• Zoznam učebných pomôcok (šk. rok 2020/21)

    •  

     • Matematika
      • 5. – 8. ročník:
       - zošity č. 460, 420, 544
      • 9. ročník:
       - zošit č. 444

     učebné pomôcky: podložka, kovové kružidlo, farbičky, pravítko s ryskou, fixy na tabuľu

      

     • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
      • 5. ročník:
       - zošit na slovenský jazyk – 564
       - zošit na literatúru – 564
       - zošit na diktáty – 564 ( zostáva 5. – 9. ročník)
       - zošit na slohové práce – 444 ( zostáva 5. – 9. ročník)
       - fixka na bielu tabuľu
      • 6. – 9. ročník:
       - zošit na slovenský jazyk – 564
       - zošit na literatúru – 564
       - fixka na bielu tabuľu

      

      

     • anglický jazyk
      • 5. – 9. ročník:
       - zošity č. 564, 544

      

      

     • chémia
      • zošity č. 564, 544

      

      

     • fyzika
      • 6. – 7. ročník:
       - zošity č. 540
      • 8. ročník:
       - zošity č. 440
      • 9. ročník:
       - zošity č. 540

      

      

     • informatika
      • 5. ročník:
       - zošit č. 545
      • 6. – 9. ročník:
       - pokračujú v zošitoch z minulého šk. roka

      

      


      

     Zoznam učebných pomôcok vo formáte PDF

     učebné_pomôcky

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje