• Učitelia - 2. stupeň

     •  

      Učitelia počas celého dňa učia, zastupujú, venujú sa žiakom v triedach, pripravujú pomôcky na vyučovanie.

      Najlepšie je kontaktovať ich emailom, telefonovať pred vyučovaním, počas prestávok alebo dohodnúť si schôdzku.  

       

      PaedDr. Oľga Belejová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      belejova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Iveta Bujňáková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      bujnakova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Galina Čajková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      cajkova.nespora@gmail.com

       

      Mgr.Sylvia Jančová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      jancova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Iveta Jovanovičová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      jovanovicova.nespora@gmail.com

       

      Mgr.Tatiana Kandráčová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      kandracova.nespora@gmail.com

       

      Mgr.  Mária Kizeková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      kizekova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Daniela Kvašňáková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      kvasnakova.nespora@gmail.com

       

      PaedDr. Radoslava Levická

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      levicka.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Katarína Mullerová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      mullerova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Peter Nemec

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      nemec.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Zuzana Čajková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      zcajkova.nespora@gmail.com

       

      PaedDr. Viera Pankuchová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      pankuchova.nespora@gmail.com

       

      PaedDr. Gabriela Pittnerová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      pittnerova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Adriana Repaská

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      repaska.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Zuzana Vargová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      vargova.nespora@gmail.com

       

      PaedDr. Ľudovít Tobiáš

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      tobias.nespora@gmail.com

       

      PaedDr. Rudolf Hreňo

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      hreno.nespora@gmail.com

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje