• Školský klub detí

     • Učitelia a vychovávatelia počas celého dňa učia, zastupujú, venujú sa žiakom v triedach, pripravujú pomôcky na vyučovanie.

      Najlepšie je kontaktovať ich emailom, telefonovať pred vyučovaním, počas prestávok alebo dohodnúť si schôdzku.  

       

      vedúca ŠKD

      Danka Jankovichová

       

       

      tel.: +421 51 7710957

       

       

      jankovichova.nespora@gmail.com

       

      Alena Filičková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      filickova.nespora@gmail.com

       

      Dagmar Košútová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      kosutova.nespora@gmail.com

       

      Zuzana Lepková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      holeczyová.nespora@gmail.com

       

      Iveta Lokajová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      lokajova.nespora@gmail.com

       

      Bc. Zuzana Olejniková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      olejnikova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Alica Dlugošová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      dlugosova.nespora@gmail.com

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje