.02.2021 – 26.02.2021

       Činnosť Školského klubu detí a školskej jedálne sú mimo prevádzky.

      • Medzinárodný deň materinského jazyka (19. 2. 2021)
      • 21. február je Medzinárodným dňom materinského jazyka. Aj naši žiaci si uvedomujú, že materinský jazyk nás sprevádza celým životom a predstavuje kultúrne dedičstvo, ktoré treba chrániť a rozvíjať. Dokázali to aj básňami a prózou, ktoré nemožno nazvať inak ako  skvelé , inšpiratívne a podnetné.
       Pripravili sme špeciálne vydanie časopisu našej školy MN magazín, v ktorom sa s prácami nádejných mladých autorov môžete oboznámiť.
       Prijmite naše pozvanie na umelecký zážitok. Pohodlne sa usaďte a začítajte sa do tvorby žiakov našej školy.
       Príjemný umelecký zážitok!

       Časopis sa nachádza na stránke predmetu slovenský jazyk a literatúra na tejto adrese: slovenský jazyk a literatúra

       Predmetová komisia SJL

      • Karneval v ŠKD (19. 2. 2021)
      • Po karnevalovom vyučovaní sme pokračovali v karnevale aj popoludní. Naše masky si užili karneval celý deň…. Už teraz sa tešíme, keď sa budeme môcť stretnúť a zabaviť sa všetci spolu.

       D. Jankovichová a vychovávateľky ŠKD

      • Karneval na I. stupni (18. 2. 2021)
      • Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našej ZŠ sa z tried v dňoch 15. a 16.2. ozývala hudba a šťastný detský smiech. Žiaci sa zmenili na princezné, šašov, pirátov a rôzne iné originálne masky, v ktorých sa tancovalo, súťažilo i učilo. Verte, že tancovať a súťažiť v niektorých maskách nebolo až také jednoduché. Každá jedna maska však bola jedinečná a úžasná a preto i každá zvíťazila. Odmenou pre všetkých okrem sladkostí a diplomu boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať.

       Mgr. Daša Mochňacká, učiteľky I. stupňa

      • Hurá, nasnežilo! (18. 2. 2021)
      • Žiaci I.A si krásu zimy a novej snehovej nádielky užívajú na školskom dvore aj  počas tejto náročnej doby. Nezabúdajú na pohyb a plnia aj rôzne pohybové úlohy. Pozrite sa, akú majú radosť z pohybu a sánkovania.

       Mgr. Daša Mochňacká 

      • Zimné radovánky II.B triedy (17. 2. 2021)
      • „Zima, zima tu je, sniežik poletuje.
       Poletuje, pekne sadá, Nešporák si sánky hľadá.“

       Pobyt v zimnej prírode je pre deti blahodarný a dôležitý, a preto je správne, ak sú deti v každom ročnom období čo najviac na čerstvom vzduchu. Žiaci II.B sú vonku každý deň a navyše veľmi radi. A je úplne jedno, či je zima a či leto. No zima má predsa len väčšie čaro. Sánky, guľovačka, stavanie snehových domčekov a anjelov - to všetko sú činnosti, ktoré deťom prinášajú mnoho zábavy a potešenia. Užívajú si nádhery pani Zimy, ktorá ešte nepovedala svoje posledné slovo. 

       Mgr. J. Ďuricová
        

      • Fašiangy v 3. A
      • Aj keď sme si v súčasnej ťažkej situácii nemohli užiť  fašiangový karneval ako po iné roky, predsa sme sa dobre zabavili.

       Pripravili sme si svoje masky, predstavili ich svojim spolužiakom a učenie nám v nich išlo hneď veselšie.

       Na záver nás čakala samozrejme aj sladká odmena a ešte aj malé prekvapenie.

      • Víkendové testovanie a nástup do školy od 15.2.2021
      • Od 15. februára 2021 prebieha výuka:

       1. stupeň - prezenčne /podmienka test zákonného zástupcu a vypísané čestné vyhlásenie s dátumom testovania /test nesmie byť starší ako 7 dní/

       2. stupeň - dištančne podľa rozvrhu

       Od 15.2.2021 pri vstupe detí 1. stupňa do školy je potrebné odovzdať:Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu certifikát o negatívnom teste/aktuálne tlačivá dostali žiaci v škole a nájdete ho aj tu: Zakonny_zastupca_cestne_vyhlasenie.docx

       Cez víkend t.j. 13.2.2021 a 14.2.2021 sa bude testovať na všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

       Testovanie bude prebiehať od 8:00-12:00 a 12:45 – 17:00. Posledné odbery o 16:30. /bez objednávania času/

       Registrujte sa vopred a nečakajte na výsledky.

       Je možné využiť registračný systém na antigénové testovanie. Stačí vyplniť registračný formulár na web stránke:

       https://trustoneapp.com/registration/slovakia/ 

       ​​​​​​​a následne si stiahnuť aplikáciu do smartfónu. Do samotnej aplikácie sa každý užívateľ prihlási pomocou prístupových údajov, ktoré budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.Po prihlásení do aplikácie každý užívateľ uvidí svoj vlastný vygenerovaný QR kód, ktorým sa preukáže priamo na odbernom mieste. QR kód umožní pracovníkom na odberných miestach rýchlejšie vybaviť záujemcov o testovanie, vďaka čomu sa skráti aj doba čakania ľudí v radoch.

      • Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo (16. 2. 2021)
      • Každoročne sa žiaci našej šloly zúčastňujú postupovej súťaži Olympiády v anglickom jazyku. Aj v týchto neľahkých podmienkach dištančného vzdelávania a hlavne online súťaženia sme nezaháľali a pridali sme sa k tým, ktorí majú chuť a vôľu súťažiť. 
       Tomáš Leško (7.A) v kategórií 1C (native speaker) v týchto dňoch  reprezentoval našu školu a zúčastnil sa online KRAJSKÉHO KOLA Olympiády v anglickom jazyku. Získal krásne 2. MIESTO, za čo mu srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa takých úspechov. Sme na teba pyšní.
           „ WE ARE PROUD OF YOU“  

       Mgr.  A. Repaská

      • Návrat do škôl od 8.2.2021
      • Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021.

       1. stupeň - prezenčne /podmienka test zákonného zástupcu a cestne_vyhlasenie.docx           

       2. stupeň - dištančne podľa rozvrhu

       Pri nástupe detí 1. stupňa je potrebné odovzdať: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu certifikát o negatívnom teste.

       Odkaz na tlačivo nájdete aj na konci tohto oznamu.

       Všetci žiaci I. stupňa budú prihlásení od 8.2.2021 na obed.

       V prípade, že sa dieťa vyučovania nezúčastní, žiadame rodičov o odhlásenie zo stravy do 8.2.2021 do 8:00.

      • Ako sme sa učili ruštinu (9. 2. 2021)
      • Učenie sa cudzieho jazyka nie je len o precvičovaní slovíčok, či gramatiky. Dôležité je spoznávať históriu a kultúru krajiny, jazyk ktorej sa učíme. 
       Aby sme počas dištančka neupadli do stereotypu, neváhala som osloviť mamičku jedného z deviatakov a pozvala ju na online hodinu ruského jazyka. Pani J. Jačišinová pracovala v cestovnej kancelárii,  preto sa s našimi ruštinármi podelila o množstvo zaujímavých informácií o ruskom Petrohrade. Žiaci si s veľkým záujmom pozreli prezentáciu a video, ktoré pre nich pripravila. Pripojila aj „pikošky“ o životnom štýle Petrohradčanov. 
       Opäť sa potvrdilo, že rodičia sú pre našu školu nenahraditeľnými partnermi. 
       Спасибо вам большое!

       Mgr. S. Jančová

      • Bezpečný internet (9. 2. 2021)
      • Druhý mesiac v roku, druhý týždeň v mesiaci, druhý deň v týždni...tento rok „Deň bezpečného internetu“ pripadá na 9. február.
       V spolupráci s KR PZ v Prešove sa na našej škole v rámci vyučovania online formou realizuje preventívna aktivita so žiakmi II. stupňa venovaná bezpečnosti na internete, ktorej cieľom je zvýšenie informovanosti a právneho vedomia najmä detí a žiakov na úseku bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológií s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu (napr. pri uverejňovaní rôznych fotografií, videí, a informácií, kde by mali byť obozretnejšie, nakoľko digitálne stopy, poznámky a prejavy sa veľmi ťažko z internetu odstraňujú a svojim nezodpovedným a laxným prístupom v anonymnom priestore virtuálneho sveta sa ľahko dostanú do problémov alebo k osobám, ktoré ich môžu zneužiť).

       Leták kamapane + test Zamotaný v sieti sa nachádzajú na tejto adrese: Bezpečný internet

      • Karnevalový pozdrav z I.C (8. 2. 2021)
      • Keďže je február, fašiangy v plnom prúde a okrem iného február je mesiac, kedy sa zvykli organizovať plesy, rôzne zábavy a karnevaly, tak sme si online vyučovanie v I.C spestrili karnevalom. Prváci sa v piatok na poslednú online vyučovaciu hodinu prihlásili trochu inak... ako srnka, líška, auto, spiderman, policajt či motýľ. Rozprávali sme sa, hádali hádanky, počúvali hudbu a tancovali. Prváci Vás všetkých pozdravujú a tešia sa už do školy!
       Žiaci I.C a p. učiteľka Pivovarníková

      • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj od 1.2. 2021
      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, od 1. februára 2021 budú všetci žiaci 1.- 9. ročníka naďalej pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou podľa stáleho rozvrhu hodín. ŠKD bude naďalej otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje