• Kontakt

     • Školská jedáleň: 0910437771

      Jedálny lístok žiakov s diétou - CELIAKIA je totožný, avšak suroviny na prípravu jedál sú nahrádzané surovinami vhodnými pre celiatikov. Postup pri príprave týchto jedál je v súlade s platnými právnymi predpismi ( Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z.) a platnými receptúrami pre diétne stravovanie.     

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje