• Robot mBot Ranger vo vyučovaní INF 

    • Naša škola získala grant Nadácie Orange v rámci grantového programu e-Školy pre budúcnosť na zakúpenie 6 programovateľných robotov mBot Ranger s doskou Arduino Mega 2560 a kreatívnych add-on packov. Žiaci vyšších ročníkov si v rámci vyučovania informatiky budú môcť vyskúšať prácu s robotmi, ktoré budú môcť nielen poskladať (rôzne variácie) a bezdrôtovo ovládať (tabletom,...), ale aj naprogramovať (viacero senzorov: gyroskop, ultrazvukový, svetelný,....)

    • naše práce

    • Animácie - 4. ročník

     Animácie vytvárame v programe Revelation Natural Art - Pokročilá v školskej licencii.

     4. A - animácie žiakov na tejto adrese:  Práce žiakov 4.A

     4. B - animácie žiakov na tejto adrese:  Práce žiakov 4.B

    • naše práce

    • Kreslenie - 3. ročník

     Kreslíme v programe Revelation Natural Art  v školskej licencii.

     3. A - práce žiakov na tejto adrese:  Práce žiakov 3.A

     3. B - práce žiakov na tejto adrese:  Práce žiakov 3.B

     3. C - práce žiakov na tejto adrese:  Práce žiakov 3.C

    • naše práce

    • Kreslenie - 2. ročník

     Kreslíme v programe Revelation Natural Art  v školskej licencii.

     2.A - práce žiakov na tejto adrese:  Práce žiakov 2.A

      

    •   Gimp

    • GIMP (GNU Image Manipulation Program) je slobodný nástroj na úpravu obrázkov 

     Práce žiakov: práce žiakov

  • MATERIÁLY

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje