• Aktuálne informácie 20/21

     • Pre žiakov prítomných na vyučovaní v škole, ktorí sú prihlásení na stravovanie sa obedy poskytujú od 03.09.2020 v školskej jedálni s nasledovnými pravidlami.

      Obed sa pre prípad neprítomnosti na vyučovaní odhlasuje deň vopred v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. telefonicky na tel. čísle: 0910 437 771.
      V prípade nesplnenia vyššie uvedeného postupu pre odhlasovanie obedu, bude obed účtovaný v plnej sume bez dotácie. Tento obed si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v čase od 11:00 hod. do 11:30 pri služobnom vchode do školskej jedálne. Obed sa poskytuje v jednorazovej nádobe, ktorú zabezpečí škola. Obed ktorý si v tomto čase prevezmete je povinné skonzumovať do jednej hodiny.
      Prosím zvoniť!( pri vstupných dverách do ŠJ je zvonček)

      Za porozumenie ďakujem.

      Katarína Majerová vedúca ŠJ

      Telefonický kontakt: 0910 437 771

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje