• Učitelia - 1. stupeň

     •  

      Učitelia počas celého dňa učia, zastupujú, venujú sa žiakom v triedach, pripravujú pomôcky na vyučovanie.

      Najlepšie je kontaktovať ich emailom, telefonovať pred vyučovaním, počas prestávok alebo dohodnúť si schôdzku.  

       

      Mgr. Marcela Adamkovičová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      adamkovicova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Eva Čopová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      copova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Ingrid Grejtáková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      grejtakova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Jana Dolinská

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      dolinska.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Jaroslava Ďuricová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      duricova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Ivana Mikovičová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      mikovicova.nespora@gmail.com

       

      PaedDr. Mária Cisková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      ciskova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Iveta Paličková

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      palickova.nespora@gmail.com

       

      Mgr. Nadežda Petrufová

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      petrufova.nespora@gmail.com

       

      PaedDr. Martina Novická

       

      tel.: +421 51 7710957

       

      novicka.nespora@gmail.com

       

      PaedDr. Ľubomíra Mišenková

       

      tel.: +421 51 7710957 misenkova.nespora@gmail.com

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje