• Prihláška na štúdium na našej škole

  Zápis žiakov

  Milí rodičia,

  ak ste sa rozhodli pre:

  Zápis do 1. ročníka, alebo o Prihlásenie žiaka /prestup z inej školy/

  prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky.

  Poznámka: Prihlášku je potrebné vypísať aj s diakritikou a malými /veľkými písmenami správne, nakoľko údaje sa prepisujú do školského informačného systému a sú použité pri vypisovaní vysvedčení.

   

  Zápis do 1. ročníka

   

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

  Na základe usmernenia ministerstva školstva sa na základných školách deti tento rok nemôžu osobne zúčastniť zápisu. Zápis bude prebiehať elektronicky pomocou elektronickej prihlášky 

  Ak nemáte možnosť prihlášku vypísať elektornicky, kontaktujte vedenie školy buď telefonicky +421 51 7710957, alebo emailom: misenkova.nespora@gmail.com 

   

   

  Prihlásenie žiaka /prestup z inej školy/

  Pred vypísaním prihlášky pri prestupe žiaka z inej školy je potrebné vopred konzultovať prijate žiaka s riaditeľom školy.

  Ďakujeme

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje