• PF´21
      • Tak ako dnes starý rok padá, nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá. Zabudni na bolesť a starosti a preži ďalší rok v láske a radosti.

      • Vianočné prázdniny
      • Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 11. decembra 2020 sa vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie začne v pondelok 11. januára 2021. O podmienkach nástupu detí do školy Vás budeme informovať.

      • Recykluj a vyhraj (18. 12. 2020)
      • Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy, milí žiaci,

       V tomto školskom roku sme zavŕšili  súťaž „Recykluj a vyhraj“ a naše dlhotrvajúce snaženie bolo korunované dvojakým úspechom. Prvým a hlavným úspechom je, že spoločnými silami vychovávame deti , pre ktoré je prirodzené aktívne chrániť prírodu .  Druhým úspechom je, že sme sa umiestnili na 5. mieste v Top desiatke zúčastnených škôl v našej kategórii A4  s celkovým množstvom  41 500 g hliníkových Sabi viečok. Za toto nás  spoločnosť Milkagro  odmenila peknými  cenami. Top zberači sa môžu tešiť na úžasný tablet, nákupné poukážky, tričká, hry a iné ceny. 
       Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú naše ekologické aktivity a našu snahu vychovávať deti k ohľaduplnosti voči prírode. Je super, že je nás čím ďalej, tým viac.


       Mgr. Galina Čajková,
       koordinátorka environmentálnej výchovy
        

        

      • Geografická olympiáda - šk. kolo online (18. 12. 2020)
      • Kategória F – 6. a 7. ročník, piatok 4.12. 2020
       Všetci zúčastnení žiaci preukázali vedomosti ako v teoretickej, tak aj v praktickej časti, v ktorej úlohy boli zamerané na vyhľadávanie informácií v atlase.
       Úspešní riešitelia: M. Franková (VI.B), T. Leško (VII.A), M. Helou (VI.C), J. Manko (VII.A), J. Pulík (VI.A) a A. Kačmarik (VI.B)
       Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť a odvahu.

      • Vianočná pošta pre seniorov (16. 12. 2020)
      • Počiatky posielania vianočných pohľadníc siahajú do začiatku 18.stor. v Taliansku. Rukou napísaná pohľadnica má stále svoje nezastupiteľné čaro. Preto sa žiaci zo Školského klubu detí so svojimi pani vychovávateľkami rozhodli už tretí rok zapojiť do 4.ročníka Vianočnej pošty, ktorú organizuje OZ Pohodovo. Vyrobili a napísali hrejivé priania k Vianociam pre neznámych starkých do domovov sociálnych služieb a domovov seniorov na celom Slovensku. Ich krásnu prácu si môžete pozrieť v nasledujúcich fotografiách.
       Deti ŠKD, Bc. Alena Filičková

      • Pytagoriáda (14. 12. 2020)
      • Na tohtoročnej matematickej súťaži Pytagoriáda súťažili žiaci 3. až 8. ročníka online alebo v škole (mladšie kategórie).

       Víťazi v jednotlivých kategórií: 
       3. ročník - Nina Hviščová,  získala 25 bodov
       4. ročník - Kristína Fidesová a Gregor Novotný získali 20 bodov
       5. ročník - Michal Kuchár mal 20 bodov
       6. ročník - Martina Franková, Adam Kačmarik získali 24 bodov
       7. ročník - Šimon Staňa mal 22 bodov
       8. ročník - Alica Fečová získala 16 bodov

       Všetkým, ktorí sa zúčastnili školského kola, sa chcem poďakovať a verím, že budú úspešní na okresnom kole. Mali sme troch žiakov, ktorí vyriešili správne všetkých 15 úloh. Sú to Nina Hviščová, Adam Kačmárik a Martina Franková.
       Ďakujem aj pani učiteľkám z I. stupňa za pomoc pri realizácii súťaže. 
       Mgr. Daniela Kvašňáková

      • Sladká pomoc pre Afriku
      • Aj malá pomoc s veľkým srdcom bude mať úžasnú odozvu. Chceme touto cestou ukázať deťom, že sú na svete aj deti, ktoré sú chudobné a potrebujú našu pomoc. Táto aktivita je možnosťou naučiť deti podeliť sa z inými. Ukázať im ochotu obetovať svoj čas a darovať ho druhým. Preto sa v rámci Gréckokatolíckej náboženskej výchovy zapájame do projektu ,,Sladká pomoc“. Touto pomocou sa stávame solidárnymi s deťmi na celom svete. Kampaň „Sladká pomoc“ je iniciatívou Pápežských misijných diel, ktoré pomocou keksíkov chcú pomôcť deťom vo svete. Výťažok z predaja poputuje pre deti a mládež do chudobných krajín. Cena keksíka je 0,50.-€. Polovica z ceny ide už priamo na podporu deti v Afrike, Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Kúpou keksíkov však môžeme podporiť deti aj väčšou sumou. V tomto čase Filipovky – prípravného obdobia na narodenie nášho Pána Ježiša Krista Vám chceme ponúknuť možnosť prispieť na tento projekt a podporiť deti v chudobných krajinách sveta. Zbierku na našej škole uskutočníme dňa 15.12.2020 od 8.30 hod. Naši žiaci z gréckokatolíckeho náboženstva budú ponúkať tento misijný keksík. Spoločne s nimi bude pri predaji aj PaedDr. Rudolf Hreňo, ktorý zodpovedá za aktivitu. Ak sa chcete pridať a obetovať kúsok seba prostredníctvom svojich deti kúpte si keksík. Minimálna cena je 0,50.-€ ale maximálna je podľa Vášho srdca – všetko, čo vyzbierame pošleme na účet Pápežských misijných diel. Kto by chcel podporiť zbierku bez zakúpenia keksíka môže. Máme pre vás pripravené 40 ks keksíkov v špeciálnej edícii. Po vypredaní keksíkov sa akcia ukončí spočítaním financií a vyhlásením výsledkov. Teším sa na spoluprácu a zároveň Vám chcem aj poďakovať za Vaše veľké a otvorené srdce!

       S prianím všetkého dobrého otec diakon Rudolf Hreňo PaedDr

      • OZNAM - STRAVNÉ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ OD 01.01.2021
      • Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravuje účinnosť niektorých ustanovení, medzi ktorými je aj zmena v poskytovaní dotácie na stravu posunutá na termín - 1. august 2021.

       V nadväznosti na vyššie uvedené konštatujeme, že v zmysle predmetnej novely zákona o dotáciách sa plošné poskytovanie dotácie na stravu ruší s účinnosťou od 1. augusta 2021, tzn., že prijaté zmeny v poskytovaní dotácie na stravu sa začnú uplatňovať v novom školskom roku 2021/2022.

       Preto prosím zákonných zástupcov  našich stravníkov aby uhradili stravné vo výške 1.stupeň 25€ a 2.stupeň 30€ do 21.12.2020.

       Tento poplatok Vám pokryje stravné do konca školského roku 2021.

       Ďalšie platby nie sú potrebné. (mesačne platby  neposielať)

       Za pochopenie ďakujem a prajem všetkým krásne a pohodové sviatky.

       Katarína Majerová

      • Dejepisná olympiáda z domu (14. 12. 2020)
      • V školskom kole Dejepisnej olympiády sa dňa 10.12. súťažilo dištančne. Okrem prezentovania kvality vedomostí z učiva jednotlivých ročníkov, súťažiaci odpovedali aj na otázky o živote, udalostiach a osobnostiach vo vybraných stredovekých štátoch.
       Všetci prihlásení žiaci preukázali obrovskú snahu uspieť v súťaži o postup do okresného kola. Víťazmi, ktorí budú našu školu ďalej reprezentovať vo svojich kategóriách, sú: A. Kačmarik (VI.B), M. Franková (VI.B), D. Olejníková (VIII.A) a S. Sedláková (VIII.A).
       Veľkú pochvalu a poďakovanie si zaslúžia všetci žiaci, ktorí sa v tomto koronovom nečase na olympiáde zúčastnili a naďalej sa zapájajú do rôznych školských súťaží. 

      • Adventný kalendár plný úloh (10. 12. 2020)
      • Deti I.B sa každý deň v školskom klube tešia, ako otvoríme úlohu z nášho adventného kalendára.  Už sme toho stihli veľa – písali sme list Ježiškovi, vyrábali čiapku z vlny, vyrábali pozdravy pre seniorov, dozvedeli sme sa o vianočných zvykoch spolužiakov, stavali snehuliaka, kŕmili vtáčiky, naučili sme sa ako sa Vianoce slávili v minulosti, vyrábali vianočný svietnik a vylúštili vianočné hádanky. Dnes nás čakala spoločná úloha – vyrobili sme si strom a rozhodli sme sa, že Vám to už všetko ukážeme. Sme už skoro v polovici a už sa nevieme dočkať, čo nás ešte čaká.
       Deti I.B. a pani vychovávateľka Zuzana Olejníková

      • Zdobenie vianočných stromčekov (10. 12. 2020)
      • Naši žiaci sa aj tento rok podieľali na skrášlení nášho mesta Prešov počas Vianoc. Zapojili sa do akcie, ktorú vyhlásilo mesto Prešov "Zdobenie vianočných stromčekov". Vlastnoručne vyrobili vianočné ozdoby, ktoré teraz zdobia náš stromček v centre mesta.

      • Mikulášku, dobrý strýčku...-tematické vyučovanie na prvom stupni (6. 12. 2020)
      • V piatok 4. 12. sme z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie realizovali Mikulášsky deň vo svojich triedach. Klasické vyučovanie nahradilo zábavné „Mikulášske učenie“. Pri čítaní, písaní, počítaní a tvorení nás sprevádzal Mikuláško v rôznych podobách. Zábavné Mikulášske aktivity sa žiakom veľmi páčili, atmosféra bola veselá, láskavá a priateľská a všetci sme si uvedomili, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Žiaci boli úprimne vďační nielen za Mikulášske darčeky, ale hlavne za netradičné a zábavné učenie. Ich úprimný úsmev a iskričky v očiach boli pre nás tým najkrajším darom.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, učiteľky I. stupňa

      • Pokračovanie dištančnej formy vzdelávania pre 2. stupeň
      • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, z dňa 1.12. 2020, žiaci 2. stupňa pokračujú v doterajšej forme dištančného vzdelávania až do odvolania. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom Edupadge a www stránky.

      • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok? (4. 12. 2020)
      • Trúfli by ste si odhadnúť, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Neuveríte, ale veľmi veľa! To si myslia aj žiaci našej základnej školy, ktorí sa zapojili do celoslovenskej zbierky s rovnakým názvom. V tomto roku to bol už 3. ročník výzvy pre všetkých dobrých ľudí, ktorí naplnia škatuľu od topánok maličkosťami a vytvoria z nej vianočný darček. Stačí tak málo – „zabaliť lásku“. Lásku spojenú s vianočným obdarúvaním, ktorá vyčarí radosť a úsmev starým, osamoteným či chorým ľuďom v domoch dôchodcov. Pre niektorých to možno bude jediný darček, ktorí nájdu pod vianočným stromčekom. Jediný, ale zato od nás, Nešporákov zo srdca

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do projektu :-) 

      • Cvičenie s Fitshaker (4. 12. 2020)
      • Prednedávnom sa trieda I.A zapojila do súťaže  Cvičenie pre deti  - Fitshaker. Keďže sa nám podarilo vyhrať cvičenie na mesiac zadarmo, využívame  tieto cvičenia aj ako telovýchovné chvíľky. Cvičenie je úžasné a veľmi sa páči aj deťom. Veď posúďte sami :-) : Fitshaker (video)

       Tr.uč. Mgr. Daša Mochňacká

      • “Do you speak English???“ (30. 11. 2020)
      • Žiaci II.stupňa sa zúčastnili každoročnej a veľmi obľúbenej jazykovej súťaži - školského kola OLYMPIÁDY v anglickom jazyku.
       Tento rok si 18 žiakov zasúťažilo v troch kategóriách. Tohtoročná olympiáda bola však veľmi netradičná. Súťažilo sa online cez aplikáciu zoom. Konečné výsledky boli veľmi tesné. 
       V kategórii 1A sa z víťazstva teší Jakub Manko (VII.A), ktorý bude našu školu reprezentovať aj v okresnom kole. Druhé miesto získala Alana Lokajová (VII.A ) a tretie miesto patrí Michalovi Helou (VI.C).
       V kategórii 1B zvíťazila Žofia Čerychová (IX.A), ktorá sa tiež zúčastní okresného kola. Druhé miesto patrí Patrikovi Imrichovi (IX.A) a tretie miesto získal Samuel Pribulla (IX.A). 
       Tomáš Leško (VII.A) v kategórii 1C postupuje priamo do krajského kola olympiády, kde si zmerá sily s tzv. native speakers.
       Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom a v krajskom kole olympiády.

       Mgr. Adriana Repaská

   • Kontakty

    • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
    • nespora2@gmail.com
    • 051/ 7710957
    • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
    • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
    • Mgr. Jaroslav Bizub
   • zatiaľ žiadne údaje