• Pozvánka na prehliadku múzeí a galérií (14. 5. 2021)
      • „Vyberte sa na skutočnú alebo virtuálnu prehliadku múzeí a galérií Slovenska!“

       V sobotu 15. mája 2021 sa uskutoční akcia NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na návštevníkov čakajú zaujímavé exponáty a umelecké diela. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa niektoré múzeá, galérie, hrady a zámky rozhodli návštevníkov pozvať do svojich priestorov osobne, mnohé z nich ponúkajú aj možnosť virtuálnych prehliadok. Využite túto príležitosť a navštívte so svojimi deťmi osobne alebo virtuálne niektoré z nich a vydajte sa skúmať a spoznávať slovenskú históriu a umenie.
       Viac o programe jednotlivých múzeí a galérií nájdete na webovej stránke https://www.nmag.sk/.

      • Čerstvé hlavičky (13. 5. 2021)
      • Naša škola sa zapojila do projektu Čerstvé hlavičky  v rámci ktorého sa môže každá víťazná škola stať partnerskou školou zvolenej predajne spoločnosti Kaufland.
       Partnerská základná škola získa v šk. roku 2021/22 pravidelný prísun ovocia a zeleniny pre každého žiaka. O tom, kto sa stane partnerskou základnou školou predajne Kaufland, Levočska 40, PO, rozhodne hlasovanie od 13.5. - 23.6.

       Dať hlas našej škole je možné na tomto odkaze: HLASOVANIE
       Ďakujeme.
       (prvé hlasovanie si vyžaduje registráciu cez sms kód, každý deň je možné odovzdať iba jeden hlas, hlasovanie je bezplatné)

      • English day v IV. B (11. 5. 2021)
      • V piatok sa naša trieda IV. B premenila na anglicky hovoriacu krajinu.  Naším heslom bolo:  Ani slovo po slovensky! A aj keď je náš materinský jazyk krásny, v tento deň sme ho vymenili za angličtinu. Precvičili sme si slovnú zásobu, rozšírili sme ju o niekoľko nových slov, čítali sme aj písali. Žiaci sa snažili aj cez prestávky komunikovať v angličtine, čo sa im pekne darilo.  Zahrali sme si aj populárne anglické hry, ale hlavne sme zažili pekný a v niektorých situáciách aj vtipný deň. Všetky úlohy sme hravo zvládli a zistili sme, že angličtina nás baví.

       Žiaci IV. B a tr. uč. Mgr. Lenka Fričová

      • Tvoríme z kamienkov (10. 5. 2021)
      • Ľahko dostupný materiál - kamienky sa nachádzajú všade okolo nás. So štipkou fantázie a šikovnými rukami našich detí vznikli jedinečné umelecké kúsky, aj výnimočný darček z lásky pre naše drahé mamulienky.
       Deti z II. oddelenia a pani vychovávateľka Iveta Lokajová

      • Pozdrav ku Dňu matiek (9. 5. 2021)
      • Mama je slovo síce krátke, ale milé a láskavé. Preto naše milé mamičky a babičky, zastavte sa na chvíľu vo víre všedných dní a neodkladných povinností a vypočujte si priania a poďakovania od našich Nešporákov k Vášmu sviatku - Dňu matiek. Prajeme Vám všetkým veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a aby ste mali zo svojich detí a vnúčat vždy radosť. 

       D. Jankovichová, žiaci 1.stupňa, p. učiteľky a p. vychovávateľky. 

       Drahé mamičky!
       Dnes máte sviatok a my Vám chceme povedať, ako veľmi Vás ľúbime.
       Pretože vieme, ako veľmi ľúbite aj Vy nás. Každý deň nás objímate a vždy ste vedľa nás. Vy nás učíte pochopiť svet svojím  jednoduchým šťastím. Dnes chceme s Vami oslavovať, s malým darčekom, alebo iba s jednoduchým kvetom z papiera.
       Drahé mamičky, aj keď Vás občas zlostíme a hneváme Vás, ľúbime Vás najviac na svete.

       Žiaci I.A a tr. uč. Mgr. Daša Mochňacká

       💗

       Za Tvoju nehu mamička,
       za Tvoju veľkú lásku,
       za starosť, bozky na líčka,
       za každú pribudnutú vrásku,
       na Tvojej tvári, na dlaniach,
       čo zrobené sú celé,
       nech táto malá básnička,
       tlmočí vďaky tisíceré.

       💗

      • OZNAM PRE STRAVNÍKOV NAŠEJ ŠKOLY
      •  

       Žiadame rodičov o skontrolovanie stavu stravného konta a doplatenie nedoplatkov, pretože žiakom s nedoplatkom na stravnom nebude možné poskytnúť obed!

       Prosíme rodičov, ktorí nezaplatili v decembri 2020 sumu stravného za druhý polrok v sume 25€, aby si skontrolovali stav stravného konta na stránke školy https://nespora.edupage.org/ v sekcii Jedáleň, časti Prihlasovanie a odhlasovanie, kde nájdete manuál na prihlásenie do svojho konta, alebo si stav stravného overili u vedúcej ŠJ na tel. čísle: 0910 437 771.

       V prípade nedoplatkov, je potrebné zaplatiť sumu stravného na mesiac máj a jún, spolu za oba mesiace vo výše:

       Prvý stupeň – 13,30€

       Druhý stupeň – 17,20€

       Uvedené sa týka predovšetkým žiakov prvého stupňa a netýka sa žiakov, ktorých rodičia sumu stravného doplatili po komunikácií s vedúcou ŠJ.

        

       Všetky vzniknuté preplatky za stravné budú na konci školského roka (od 1.7. – 19.7.2021) vrátené na Vami nahlásené číslo účtu.

       Týmto žiadame rodičov, ktorí si zmenili alebo pozastavili bankové účty, aby túto skutočnosť nahlásili vedúcej ŠJ, nakoľko nebude možné preplatok vrátiť na neaktívny účet!

        

       Rovnako oznamujeme všetkým rodičom našich stravníkov, že na základe VZN č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, ktoré prijalo a vydalo mesto Prešov ako zriaďovateľ ZŠ sa od 1.5.2021 zvyšuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni z doterajších 0,20€ na 0,30€. Poplatok Vám bude účtovaný tak ako doteraz, v sume stravného.

       Uvedené môže spôsobiť nedoplatok u niektorých stravníkov, ktorí majú sumu stravného uhradenú, preto ešte raz dôrazne žiadame rodičov všetkých našich stravníkov, aby si uvedeným postupov kontrolovali stav stravného konta a uhradili vzniknuté nedoplatky, inak nebude možné poskytnúť stravníkovi obed. 

        

        

        

       Katarína Majerová

       Vedúca ŠJ

        

        

      • Vajíčková lúka v Eperii (6. 5. 2021)
      • Nákupné centrum Eperia shopping mall v apríli vyhlásilo súťaž pre školy o najkrajšie veľkonočné vajíčko. Zapojili sme sa aj my a vďaka Vám, priateľom školy, sme získali 1050 hlasov (lajkov), za ktoré Vám veľmi pekne ďakujeme 🙂.  Hoci sme nevyhrali zájazd do maďarského ZOO, vedenie Eperie sa rozhodlo odmeniť našu snahu aspoň malou útechou a to nákupnou poukážkou.

      • Spoločne to zvládneme (29. 4. 2021)
      • Slová „spoločne to zvládneme“ počúvame za posledný rok veľmi často. Z tohto dôvodu aj u nás v II. oddelení ŠKD vznikla diskusia,  aké je vzácne byť zdravý. Prišli sme na to, že všetci sme už stretli človeka s postihnutím. Spoločne sme rozmýšľali v čom je jeho správanie iné, ako prekonáva každodenné prekážky? Zahrali sme sa hry, v ktorých sme si vyskúšali nepoužiť všetky zmysly, končatiny alebo pohyby. Prešli sme prekážkovú dráhu so zaviazanými očami a dôverovali sme len spolužiakovi, ktorý nás slovne usmerňoval. Potom sme sa zahrali hru, kde sme obmedzili pohyb horných končatín. Vložili sme prsty do plastového pohára a spoločne so spolužiakom sme skúšali postaviť vežu z troch kociek.

       Zistili sme, že zvládnutie úloh s obmedzením bolo veľmi náročné, ale naučili sme sa dôverovať a trpezlivo prekonávať každý neúspech. Uvedomili sme si, že zdravie je to najcennejšie čo máme a ak máme okolo seba ľudí, ktorým môžeme dôverovať, všetko spoločne zvládneme.

       Žiaci I.B, vychovávateľka Zuzana Olejníková

      • IQ olympiáda (28. 4. 2021)
      • Aj naši žiaci II. stupňa mali možnosť zúčastniť sa (online) a zasúťažiť si v školskom kole 10. ročníka IQ olympiády. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a Martine Frankovej (VI.B) gralulujeme k postupu do regionálneho kola.
       IQ olympiáda  je určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií, v tomto roku súťažilo v rámci celého Slovenska 9 222 súťažiacich zo 405 škôl, do regionálnych kôl postúpilo 240 žiakov. V súťaži sa nepreverujú „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať...

      • Svetový deň kníh v I. B (27. 4. 2021)
      • 23. apríl je Svetovým dňom kníh a my sme sa tento krásny deň rozhodli „osláviť“ tematickým vyučovaním. Knihy, rozprávky, rozprávkové bytosti, známi detskí autori a čítanie nás sprevádzali počas celého dopoludnia. Každý žiačik si doniesol svoju obľúbenú knihu, z ktorej nám všetkým prečítal úryvok a porozprával, prečo rád číta a prečo sú knihy krásnou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Z našej školskej knižnice „Sovička“ sme si vypožičali knihy, z ktorých si budeme čítať počas vyučovania a voľných chvíľ. V závere vyučovania sa deti odmenili záložkou, ktorú si vlastnoručne vyrobili. Sme na seba veľmi pyšní, že už vieme pekne plynulo čítať, napriek tomu, že sme len prváčikovia.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, žiaci I. B triedy

      • Deň Zeme na 1. stupni (26. 4. 2021)
      • „My bez zdravej zemegule nebudeme môcť žiť, ale zemeguľa bez nás bude vedieť existovať.“

       Dňa 22. apríla 2021 sa naša škola zmenila na krásny „eko priestor“ venovaný našej krásnej, no čím ďalej, tým viac znečistenej prírode. Žiaci 1. stupňa si prostredníctvom zaujímavých aktivít pripomenuli tento významný deň venovaný našej krásnej Zemi. V rámci vyučovania sme sa venovali environmentálnym činnostiam, tvorili projekty, vyrábali výrobky z recyklovateľného odpadu, písali sľuby a priania pre  našu Zem, formou prezentácií sme sa dozvedeli informácie o našej Zemi, prírode a triedení odpadu, realizovali kvíz o získaných poznatkoch. Environmentálne aktivity realizovali žiaci aj popoludní v ŠKD. Každé oddelenie vyrobilo krásny plagát ku Dňu Zeme. Tento výnimočný deň bol krásnym uvedomením si dôležitosti ochrany našej prírody a Zeme. Žiaci s radosťou a hlavne s láskou spontánne plnili úlohy, ktoré symbolizovali nutnosť pomoci našej Zemi. My všetci sme si uvedomili,  ako má naša Zem vyzerať a čo všetko musíme pre jej záchranu spraviť. Bol to krásny deň, na ktorý sa tešíme opäť o rok.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, učiteľky 1. stupňa, pani vychovávateľky

        

      • Módna šou v IV. A (20. 4. 2021)
      • V pondelok 19. 4. sa hodina angličtiny v IV.A zmenila na módnu šou. Žiaci sa na chvíľu stali modelmi a modelkami a predvádzali oblečenie od výmyslu sveta. Každý model svoje oblečenie najskôr predviedol a potom aj opísal pomocou slovnej zásoby, ktorú sa naučil na hodinách angličtiny. V závere prehliadky sme si ešte precvičili učivo prostredníctvom rôznych hier.

       Mgr. Eva Čopová a žiaci IV. A triedy

      • Hviezdoslavov Kubín – I. kategória (19. 4. 2021)
      • „Izba bez kníh je ako telo bez duše.“
                                             M. T. Cicero

       Dňa 15. 4. 2021 popoludní sa naša škola zmenila na „galériu“ krásnych umeleckých prednesov poézie a prózy našich skvelých žiakov. Školské kolo sme symbolicky zrealizovali práve v deň Svetového dňa umenia, keďže prednesy našich žiakov veruže umením sú! V I. kategórii súťažili žiaci 2. až 4. ročníka. Na svoje prednesy sa krásne a zodpovedne pripravili, pri výbere tých najlepších sme to nemali vôbec jednoduché. Víťazmi sa však stali všetci zúčastnení, keďže tohto roku, kvôli pandemickej situácii, každú triedu mohol reprezentovať len jeden zástupca za poéziu a jeden zástupca za prózu. Na školskom kole sme preto vyberali tých najlepších z najlepších. Veľmi pozitívne nás opäť, aj tento rok, prekvapila odvaha, úprimná radosť detí z prednesu, ich spolupatričnosť a vzájomná podpora.

       Mimoriadne nás teší, že naši žiaci stále milujú knihy.

       V I. kategórii súťažilo 17 žiakov (poézia - 10 žiakov, próza - 7 žiakov).

       POÉZIA 
       1. miesto: Aneta Jurčišinová (II.B)
       2. miesto: Jakub Bednár (II.C)
       3. miesto: Katarína Rusinová (IV.C) 
       4. miesto: Juliana Lichvárová (IV.B)  

       PRÓZA
       1. miesto: Zara Lokajová (III.C)
       2. miesto: Tereza Falatová (IV.C) a Dominika Bartková (II.C)
       3. miesto: Soňa Petrufová (III.B)
       4. miesto: Eliška Koľová (IV.A) a Noemi Stiskalová (III.B)

        

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásny kultúrny zážitok a sme veľmi radi, že napriek iným povinnostiam a záujmom sa žiaci na školské kolo zodpovedne pripravili. Na skvelé prednesy našich žiakov sa tešíme opäť o rok.

       Mgr. Marcela Adamkovičová

        

        

      • Pozor zmena
      • Podľa Vyhlášky 175 Úradu verejného zdravotníctva SR uverejnenej 15.4.2021 upravujeme pokyny k prekrytiu horných dýchacích ciest v budove školy od 19.4.2021 nasledovne:

       Použitie respirátora  možno nahradiť použitím inej ochrannej pomôcky - použitím rúška pre žiakov v škole a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

      • Deň narcisov (16. 4. 2021)
      • Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Aj naši žiaci obdarovali narcisom každú triedu, aby sme si tak spoločne uvedomili podstatu tohto dôležitého dňa.
       Žiaci II.C a tr.uč Novická

      • Jarné obrazy (16. 4. 2021)
      • Jar je konečne tu a príroda sa prebúdza. V ŠKD sme objavovali prírodu a vytvorili sme obrazy z prírodnín, ktoré nám jar ponúka. A keďže fantázii sa medze nekladú, výsledkom našej aktivity boli krásne detské umelecké diela.
       Deti I.C a vych. D. Jankovichová

      • Skúšali sme techniku makramé (15. 4. 2021)
      • V II. oddelení školského klubu sme si vyskúšali techniku makramé, ktorú poznali už naše babky a prababky. Keďže bytové doplnky z tejto techniky sa znova dostávajú do módy, vyskúšali sme si to aj my, šikovní prváci. Spočiatku nám to nešlo, ale prišli sme na to, že stačí zvládnuť základné uzly a potom to už ide ľahko. Pierko sme si vyrobili z vlny a zavesili na paličku. Pani vychovávateľka nám sľúbila, že ak otvoria obchody, kúpi nám makramé šnúru a tak sa znova pustíme do práce.
       Žiaci I.B, vychovávateľka Zuzana Olejníková

      • Knižnica v triede (14. 4. 2021)
      • Marec sme začali netradične: knižnicou v triede. Pani učiteľka priniesla knihy, ktoré si požičiavame, zapisujeme na zoznam a každý deň ich čítame. Číta nám aj pani učiteľka pred vyučovaním a pani vychovávateľka popoludní v ŠKD. Prečítané knihy pridávame na knižný strom. V ŠKD sme vyrobili do kníh záložky a každý navrhol obal knihy, ktorú prečítal. Zapojili sme sa, rovnako ako kamaráti z II.A, do Marcovej výzvy: 6 minút čítania a zasúťažili sme si v družstvách v kvíze o rozprávkach.
       Čítame veľa, čítame radi 🙂
       Žiaci III.C, tr. učiteľka M. Cisková, vychovávateľka Z. Lepková

      • Matematická olympiáda (13. 4. 2021)
      • Naši žiaci sa aj v tomto období zúčastnili matematickej olympiády. Dosiahli veľmi dobré výsledky. Žiak A. Kačmárik  obsadil v kategórii MOZ 6 krásne 3. miesto. Žiačka M. Franková  4. miesto. Obom blahoželáme a veríme, že budú úspešní aj v ďalších súťažiach, ktoré nás čakajú v nasledujúcom období.

      • Triedna pošta alebo Ako žiaci z II.B písali listy (13. 4. 2021)
      • Druháci našej školy sa v rámci učiva slovenského jazyka učili písať listy. Zoznámili sa s tým, ako sa list píše, na ktoré jeho časti nemožno zabudnúť, ale aj to, akú cestu musí list prekonať, kým sa dostane od odosielateľa k adresátovi. Šikovní druháci si vlastnoručne zhotovili a vyzdobili triednu poštovú schránku a začali s písaním. Napísali list kamarátovi, pani učiteľke, no potešili aj chorú spolužiačku. Poštovú schránku ešte neodložili, s písaním listov neplánujú prestať! Listové písanie sa im zapáčilo natoľko, že budú triednu poštu realizovať aj naďalej a písať si budú navzájom každý týždeň.

       Mgr. Jaroslava Ďuricová

      • Po stopách SNP (12. 4. 2021)
      • Písal sa 9. apríl 2021, keď sa deviataci ZŠ Mirka Nešpora vydali na poznávaciu výpravu za jednou z najväčších udalostí našich dejín - Slovenským národným povstaním. Vďaka Múzeu SNP v Banskej Bystrici dostali presné súradnice: online sa stretli s historikom p. L. Volentierom, s ktorým si prezreli dobové fotografie, sledovali miesta a udalosti spájajúce sa s bojovými operáciami, zamysleli sa nad prínosom Povstania. Navštívili tiež interaktívnu výstavu Oslobodenie Slovenska, ktorá približuje obdobie druhej svetovej vojny a oslobodenie nášho územia. Jej súčasťou sú napríklad výpovede pamätníkov, digitalizované exponáty, hry.
       Na konci cesty si zahrali vedomostný kvíz.

       Mgr. S. Jančová
        

      • Organizácia vyučovania od 12.04.2021 do 16.04.2021
      •  

       Žiaci 1. stupňa – prezenčná forma vyučovania

       Naďalej platí, že:

       - jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,  /Výnimky sú platné len v prípade, ak sa týkajú všetkých dospelých žijúcich v spoločnej domácnosti s dieťaťom/;

       - do školy môžu ísť len deti, ktoré neprejavujú príznaky akútneho ochorenia /teplota, kašeľ, nevoľnosť.../;

       - rodine nie je predpísaná karanténa,

       - nosenie rúška - aj náhradné /nemusí byť respirátor, ak ho dieťa má, prosíme detský, nie pre dospelých – sú im veľké
       - vyučovanie 1. stupňa bude prebiehať tak ako doposiaľ– od schádzania až po ŚKD – sú deti v svojej triede s nikým iným neprichádzajú do dlhodobého kontaktu
       -  v prípade, ak sa v  domácnosti vyskytol niekto pozitívne testovaný, prosíme aby ste pred nástupom do školy a po dodržaní predpísanej karantény zvážili, kvôli bezpečnosti ostatných, možnosť dať svoje dieťa otestovať.

       V deň nástupu odovzdá žiak Čestné vyhlásenie s uvedeným dátumom testu

       Na stiahnutie tu: vyhlasenie_11a.docx.

       Tlačivo v tlačenej podobe bude opäť k dispozícii aj v deň nástupu do školy.

       Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade prerušenej dochádzky, odhlásili svoje deti zo stravovania u ved. školskej jedálne v termíne do 12.4.2021 do 7:45hod.

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.

       Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

       im bola nariadená karanténa/izolácia,

       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

       Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

       Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnej forme štúdia,

       nástup žiakov 2. stupňa závisí od rozhodnutia ministerstva školstva a aktuálnej epidemiologickej situácie.

       Ďalšie informácie budú prezentované po 12. 4. 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

      • Príbehový dejepis (8. 4. 2021)
      • V aktivite s názvom „Triedne múzeum“ je úlohou žiakov 5. – 9. ročníka priniesť na hodinu dejepisu rôzne staré predmety. Každý exponát našich triednych múzeí v sebe ukrýva svoj vlastný príbeh. Časť príbehov prerozprávajú samotní žiaci na hodine - kde predmety našli, kto a ako ich používal, či koľko môžu mať rokov. Boli sme radi, keď nám triedni sprievodcovia dovolili exponáty chytiť do rúk, vyskúšať, niekedy aj ovoňať😊. V súčasnosti sa môžeme histórie dotknúť už len cez monitor počítača, ale v obľúbenej aktivite pokračujeme aj v online forme. Viac si pozrite vo fotogalérii. 
       Mgr. S. Jančová

      • Organizácia vyučovania po veľkonočných prázdninách
      •  

       Od 07.04.2021 do 09.04.2021, bude naďalej zachovaná  prezenčná forma vyučovania  pre žiakov 1.-4.ročníka.

       Naďalej platí, že:

       - jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,  /Výnimky sú platné len v prípade, ak sa týkajú všetkých dospelých žijúcich v spoločnej domácnosti s dieťaťom/;

       - do školy môžu ísť len deti, ktoré neprejavujú príznaky akútneho ochorenia /teplota, kašeľ, nevoľnosť.../;

       - rodine nie je predpísaná karanténa.

       V deň nástupu odovzdá žiak Čestné vyhlásenie s uvedeným dátumom testu

       Na stiahnutie tu: vyhlasenie_11a.docx.

       Tlačivo v tlačenej podobe bude opäť k dispozícii aj v deň nástupu do školy.

       Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade prerušenej dochádzky, odhlásili svoje deti zo stravovania u ved. školskej jedálne v termíne do 7.4.2021 do 7:45hod.

       Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnej forme štúdia, nástup žiakov 2. stupňa závisí od rozhodnutia ministerstva školstva a aktuálnej epidemiologickej situácie.


       Vedenie školy

      • Veľkonočné prázdniny
      • dňoch od 1.4.2021 do 6.4.2021 (utorok - vrátane) sú veľkonočné prázdniny.                                     

       Z tohto dôvodu bude prerušená prevádzka ZŠ, ŠJ a ŠKD.                                                                

       Prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa  pokračuje od 7.4.2021 (streda).                                             

       Žiaci 2. stupňa od 7.4.2021 (streda) pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

       Nástup žiakov 2. stupňa závisí od   rozhodnutia ministerstva školstva a aktuálnej epidemiologickej situácie.

       Prajeme Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov.

      • Marec - mesiac knihy (31. 3. 2021)
      • Rozprávkový deň  v III.C


       Marec už tradične patrí knihám, detským hrdinom, rôznym príbehom a rozprávkam. Tento týždeň k nám zavítal H. CH. Andersen v podobe krásnych rozprávkových kníh. Na chvíľu v našej triede ožili jeho nezabudnuteľné rozprávky. Počas dňa sme riešili literárny kvíz, rôzne aktivity v družstvách o veľkolepom rozprávkarovi. Strávili sme príjemný utorkový deň. Dozvedeli sme sa nové informácie o Andersenovi a jeho rozprávkach. Knihy sa stali našimi kamarátmi už od 1.ročníka a naďalej v tom budeme pokračovať.

       tr.uč. PaedDr. M. Cisková a žiaci III.C

      • Modrý deň (31. 3. 2021)
      • Dňa 22. marca je  Svetový deň vody. Tento krásny deň si naši žiaci pripomenuli v rámci celého týždňa prostredníctvom tematického vyučovania pod názvom ,,Modrý deň. Naše triedy hýrili modrými farbami a rôznymi zaujímavými aktivitami. Všetci sme sa zabávali, tvorili, súťažili, ale predovšetkým sme si  odniesli nové vedomosti o vode, vodných živočíchoch a o ochrane našej modrej planéty, ktorú by sme mali chrániť nielen v tento deň, ale neustále .Tento ,,modrý“ deň sa nám všetkým veľmi páčil.
       Učiteľky I. stupňa

      • Britský hosť Thomas & jedna z našich online hodín angličtiny 😊 (31. 3. 2021)
      • Naše dištančné vzdelávanie nám prináša aj výhody a možnosti aspoň virtuálne navštíviť iné krajiny a stretnúť sa s priateľmi z celého sveta „priamo“ na hodine. V utorok, dňa 30.3.2021, sme na dvoch hodinách angličtiny „navštívili“ Veľkú Britániu – Wales, objavovali krásy tejto krajiny a naším sprievodcom bol rodák Thomas Netherway.

       Naši deviataci a ôsmaci tak mali možnosť komunikovať priamo s takzvaným „native speakerom“ a položiť mu pár otázok, na ktoré im Tom veľmi rád odpovedal. Dozvedeli sme sa interesantné fakty, informácie a zaujímavosti o Walse, ako aj osobné postrehy Thomasa, ktorý mal tú česť navštíviť veľa rôznych krajín sveta, ako aj naše krásne Slovensko už v roku 2010. Tom nám porozprával o ich tradičnom jazyku, ktorým je waleština a niečo o jej histórii. Taktiež sme sa dozvedeli zaujímavosti o tradičnom jedle, najkrajších miestach Walesu, zámkoch, športe a čo to aj o jeho rodákoch zo Spojeného kráľovstva. Jednoducho, dostali sme odpoveď na všetko, čo sme vedieť chceli a boli sme veľmi zvedaví! 😊
       Thank you, Tom! It’s been a pleasure. 😊 
       Uvidíme, ktorú krajinu navštívime nabudúce...a akého priateľa tam stretneme 😊 

       Z. Čajková
       učiteľka anglického jazyka 
        

      • Organizácia vyučovania od 29.3. do 31. 03. 2021
      • Riaditeľstvo školy oznamuje že, od 29.03.2021 do 31.03.2021, bude naďalej zachovaná  prezenčná forma vyučovania  pre žiakov 1.-4.ročníka.

       Naďalej platí, že:

       - jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,

       - do školy môžu ísť len deti, ktoré neprejavujú príznaky akútneho ochorenia /teplota, kašeľ, nevoľnosť.../, 

       - rodine nie je predpísaná karanténa.

       V deň nástupu odovzdá žiak Čestné vyhlásenie /Na stiahnutie tu: vyhlasenie_11a.docx/

       Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade prerušenej dochádzky, odhlásili svoje deti zo stravovania u ved. školskej jedálne v termíne do 22.3.2021 do 7:45hod.

       Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnej forme štúdia.

       Vedenie školy

      • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
      •  

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. TU: https://nespora.edupage.org/percenta2/

       Vyplnené tlačivá môžete odovzdať v škole, alebo ich priamo odovzdať na daňovom úrade.

       ĎAKUJEME J

      • Marec – mesiac knihy (26. 3. 2021)
      • Tento mesiac si už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale aj mesiacom knihy. Aj žiaci  z I.C triedy si tento mesiac pripomenuli rôznymi aktivitami, ktoré v nich podporili pozitívny vzťah ku knihe. Spoločne so žiakmi sme si v triede vytvorili čitateľský kútik, vyrobili záložky, čítali Rozprávky o psíčkovi a mačičke,  počúvali zvukové nahrávky rozprávok a priradzovali k nim ilustrácie, usporadúvali ilustrácie podľa dejovej postupnosti a ďalšie iní zaujímavé aktivity.

       tr. uč. Mgr. Pivovarníková a žiaci I.C

      • Jeden deň vody nestačí!!!! (23. 3. 2021)
      • Tento týždeň je pre nás  „Týždňom vody“... Na hodinách biológie a geografie si v zaujímavých prezentáciách, filmoch, ukážkach, tvorbe žiackych modelov, diskusiách, pripomíname túto najvzácnejšiu tekutinu sveta...veríme, že sa k nám pripojíte aj VY!!!! 

       Na inšpiráciu pripájam pútavé žiacke modely, ktoré vytvorili naši šikovní piataci.

       Koordinátorka environm. výchovy Galina Čajková

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje