• Dištančné vzdelávanie pokračuje
      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Riaditeľstvo školy, na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR zo dňa 8.1.2021, oznamuje, že od 18. januára 2021 všetci žiaci 1.- 9. ročníka naďalej pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou podľa stáleho rozvrhu hodín.

      • Vyučovanie od 11.1.2021
      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Riaditeľstvo školy, na základe  rozhodnutia  MŠVV a Š SR zo dňa 4.1.2021, oznamuje, že od 11. januára 2021  všetci žiaci  1.- 9.ročníka  pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou podľa stáleho rozvrhu hodín.

      • PF´21
      • Tak ako dnes starý rok padá, nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá. Zabudni na bolesť a starosti a preži ďalší rok v láske a radosti.

      • Vianočné prázdniny
      • Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 11. decembra 2020 sa vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie začne v pondelok 11. januára 2021. O podmienkach nástupu detí do školy Vás budeme informovať.

      • Recykluj a vyhraj (18. 12. 2020)
      • Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy, milí žiaci,

       V tomto školskom roku sme zavŕšili  súťaž „Recykluj a vyhraj“ a naše dlhotrvajúce snaženie bolo korunované dvojakým úspechom. Prvým a hlavným úspechom je, že spoločnými silami vychovávame deti , pre ktoré je prirodzené aktívne chrániť prírodu .  Druhým úspechom je, že sme sa umiestnili na 5. mieste v Top desiatke zúčastnených škôl v našej kategórii A4  s celkovým množstvom  41 500 g hliníkových Sabi viečok. Za toto nás  spoločnosť Milkagro  odmenila peknými  cenami. Top zberači sa môžu tešiť na úžasný tablet, nákupné poukážky, tričká, hry a iné ceny. 
       Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú naše ekologické aktivity a našu snahu vychovávať deti k ohľaduplnosti voči prírode. Je super, že je nás čím ďalej, tým viac.


       Mgr. Galina Čajková,
       koordinátorka environmentálnej výchovy
        

        

      • Geografická olympiáda - šk. kolo online (18. 12. 2020)
      • Kategória F – 6. a 7. ročník, piatok 4.12. 2020
       Všetci zúčastnení žiaci preukázali vedomosti ako v teoretickej, tak aj v praktickej časti, v ktorej úlohy boli zamerané na vyhľadávanie informácií v atlase.
       Úspešní riešitelia: M. Franková (VI.B), T. Leško (VII.A), M. Helou (VI.C), J. Manko (VII.A), J. Pulík (VI.A) a A. Kačmarik (VI.B)
       Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť a odvahu.

      • Vianočná pošta pre seniorov (16. 12. 2020)
      • Počiatky posielania vianočných pohľadníc siahajú do začiatku 18.stor. v Taliansku. Rukou napísaná pohľadnica má stále svoje nezastupiteľné čaro. Preto sa žiaci zo Školského klubu detí so svojimi pani vychovávateľkami rozhodli už tretí rok zapojiť do 4.ročníka Vianočnej pošty, ktorú organizuje OZ Pohodovo. Vyrobili a napísali hrejivé priania k Vianociam pre neznámych starkých do domovov sociálnych služieb a domovov seniorov na celom Slovensku. Ich krásnu prácu si môžete pozrieť v nasledujúcich fotografiách.
       Deti ŠKD, Bc. Alena Filičková

      • Pytagoriáda (14. 12. 2020)
      • Na tohtoročnej matematickej súťaži Pytagoriáda súťažili žiaci 3. až 8. ročníka online alebo v škole (mladšie kategórie).

       Víťazi v jednotlivých kategórií: 
       3. ročník - Nina Hviščová,  získala 25 bodov
       4. ročník - Kristína Fidesová a Gregor Novotný získali 20 bodov
       5. ročník - Michal Kuchár mal 20 bodov
       6. ročník - Martina Franková, Adam Kačmarik získali 24 bodov
       7. ročník - Šimon Staňa mal 22 bodov
       8. ročník - Alica Fečová získala 16 bodov

       Všetkým, ktorí sa zúčastnili školského kola, sa chcem poďakovať a verím, že budú úspešní na okresnom kole. Mali sme troch žiakov, ktorí vyriešili správne všetkých 15 úloh. Sú to Nina Hviščová, Adam Kačmárik a Martina Franková.
       Ďakujem aj pani učiteľkám z I. stupňa za pomoc pri realizácii súťaže. 
       Mgr. Daniela Kvašňáková

      • Sladká pomoc pre Afriku
      • Aj malá pomoc s veľkým srdcom bude mať úžasnú odozvu. Chceme touto cestou ukázať deťom, že sú na svete aj deti, ktoré sú chudobné a potrebujú našu pomoc. Táto aktivita je možnosťou naučiť deti podeliť sa z inými. Ukázať im ochotu obetovať svoj čas a darovať ho druhým. Preto sa v rámci Gréckokatolíckej náboženskej výchovy zapájame do projektu ,,Sladká pomoc“. Touto pomocou sa stávame solidárnymi s deťmi na celom svete. Kampaň „Sladká pomoc“ je iniciatívou Pápežských misijných diel, ktoré pomocou keksíkov chcú pomôcť deťom vo svete. Výťažok z predaja poputuje pre deti a mládež do chudobných krajín. Cena keksíka je 0,50.-€. Polovica z ceny ide už priamo na podporu deti v Afrike, Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Kúpou keksíkov však môžeme podporiť deti aj väčšou sumou. V tomto čase Filipovky – prípravného obdobia na narodenie nášho Pána Ježiša Krista Vám chceme ponúknuť možnosť prispieť na tento projekt a podporiť deti v chudobných krajinách sveta. Zbierku na našej škole uskutočníme dňa 15.12.2020 od 8.30 hod. Naši žiaci z gréckokatolíckeho náboženstva budú ponúkať tento misijný keksík. Spoločne s nimi bude pri predaji aj PaedDr. Rudolf Hreňo, ktorý zodpovedá za aktivitu. Ak sa chcete pridať a obetovať kúsok seba prostredníctvom svojich deti kúpte si keksík. Minimálna cena je 0,50.-€ ale maximálna je podľa Vášho srdca – všetko, čo vyzbierame pošleme na účet Pápežských misijných diel. Kto by chcel podporiť zbierku bez zakúpenia keksíka môže. Máme pre vás pripravené 40 ks keksíkov v špeciálnej edícii. Po vypredaní keksíkov sa akcia ukončí spočítaním financií a vyhlásením výsledkov. Teším sa na spoluprácu a zároveň Vám chcem aj poďakovať za Vaše veľké a otvorené srdce!

       S prianím všetkého dobrého otec diakon Rudolf Hreňo PaedDr

      • OZNAM - STRAVNÉ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ OD 01.01.2021
      • Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravuje účinnosť niektorých ustanovení, medzi ktorými je aj zmena v poskytovaní dotácie na stravu posunutá na termín - 1. august 2021.

       V nadväznosti na vyššie uvedené konštatujeme, že v zmysle predmetnej novely zákona o dotáciách sa plošné poskytovanie dotácie na stravu ruší s účinnosťou od 1. augusta 2021, tzn., že prijaté zmeny v poskytovaní dotácie na stravu sa začnú uplatňovať v novom školskom roku 2021/2022.

       Preto prosím zákonných zástupcov  našich stravníkov aby uhradili stravné vo výške 1.stupeň 25€ a 2.stupeň 30€ do 21.12.2020.

       Tento poplatok Vám pokryje stravné do konca školského roku 2021.

       Ďalšie platby nie sú potrebné. (mesačne platby  neposielať)

       Za pochopenie ďakujem a prajem všetkým krásne a pohodové sviatky.

       Katarína Majerová

      • Dejepisná olympiáda z domu (14. 12. 2020)
      • V školskom kole Dejepisnej olympiády sa dňa 10.12. súťažilo dištančne. Okrem prezentovania kvality vedomostí z učiva jednotlivých ročníkov, súťažiaci odpovedali aj na otázky o živote, udalostiach a osobnostiach vo vybraných stredovekých štátoch.
       Všetci prihlásení žiaci preukázali obrovskú snahu uspieť v súťaži o postup do okresného kola. Víťazmi, ktorí budú našu školu ďalej reprezentovať vo svojich kategóriách, sú: A. Kačmarik (VI.B), M. Franková (VI.B), D. Olejníková (VIII.A) a S. Sedláková (VIII.A).
       Veľkú pochvalu a poďakovanie si zaslúžia všetci žiaci, ktorí sa v tomto koronovom nečase na olympiáde zúčastnili a naďalej sa zapájajú do rôznych školských súťaží. 

      • Adventný kalendár plný úloh (10. 12. 2020)
      • Deti I.B sa každý deň v školskom klube tešia, ako otvoríme úlohu z nášho adventného kalendára.  Už sme toho stihli veľa – písali sme list Ježiškovi, vyrábali čiapku z vlny, vyrábali pozdravy pre seniorov, dozvedeli sme sa o vianočných zvykoch spolužiakov, stavali snehuliaka, kŕmili vtáčiky, naučili sme sa ako sa Vianoce slávili v minulosti, vyrábali vianočný svietnik a vylúštili vianočné hádanky. Dnes nás čakala spoločná úloha – vyrobili sme si strom a rozhodli sme sa, že Vám to už všetko ukážeme. Sme už skoro v polovici a už sa nevieme dočkať, čo nás ešte čaká.
       Deti I.B. a pani vychovávateľka Zuzana Olejníková

      • Zdobenie vianočných stromčekov (10. 12. 2020)
      • Naši žiaci sa aj tento rok podieľali na skrášlení nášho mesta Prešov počas Vianoc. Zapojili sa do akcie, ktorú vyhlásilo mesto Prešov "Zdobenie vianočných stromčekov". Vlastnoručne vyrobili vianočné ozdoby, ktoré teraz zdobia náš stromček v centre mesta.

      • Mikulášku, dobrý strýčku...-tematické vyučovanie na prvom stupni (6. 12. 2020)
      • V piatok 4. 12. sme z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie realizovali Mikulášsky deň vo svojich triedach. Klasické vyučovanie nahradilo zábavné „Mikulášske učenie“. Pri čítaní, písaní, počítaní a tvorení nás sprevádzal Mikuláško v rôznych podobách. Zábavné Mikulášske aktivity sa žiakom veľmi páčili, atmosféra bola veselá, láskavá a priateľská a všetci sme si uvedomili, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Žiaci boli úprimne vďační nielen za Mikulášske darčeky, ale hlavne za netradičné a zábavné učenie. Ich úprimný úsmev a iskričky v očiach boli pre nás tým najkrajším darom.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, učiteľky I. stupňa

      • Pokračovanie dištančnej formy vzdelávania pre 2. stupeň
      • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, z dňa 1.12. 2020, žiaci 2. stupňa pokračujú v doterajšej forme dištančného vzdelávania až do odvolania. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom Edupadge a www stránky.

      • Organizácia vyučovania od 10.11. 2020
      • Organizácia vyučovania od 10.11. 2020
       1. stupeň

       Vyučovanie s tr. učiteľom – podľa rozvrhu
       ŠKD
       Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu /dištančná forma/:
       podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie a prihlasovanie sa na online hodiny cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

       11:40 – 1. ročníky

       11:55 – 2. ročníky

       12:10 – 3. ročníky

       12:25 – 4. ročníky

       Podmienky nástupu žiakov 1. stupňa:
       * pri nástupe odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti /viď príloha/
       * v prípade ak je žiak, rodič, alebo osoba žijúca v spoločnej domácnosti so žiakom, pozitívne testovaná, je potrebné riadiť sa nariadeniami RÚVZ.

       Dobrý deň, v prílohe je aktualizované /8.11. 2020/ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Ak nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, bude pripravené pri vstupe do školy. Toto vyhlásenie musia žiaci odovzdať pri nástupe do školy.

        

      • Organizácia vyučovania od 3.11. 2020
      • 1. stupeň

       • Vyučovanie s tr. učiteľom – podľa rozvrhu

            ŠKD

       • Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       • Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu /dištančná forma/:

       • podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie a prihlasovanie sa na online hodiny cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

       11:40 – 1. ročníky

       11:55 – 2. ročníky

       12:10 – 3. ročníky

       12:25 – 4. ročníky

      • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok? (4. 12. 2020)
      • Trúfli by ste si odhadnúť, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Neuveríte, ale veľmi veľa! To si myslia aj žiaci našej základnej školy, ktorí sa zapojili do celoslovenskej zbierky s rovnakým názvom. V tomto roku to bol už 3. ročník výzvy pre všetkých dobrých ľudí, ktorí naplnia škatuľu od topánok maličkosťami a vytvoria z nej vianočný darček. Stačí tak málo – „zabaliť lásku“. Lásku spojenú s vianočným obdarúvaním, ktorá vyčarí radosť a úsmev starým, osamoteným či chorým ľuďom v domoch dôchodcov. Pre niektorých to možno bude jediný darček, ktorí nájdu pod vianočným stromčekom. Jediný, ale zato od nás, Nešporákov zo srdca

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do projektu :-) 

      • Cvičenie s Fitshaker (4. 12. 2020)
      • Prednedávnom sa trieda I.A zapojila do súťaže  Cvičenie pre deti  - Fitshaker. Keďže sa nám podarilo vyhrať cvičenie na mesiac zadarmo, využívame  tieto cvičenia aj ako telovýchovné chvíľky. Cvičenie je úžasné a veľmi sa páči aj deťom. Veď posúďte sami :-) : Fitshaker (video)

       Tr.uč. Mgr. Daša Mochňacká

      • “Do you speak English???“ (30. 11. 2020)
      • Žiaci II.stupňa sa zúčastnili každoročnej a veľmi obľúbenej jazykovej súťaži - školského kola OLYMPIÁDY v anglickom jazyku.
       Tento rok si 18 žiakov zasúťažilo v troch kategóriách. Tohtoročná olympiáda bola však veľmi netradičná. Súťažilo sa online cez aplikáciu zoom. Konečné výsledky boli veľmi tesné. 
       V kategórii 1A sa z víťazstva teší Jakub Manko (VII.A), ktorý bude našu školu reprezentovať aj v okresnom kole. Druhé miesto získala Alana Lokajová (VII.A ) a tretie miesto patrí Michalovi Helou (VI.C).
       V kategórii 1B zvíťazila Žofia Čerychová (IX.A), ktorá sa tiež zúčastní okresného kola. Druhé miesto patrí Patrikovi Imrichovi (IX.A) a tretie miesto získal Samuel Pribulla (IX.A). 
       Tomáš Leško (VII.A) v kategórii 1C postupuje priamo do krajského kola olympiády, kde si zmerá sily s tzv. native speakers.
       Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom a v krajskom kole olympiády.

       Mgr. Adriana Repaská

      • Vianočné pohľadnice s kresbou detí (26. 11. 2020)
      • Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR. Pre policajtov, hasičov i horských záchranárov vytvorili vianočné pohľadnice, na ktorých boli zimné obrázky s vianočnou tematikou. 

      • Cvičíme s Kidshaker (26. 11. 2020)
      • Žiaci IV. oddelenia vyhrali súťaž o prémiový mesačný vstup do online fitka KIDshaker, ktorý sprostredkúva fitshaker.sk. Počas celomesačného cvičenia si v rámci rekreačnej činnosti, hravou formou precvičujeme základné cvičebné prvky s Fitinkou a Tonym. Učíme sa jednoduché tanečné variácie, precvičujeme si hlasivky spevom a naberáme nové vedomosti o zdravom životnom štýle. 

       Žiaci II.A a p. vych. Bc. Alena Filičková

      • Informatická súťaž iBobor (26. 11. 2020)
      • Naši žiaci sa v dňoch od 10. 11. do 16. 11. zúčastnili medzinárodnej informatickej on-line súťaže iBobor. Tento rok súťažilo na Slovensku  z domu alebo zo školy  v ôsmich kategóriách 55 064 súťažiacich z 804 škôl, z našej školy sa zapojilo 34 žiakov, z nich 23 bolo úspešnými riešiteľmi - gratulujeme!, z toho piati žiaci mali 100. percentil: Jakub Knap (2.A), Oliver Szabó (2.B), Filip Lichvár (2.B), Michal Kuchár (5.B), Adam Kačmarik (6.B).

      • Vianočný pozdrav ministrovi školstva (23. 11. 2020)
      • Každé Vianoce je zvykom, že si ľudia zasielajú vianočné pozdravy. Tých, čo si ich aj vlastnoručne vyrobia,  je síce menej, ale ich výsledný produkt stojí za to!  Naši Nešporáci medzi takýchto „tvorcov“ určite patria. Aj tento rok vytvorili zaujímavé a netradičné pozdravy, ktorými zabojujú v celoslovenskej výtvarnej súťaži vyhlásenej ministrom školstva Branislavom Gröhlingom. Minister sľúbil najlepšie návrhy malých umelcov oceniť darčekmi. 

      • Nový úspech ruštinárov (23.11. 2020)
      • V celoslovenskom kole akcie Ruský film v škole, ktorého sme sa zúčastnili online formou, získali naši žiaci krásne umiestnenia:
       9. ročník - 1.miesto: M. Orinčáková (9.A)  
                         2. miesto S. Foltínová (9.A) a A. Lešková (9.A)
       8. ročník – 1. miesto: Tadeáš Taiš (8.B) a Timotej Taiš (8.B) 
                         2. miesto: J. Gajdoš (8.B)
       V škole na nich čakajú pekné diplomy od odbornej poroty. Srdečne blahoželáme!

       Cпaсибо вам большoе 😊

      • Prerušenie prevádzky bazéna od 12.10.2020
      • Na základe Manuálu pre základné školy a školské zariadenia zo dňa 11.10. 2020, telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport,  bazén a posilňovňa sa nevyužívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby. 

      • Olympiáda v netradičnom šate (18. 11. 2020)
      • Prešov 16.11.2020 - Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si opäť po roku zmerali sily vo vedomostiach a schopnostiach používania materinského jazyka.  Netradične, ale  s o to väčším  cieľom preukázať svoje nadanie, súťažili o prvú priečku a postup na okresné kolo v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Do kúta ich nezahnala ani dištančná výučba a svoje zručnosti  predviedli online formou v dvoch disciplínach – vedomostnom teste a transformácii textu. 


       V prvej časti súťažiaci  presvedčili porotu , že aj napriek nepriaznivým podmienkam výučby nezaháľali a v teste obstáli  výborne. Rovnakú mieru zručnosti  a kreativity prejavili  aj v transformácii poézie na umelecký opis. Výsledkom boli  inšpiratívne  opisy jesennej prírody plné umeleckých prostriedkov.


       Viacerí dokázali, že právom siahajú na prvú priečku. Ako to však v súťaži býva, víťazom sa môže stať iba jeden. A tak sa z pomyselných vavrínov teší  Žofia Čerychová, žiačka 9.A triedy, ktorá bude našu školu reprezentovať aj v okresnom kole.  Druhé miesto patrí jej spolužiačke Nine Kolačkovskej a o tretie miesto sa delia Timea Hudáková z  9.B  a Dália Širotňáková z 8.B triedy.


       Víťazke srdečne  blahoželáme  a prajeme úspešné zvládnutie okresného kola olympiády.

       Mgr. Tatiana Kandráčová

        

        

      • Jeseň v tretiackom ŠKD je pestrá (18. 11. 2020)
      • Triedu si skrášľujeme prácami z papiera, odpadových materiálov, z prírodnín a z flisu,  sledujeme reláciu Školský klub, hráme golf i bowling, konštruujeme zo stavebníc. Počas prípravy na vyučovanie hráme domino i pexeso po anglicky. We learn English playfully ☺
       Tretiaci a vychovávateľka Z. Lepková

      • Bábkové divadielko (13. 11. 2020)
      • Keďže v tomto období nenavštevujeme kiná, ani divadlá, vyrobili sme si vlastné bábkové divadielko s kulisami a bábkami. Stačilo trochu fantázie a vzniklo krásne divadelné predstavenie, ktoré nás všetkých rozveselilo.
       Vychovávateľka Iveta Lokajová a žiaci II.B

      • Vyrábame rúško (4. 11. 2020)
      • Aj nás chránia, aj nám už lezú na nervy – rúška.  Ako sa k nim postaviť kreatívne a nie odmietavo?  Dá sa to aj zábavne a my v I.B sme si to vyskúšali. Viedli sme otvorenú diskusiu  na tému prečo je nosenie rúšok také dôležité. Vyskúšali sme to na omaľovánke, kde sa nám najviac páčilo, že sme sami navrhli vzor rúška. Však nestačilo nám to a pustili sme sa do výroby rúška zo servítky. Pri tomto zaujímavom objavovaní sme si sľúbili, že bezpečnosť musí byť na prvom mieste a že pod rúško neschováme naše prejavy nálady a emócií.
       Bc. Zuzana Olejníková - vychovávateľka

      • Halloweenska zábava v I.A (3. 11. 2020)
      • Nie každý deň je rovnaký, a preto sme si posledný deň pred prázdninami spestrili aj my. Urobili sme si Hallooweensku zábavu. Tento deň sa niesol v zábavnom a tvorivom duchu. Masky sme doplnili maskami vlastnej výroby. O zábavu sa nám postarali rôzne hry a diskotéka. Popoludnie sme si výborne užili.
       Vychovávateľa A. Dlugošová a I.A trieda.

      • Oznam - školské stravovanie 2. stupeň
      • Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

       • v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov v piatom až deviatom ročníku s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania
      • Halloweenske popoludnie v III. odd. ŠKD (30. 10. 2020)
      • Vo štvrtok 29. 10. si deti z I.C triedy skutočne užili halloweenske tvorivé a zábavné popoludnie. Doniesli si masky, vytvorili tekvičky a strašidielka a nesmeli chýbať súťaže aj zábava plná smiechu a dobrej nálady. Takto veselo sme ukončili deň pred jesennými prázdninami. 
       Vych. D. Jankovichová

      • Finančná gramotnosť v IV.B (30. 10. 2020)
      • So štvrtákmi sme sa pred prázdninami rozhodli spríjemniť si deň na hodine matematiky rozprávaním a učením sa o peniazoch. Naučili sme sa ako s nimi rozumne hospodáriť,  prečo je dôležité šetriť peniaze a odkladať na „horšie časy“  a ako s nimi narábať pri nakupovaní. Žiaci počítali čo si môžu kúpiť za danú sumu, koľko peňazí  sa im zvýši a akými bankovkami alebo mincami môžeme platiť. Táto téma ich veľmi zaujala a určite ju budeme využívať aj na ďalších hodinách (nielen) matematiky.
       Žiaci IV.B a tr. učiteľka Mgr. L. Fričová

      • ...aj v III. B sa hospodárilo a veselilo (30. 10. 2020)
      • Deň pred jesennými prázdninami sme prežili v III. B netradične. Začali  sme seriózne. Téma peniaze v našej triednej „EURO AKADÉMII“ u nás vzbudila tie správne emócie. Odhalili  sme falšovanie peňazí, nakúpili lacno a veľa, stali  sme sa majiteľmi hŕby eur. A to už bol len krôčik k pravej „Halloweenskej párty“. Deň sme zavŕšili súťažením a tancom. V maskách bolo síce trošku dusno, ale ten pocit, keď počas dňa nevyberiete učebnice z aktovky....ten stojí za to ...
       Žiaci III.B a tr. učiteľka Mgr. N. Petrufová

      • Vesmír očami štvrtákov (30. 10. 2020)
      • Na hodinách prírodovedy sme sa so štvrtákmi učili o vesmíre. Táto téma je veľmi obľúbená, pretože vesmír odjakživa vzbudzoval u ľudí veľkú zvedavosť a inak to nebolo ani v našej triede.  Preto sme sa rozhodli vesmír , slnečnú sústavu, pohyby Zeme a súhvezdia aj výtvarne spracovať.  Žiaci vyfarbili jednotlivé planéty, usporiadali ich na ich obežnej dráhe , znázornili aj pohyby našej Zeme a pomocou plastelíny a špajdli vytvorili najznámejšie súhvezdia. Všetci sa už teraz tešíme na ďalšie skúmanie vesmíru....
       Žiaci 4. B a tr. učiteľka Mgr. L. Fričová

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje