• „Medzinárodný deň eura“ (30. 10. 2020)
      • Žiaci I.C triedy si pripomenuli prostredníctvom tematického vyučovania sviatok našej meny „Medzinárodný deň eura“. Počas celého dňa sme sa so žiakmi rozprávali o peniazoch a ich význame, o sporení, spoznávali sme jednotlivé mince a bankovky, vypracovávali sme rôzne pracovné listy a plnili prasiatka mincami. Nakoniec sme vytvorili veľké euromince z jesenných listov, ktoré zdobia našu triedu.
       Tr. uč. I.C Mgr. Pivovarníková

      • „My a peniaze“ (30. 10. 2020)
      • Žiaci II.B boli v týždni pred jesennými prázdninami účastníkmi netradičného vyučovania matematiky. Hodiny počítania boli zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti a boli dopĺňané netradičnými aktivitami. Projekt „Ja a peniaze“ zoznámil deti s históriou, úlohou i funkciou peňazí.  Zážitkové vyučovanie, párové či skupinové aktivity, hra na obchod, spoznávanie peňazí, testíky a pracovné listy – to všetko čakalo na druhákov počas vyučovania. Rozprávky, porekadlá a pesničky dodávali už tak zvláštnym formám učenia nezvyčajný nádych. Veľký úspech u žiakov malo aj zhotovovanie mincí, maľovanie zábavných kreditiek a vytváranie vlastných bankoviek, ktoré deti použili k nákupom v triednom obchode.   
       Mgr. Jaroslava Ďuricová

      • Finančná gramotnosť v I.A (29. 10. 2020)
      • Téma , ktorú postupom času začne riešiť s deťmi každý rodič. Či už pri nakupovaní, alebo určení si výšky vreckového. Finančné záležitosti riešime prakticky každý deň. Zvyšovanie finančnej gramotnosti a učenie detí už odmala, je nevyhnutný krok  na správne narábanie a hospodárenie s peniazmi. Ako to však sprostredkovať deťom, aby si z toho odniesli čo najviac?  

       So žiakmi I.A sme sa téme finančná gramotnosť venovali na hodine SJL a matematiky. Pomáhali nám pritom Dinosaury  Dino , Dina a ich ocko, ktorí nás oboznámili s tým, ako a prečo vznikli peniaze.  Deti si po prezentácii  za pomoci interaktívnej hry vyskúšali nakupovanie s peniazmi, ktoré mali k dispozícii.

       Nájsť užitočné informácie a učiť deti  zábavnou formou aj doma, možno aj vo vzdelávacej sekcii Národnej banky Slovenska, a to v troch sekciách – pre deti, študentov i učiteľov. Nudiť sa nebudete. Nájdete tam hry o inflačných príšerách, komiksy, kvízy  i užitočné prezentácie.

       Buďme teda vzorom, aby sme deti naučili múdro sa starať o svoje financie.

       Tr.uč. 1.A Mgr. Daša Mochňacká 

      • Halloweenska párty v II.B (29. 10. 2020)
      • V školskom klube sa nikdy nenudíme. Tentokrát sme si spríjemnili popoludnie v našej triede Halloweenskou párty, pri ktorej nechýbali zaujímavé masky a rôzne súťaže. Našu zábavu ukončila diskotéka. Domov sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky.
       Deti z II.B triedy a vychovávateľka Iveta Lokajová

      • Halloweenske učenie v 3.A
      • Deň pred prázdninami si žiaci 3.A trochu oddýchli od každodenných povinností. Skúsili si, akoby sa učilo v Strašidelnej škole. V maskách hravo zvládli  násobilku aj vybrané slová. 

      • Jesenné kreácie v VI. oddelení (29. 10. 2020)
      • Najfarebnejšie ročné obdobie je určite jeseň. Hýri krásnymi zlatistými odtieňmi žltej, oranžovej, červenej, hnedej farby. Aj k nám do VI.oddelenia ŠKD už zavítala jeseň. Vlastne sme si spoločne takú pani JESEŇ vytvorili. A ešte veľa iných jesenných kreácii naše šikovné rúčky vyrobili a vyzdobili naše oddelenie.
       vych.Košútová

      • Ako byť s peniazmi kamarát (29. 10. 2020)
      • Finančná gramotnosť sa netýke len dospelých. Dnešná matematika v IV.A triede bola plná aktivít, ktoré rozvíjajú zručnosti detí potrebné pre orientovanie sa vo svete peňazí.
       IV. A, Eva Čopová

      • Halloweenská diskotéka v I.B (28. 10. 2020)
      • V živote nás všetkých má určite dôležité miesto okrem vážnych vecí a povinností aj zábava. Žiaci I.B triedy sa v priebehu popoludnia v školskom klube zmenili na roztomilé masky. Vylúštili halloweenské hádanky, zasúťažili si a nechýbala ani diskotéka. Bolo to príjemné a zábavné popoludnie plné smiechu a radosti.
       Bc. Zuzana Olejníková – vychovávateľka

      • Finančná gramotnosť (28. 10. 2020)
      • Žiaci II.C a II.A sa dňa 27. 10. 2020 venovali rozvoju finančnej gramotnosti. Pripomenuli sme si tak Medzinárodný deň eura, ktorý bol minulý mesiac. Spoznávali sme jednotlivé mince a bankovky, ktorými môžeme u nás platiť. Naše triedy sa zmenili na supermarket, kde sme museli zaplatiť za náš nákup. Určite tieto skúsenosti využijeme v každodennom živote. 
       Žiaci II.C a II.A 😉

      • Ruský film v škole (28. 10. 2020)
      • Naši šikovní ôsmaci a deviataci sa 26. - 27. októbra 2020 zapojili do 17. ročníka podujatia „Ruský film v škole“ v online forme. Akciu organizuje Zväz Rusov Košice a každoročne sa jej zúčastňuje množstvo slovenských škôl. Žiaci si tento rok pozreli ruský animovaný film Nepolapiteľný Funtik. Nasledovali kvíz zameraný na schopnosť počúvať s porozumením a kreslenie scénok z filmu. Najkrajšie kresby zašleme do súťaže. Ak zaujmú porotcov, budú zverejnené v časopise Spolu a na fb stránke zvaz.rusov.kosice.slovakia.
       Mgr. S. Jančová

      • Šikovné ručičky detí z I. oddelenia ŠKD (27. 10. 2020)
      • Tak ako všetky deti, aj tie naše, z I.oddelenia majú šikovné ručičky. Veľmi rady tvoria a vyrábajú rôzne výtvory. Pár výtvorov našich šikovných žiakov z I.oddelenia by sme Vám radi ukázali.
       Žiaci I.oddelenia a vychovávateľka Mgr. Alica Dlugošová

      • Medzinárodný deň školských knižníc (26. 10. 2020)
      • Každoročne štvrtý októbrový pondelok patrí školským knižniciam a ich sviatku. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva a pripomína sa od roku 1999. V našej škole sa nachádza školská knižnica SOVIČKA a žiaci z II.B sa rozhodli jej sviatok osláviť. Ako? Predsa dobrou knihou a čítaním. Od „Sovičky“ si vypožičali knihu Eleny Čepčekovej Slniečko na motúze o príhodách nezbedných chrobáčikov, z ktorej si v škole čítajú. Knihy a čítanie majú druháci ozaj radi, na každý príbeh sa nesmierne tešia. Tak nech im ten elán a zanietenosť pre knihy vydrží čo najdlhšie. Veď nenadarmo sa hovorí: KNIHY SÚ NEMÍ UČITELIA. 
       Mgr. Jaroslava Ďuricová

      • Organizácia vyučovania od 26.10.2020
      •       1. stupeň

       • Vyučovanie s tr. učiteľom – podľa rozvrhu

            ŠKD

       • Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       • Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu /dištančná forma/:

       • podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie a prihlasovanie sa na online hodiny cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

       11:40 – 1. ročníky

       11:55 – 2. ročníky

       12:10 – 3. ročníky

       12:25 – 4. ročníky

       OBED: 2. stupeň

       Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy v jedálni.

       V prípade záujmu o stravu žiakov 2. stupňa, postup je nasledovný:

       Záujemcovia o stravu sa musia znovu prihlásiť na tf. čísle 0910 437 771

       Výdaj stravy do jednorazových nádob /poskytne škola/ je pri zadnom vchode do jedálne. Výdaj stravy v čase od 10.30 do 11.30.

        

        

      • Týždeň zdravej výživy (24. 10. 2020)
      • V týždni od 19. 10. – 23. 10. sa celý prvý stupeň ocitol v Kráľovstve zdravia. Všetci sme vo svojich triedach tvorili, vyrábali, zapájali sa do aktivít súvisiacich so zdravou výživou, tancovali, naučili sa všetko o jablku a všetkom, čo nám blahodárne prispieva k zdravému životnému štýlu. Každá trieda sa zmenila na Kráľovstvo zdravej výživy, v ktorom sa tradičné vyučovanie zmenilo na plnenie rozmanitých „zdravých“ úloh, na vyrábanie krásnych výrobkov... Atmosféra v duchu zdravia bola príjemná, plná detského úsmevu, vzájomnej pomoci, spolupatričnosti a priateľstva.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, učiteľky 1. stupňa 

      • Organizácia vyučovania od 19. – 23.10. 2020
      •  

       Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na škole podľa usmernenia RÚVZ, nastáva zmena v organizácii vyučovania.

       1. stupeň - prezenčná forma

       1.-  4. vyučovacia hodina s tr. učiteľom – podľa rozvrhu – bez TSV, HUV, PPB

       ŠKD

       • Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       • Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu/dištančná forma/:

       • podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

        

       11:40 – 4. ročníky

       11:55 – 3. ročníky

       12:10 – 2. ročníky

       12:25 – 1. ročníky

        

       OBED: 2. stupeň

       Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy v jedálni.

       V prípade záujmu o stravu žiakov 2. stupňa, postup je nasledovný:

       Záujemcovia o stravu sa musia znovu prihlásiť na tf. čísle 0910 437 771

       Prihlasovanie je na celý týždeň, bez možnosti ďalšieho odhlasovania. Výdaj stravy do jednorazových nádob /poskytne škola/ je pri zadnom vchode do jedálne. Výdaj stravy v čase od 10.30 do 11.30.

       Prihlásenie 16.10. /piatok /do 14.00 – strava od pondelka 19.10. 2020 /vrátane/.

       Prihlásenie na stravu piatok 16.10. po 14.00 do pondelka 19.10. 2020 do 14.00 strava od utorka 20.10.2020 /vrátane/

      • Eko módna prehliadka (23. 10. 2020)
      • Všetci vieme, že životné prostredie treba chrániť a preto odpad separujeme. Staré noviny, letáky, mikroténové sáčky, PET fľaše, to nie je len odpad. Je to materiál, z ktorého sa dajú vytvoriť zaujímavé veci. Deti z II.B triedy využili svoju fantáziu a zhotovili nádherné modely, ktoré neskôr predviedli na triednej eko módnej prehliadke.
       BC. Iveta Lokajová - vychovávateľka

        

      • Vlastiveda „na výlete“ (23. 10. 2020)
      • Žiaci III.A triedy si vyučovanie vlastivedy spríjemnili vychádzkou do okolia. Posledné slnečné lúče využili na určovanie svetových strán podľa poludňajšieho tieňa, učili sa pracovať s kompasom a buzolou. Záver „netradičnej“ výučby vlastivedy venovali kresleniu smerovej ružice. 
       Vyučujúca VLA Mgr. Jaroslava Ďuricová

      • Izbová rastlina inak (22. 10. 2020)
      • Žiaci 4.C triedy mali na pracovnom vyučovaní tému "Izbové rastliny". Rozhodli sa vyrobiť rastlinku, ktorá skrášli interiér - triedu, ale nebude náročná na starostlivosť. Priniesli  si odpadový a prírodný materiál (staré plechovky, kamienky, fazuľu... ) a vytvorili parádny KAKTUS. Keďže sa kaktusy výnimočne podarili, chceli  Vám ich ukázať. Dolinská

      • Mesiac úcty k starším v I.B (19. 10. 2020)
      • "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
       Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
       podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
       keď aj on bol mladý.“

       Mesiac október je  pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Žiaci I. B triedy si svojich starkých uctili počas týždňa v ŠKD výrobou krásneho darčeka a v piatok 16. 10. v rámci tematického vyučovania. Žiaci priniesli fotografie svojich starých rodičov, keďže v tomto období sme ich nemohli privítať osobne v našej triede ako po minulé roky. Každý predstavil svojich starkých a vyjadril svoju úctu, radosť a lásku k nim. Pre svojich milovaných starých rodičov vyrobili žiaci krásne srdcia s poďakovaním za ich lásku, múdrosť a starostlivosť.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, Bc. Zuzana Olejníková - vychovávateľka

      • Úcta k starším (17. 10. 2020)
      • Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Predovšetkým našich starých rodičov. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si prváci z I.C triedy vyrobili krásne darčeky pre svojich starých rodičov, ktorými ich obdarujú.
       Keďže aktuálna situácia nám nedovoľuje sa osobne stretnúť a  poďakovať Vám za Vašu starostlivosť, láskavosť a obetavosť, namaľovali prváčikovia plagát prostredníctvom ktorého sa Vám chcú poďakovať a pozdraviť Vás.
       Veríme, že sme všetkých potešili, a svojou troškou sme prispeli k rozveseleniu Vašej jesene života.

       Žiaci I.C triedy a tr. uč. Mgr. Pivovarníková

      • Triedne aktívy RR
      • V termíne od  7.10.2020 do 13.10.2020 sa konajú triedne aktívy. Aktívy  prebiehajú vzhľadom na súčasnú situáciu dištančnou formou, podľa usmernení triednych učiteľov.

       Výška príspevku pre Radu rodičov ostáva v tomto roku nezmenená tzn. 1 dieťa 15€,  2. dieťa 7,50€ a 3 a viac detí spolu 25€.

       Platba sa uhrádza formou bankového prevodu, v prípade že rodič nemá možnosť platby cez účet, platbu je možné realizovať u triedneho učiteľa v hotovosti.
       č. účtu : SK20 0900 0000 0005 0350 6273
       Variabilný symbol 2020
       Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda /pri viacerých deťoch uviesť všetky mená detí a triedu/.

       Platbu je potrebné realizovať do 11.11.2020.

       Vedenie školy
        

      • Pre našich milovaných rodičov a starých rodičov (14. 10. 2020)
      • Keď sa listy začnú sfarbovať do pestrých farieb, zistíme , že JESEŇ je neúprosne tu a s ňou aj  mesiac Október. Október  nám pripomína jednu z najkrajším cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je to ÚCTA K VÁM NAŠI DRAHÍ RODIČIA A STARÍ RODIČIA.

       Ďakujeme Vám, za každý deň, ktorý sme spolu strávili a za  každý deň, ktorý ešte len príde. Ďakujeme Vám, že naše dni napĺňate láskou , starostlivosťou , šťastím a spokojnosťou.

       Prajeme Vám, nech je JESEŇ Vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo strany Vašich najbližších.

       Žiaci I.A, III.A a p.uč. Mgr. Daša Mochňacká

      • Pozdrav starým rodičom zo IV. oddelenia (13. 10. 2020)

      • Mesiac október je už tradične venovaný úcte k starším. A keďže aktuálne nemôžeme pozvať našich starých rodičov na spoločné stretnutie do školy, druháci zo 4.oddelenia nahrali pre svoje babky a dedkov milý odkaz a vyrobili pre nich malý darček.
       Bc. Alena Filičková - vychovávateľka
       Videopozdrav na tejto adrese: videopozdrav

      • Výstavka prírodnín v VII. oddelení (12. 10. 2020)
      • Tretiaci zo VII. oddelenia si celý september vytvárali výstavku prírodnín, ktoré našli pri hrách na školskom dvore, doma, či na vychádzkach v prírode s rodičmi.
       Majú tam naozaj zaujímavé kúsky. Stromy vyrobili z papiera a kartónu. Pribudnú jesenné listy a zo všetkého budeme vytvárať zaujímavé veci. Tešte sa na naše dielka :-)
       Zuzana Lepková, vychovávateľka

      • Ako sa v škole zadaptovali prváčikovia z I.A? (11. 10. 2020)
      • V septembri sa otvorili brány našej školy aj pre nových žiakov prvého ročníka. Z očiek detí  sme mohli vyčítať nielen  radosť, ale i strach z neznámeho. Istotu ktorú mali v poznanej materskej škole  vystriedala nová, situácia. Nové prostredie, neznáma pani ucitelka, ale i noví spolužiaci. Pre deti nastal nový „režim“, o ktorom nemli jasnú predstavu. Začalo sa učenie ktoré sme počas hodín  dopĺňali rôznymi hrami, aby sa ľahšie zadaptovali a zvykli si nie len na nové prostredie, ale aj nový štýl učenia. Myslím si, že deti to zvládli bravúrne. 
       Daša Mochňacká 
                   Videá z netradičnej hodiny na tejto adrese: Netradičná hodina HUV

      • Jeseň v II. oddelení ŠKD (10. 10. 2020)
      • Jeseň nám už žiari krásnymi farbami. Svoje o tom vedia aj deti v školskom klube. Usilovné včeličky z 1.B triedy vylúštili jesenné hádanky, zvládli jesenný kvíz a šikovnosť ukázali aj pri práci s nožnicami, lepidlom a farbičkami. Svoju triedu si vyzdobili sovičkami z prírodnín, šarkanmi, muchotrávkami, nezabudli na jesenný strom a ježka s jabĺčkom.
       Bc. Z. Olejníková – vychovávateľka 

      • Deň úsmevu v III.C (9. 10. 2020)
      • Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999 4. októbra. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Ani tento rok nemohol chýbať ,,Deň úsmevu´´ v našej triede. Aj takto veselo nám bolo.

      • Cezpoľný beh – okresné kolo (29. 9. 2020)
      • V uplynulých dňoch sa uskutočnila súťaž v cezpoľnom behu žiačok a žiakov základných škôl.

       V utorok 29. 9. 2020 sa naša škola zúčastnila tejto súťaže, ktorú reprezentovali v kategórii žiačok: Orinčáková Michaela, Petrenčáková Alexandra a Sedláková Sofia. Naše dievčatá sa s náročnou traťou popasovali so cťou a všetky dosiahli solídny výsledok, čo však nestačilo na postup do krajského kola.

       Druhou kategóriou v rámci súťaže boli žiaci, kde nás reprezentovali: Kožuško Adam, Berezovský Martin a Polščák Jakub. Chlapci nastupovali na preteky odhodlaní dosiahnuť dobý výsledok pre našu školu vo veľmi silnej konkurencii. Od začiatku pretekov išli do vedenia a držali sa na popredných priečkach. Húževnatým a odhodlaným výkonom dokázali poraziť svojich súperov a dosiahli ako družstvo výborné 1. miesto v rámci všetkých zúčastnených škôl nášho okresu, keď Adam Kožuško vyhral tieto preteky a výborne mu sekundovali Polaščák Jakub na 4. mieste, resp. Martin Berezovský na 6. mieste. Na základe dosiahnutých výsledkov naše družstvo žiakov postúpilo na krajské kolo pretekov v cezpoľnom behu základných škôl.

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

       Prajeme veľa šťastia v ďalších športových aktivitách  

      • Ocenenie v rámci súťaže Tvorivé hľadanie 2019 (23. 9. 2020)
      • V rámci dní Festivalu architektúry a dizajnu 2019 bola realizovaná výtvarná súťaž pre mládež „Tvorivé hľadanie". Výtvarné práce všetkých zúčastnených boli vystavené v priestoroch obchodného centra EPERIA, kde si ich mohla prezrieť široká verejnosť. Výtvarné práce hodnotila odborná porota, ktorá v každej kategórii ocenila troch najlepších.
        V rámci slávnostného otvorenia FEAD 2020 boli na pódiu  na Hlavnej ulici v Prešove pani primátorkou slávnostne ocenení víťazi výtvarnej súťaže "TVORIVÉ HĽADANIE 2019". V kategórii B – Tradičná tvorba bol ocenený aj náš žiak Timotej Taiš. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      • Európsky týždeň mobility 2020 (22. 9. 2020)
      • Počas tohto dňa sa naši žiaci 4.C triedy zúčastnili peknej akcie organizovanej mestom. Najprv si v centre mesta prešli netradičnými športovými súťažami, za ktoré boli odmenení sladkou maškrtou a džúsom. Neskôr ich zobrali do parády mestskí policajti. Pri nich si žiaci vyskúšali jazdu na kolobežke, policajné e-kolobežky a posedeli si aj v policajnom aute. Bola to super akcia. Dolinská

      • Recykluj a vyhraj
      • V čase od 22.9.- 29.9.2020 ukončíme zber SABI vrchnáčikov v súťaži „Recykluj a vyhraj“.

       Nazbierané SABI viečka uložte do igelitového vrecúška, označte menom, triedou.

       Žiaci prvého stupňa z prízemia ich odovzdajú pani učiteľke triednej, ktorá ich neskôr umiestni na zberové miesto

       Žiaci prvého stupňa z poschodia  ich odovzdajú pani učiteľke triednej, ktorá ich neskôr umiestni na zberové miesto, prípadne priamo vložia do zberového kontajnera, ktorý v priebehu zberu SABI, do budúceho utorka, bude slúžiť len na tento účel.

       Žiaci druhého stupňa vložia pripravené vrecúška na pripravené zberné miesto – prízemie- oproti schodom.

       Zber sa uskutočňuje za prísnych hygienických pravidiel, dodržiavajte preto všetky pokyny.

       Do zberných nádob vkladáme iba čisté a vytriedené SABI vrchnáčiky, ostatný hliník sa momentálne nezbiera!!!

      • Obnovenie vyučovania.
      • Dňa 14.9. 2020 /pondelok/ sa obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu pre všetky tiredy, podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený aj na tejto stránke https://nespora.edupage.org/timetable/. V platnosti ostávajú všetky opatrenia súvisiace s COVID-19.  Žiaci sú povinní doniesť v deň nástupu vyhlásenie zákonného zástupcu.

      • Termíny záujmových útvarov CVČ v šk. roku 2020/2021 (9. 9. 2020)
      • Vážení rodičia, milé deti,
       aj v tomto školskom roku otvárame pre Vás mnohé krúžky so širokým zameraním a hlavne s množstvom zábavy – v telocvični, bazéne, pri počítačoch, v tanečnej rozcvičovni, na turistike, či v jazykovo vybavených učebniach. Krúžky sú pre žiakov našej školy aj pre externistov. Mnohí ich dobre poznáte, o čom svedčí aj Váš veľký niekoľkoročný záujem. Snažíme sa zmysluplne využiť popoludňajší voľný čas Vašich detí.

       Ak sa chcete stať členmi nášho CVČ, je potrebné vyplniť prihlášku a čestné vyhlásenie, ktoré sú aj na tejto stránke školy nižšie na stiahnutie a napísať názov krúžku, kam zapisujete Vaše dieťa. Príspevok, ktorý musíte zaplatiť za Vaše dieťa, sme sa Vám vždy snažili vrátiť v podobe rôznych benefitov (vstupné, zľavy a pod.). Príspevok pre CVČ je určený Všeobecným záväzným nariadením (VZN).

       Milí rodičia, vzhľadom na súčasnú situáciu (Covid-19) sa krúžková činnosť začne v tomto školskom roku neskôr, napriek tomu prihlášky musíme mať z legislatívnych dôvodov spracované do 15. septembra 2020. Preto Vás prosíme, ak máte o naše CVČ záujem, vypíšte prihlášku a čestné vyhlásenie do tohto dátumu a doručte nám ich. Termíny krúžkov budú konkretizované po zverejnení rozvrhu hodín. Môžete si vyberať z nasledujúcej ponuky krúžkov.

        

       Prihláška, Čestné vyhlásenie  2020-2021

        

       Krátka charakteristika jednotlivých záujmových útvarov sa nachádza na tejto adrese: charakteristika záujmových útvarov alebo v menu CVČ - Informácie o záujmových útvaroch.

        

       TERMÍNY KRÚŽKOV V ŠK. ROKU 2020/2021

        

        

        

      • Uzatvorenie prevádzky školy
      • Vážení rodičia

       Na základe nariadenia RÚVZ v Prešove a zasadnutia krízového štábu Vám oznamujeme, že prevádzka na našej základnej škole bude prerušená, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19  do 13.9.2020.

       Nástup do školy 14.9.2020 /pondelok/.

       Výučba bude prebiehať dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triedneho učiteľa.

       V prevádzke nebude ani školský bazén, ŠJ a ŠKD.

       Vedenie školy

      • Riaditeľské voľno 8.9. 2020
      • Na základe nariadenia RÚVZ a zasadnutia krízového štábu, Vám oznamujeme, že prevádzka na našej základnej škole bude prerušená, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19 , aj v utorok 8. septembra 2020.

       Ospravedlňujeme sa za oneskorené uverejnenie tejto informácie, pretože na rozhodnutie RÚVZ sme čakali do 16.55.

       Ďalší postup bude zverejnený v priebehu 8.9. 2020. 

      • OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA
      • Vážení rodičia,

       na základe konzultácií a odporúčaní RÚVZ Vám oznamujeme, že prevádzka na našej základnej škole bude prerušená z dôvodu karantény pedagogických a nepedagogických pracovníkov do pondelka 7. septembra 2020 (vrátane).

       Do 4.9.2020 evidujeme jeden potvrdený prípad ochorenia COVID-19, pedagogického zamestnanca, ktorý však neprišiel do kontaktu so žiakmi školy, ale v termíne od 24. – 28.8. 2020 bol v kontakte so zamestnancami.

       Preto na základe usmernení podnikáme všetky potrebné kroky a preventívne opatrenia. Všetci zamestnanci sa hneď 4.9.2020 podrobili testovaniu na COVID-19. O výsledkoch a ďalších opatreniach Vás budeme informovať.

       Informácii o postupe vo vzdelávaní jednotlivých tried na deň 7.9.2020 Vám zašleme najneskôr do nedele 6.9.2020.

       Obnovenie prevádzky školy, príp. ďalšie predĺženie jej uzatvorenia bude vyplývať z ďalších nariadení RÚVZ, preto Vás prosíme o pravidelné sledovanie informácií na školskej stránke.

        

                                                                      Riaditeľ školy

      • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna.
      • Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ v Prešove, dňa 7.9.2020 /pondelok/ udeľuje riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani školský bazén, ŠJ a ŠKD.

       Riaditeľské voľno bolo udelené na základe prijatých opatrení  súvisiacich z podozrením na výskyt ochorenia  Covid-19. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 a Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/15801/1-A1800, poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka na tento deň riaditeľské voľno.

       V nasledujúcom období sa škola bude riadiť pokynmi RÚVZ.

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje