• Slovenský jazyk

     •  Milí žiaci!

      Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sa budeme snažiť v predmete Slovenský jazyk a literatúra  viesť vás k uvedomelému čítaniu, obohacovať vašu slovnú zásobu a komunikačné schopnosti, prehlbovať váš vzťah k materinskému jazyku, rozvíjať vaše tvorivé nadanie, talentovaných žiakov zapájať do súťaží, pripraviť žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9.

      Pripravované akcie a súťaže:

      • Olympiáda zo slovenského jazyka
      • Šaliansky Maťko
      • Hviezdoslavov Kubín
      • Cvičný Monitor 5 a 9
      • Komparo 9
      • Návšteva knižnice Slniečko
      • Súťaž v čitateľskej gramotnosti
      • Týždeň čitateľskej gramotnosti
      • Besedy o prečítaných knihách
      • Návšteva Babadla
      • Návšteva DJZ v Prešove
      • Svet médií 2
      • Nešporkova čitáreň
      • Exkurzia v košickej TV
      • Prešov číta rád
      • a iné akcie podľa aktuálnej ponuky

      Verím, že spoločnými silami všetko zvládneme a na konci školského roka budeme s hrdosťou spomínať na to, čo sme na hodinách SJL dokázali, čo sme sa naučili a v čom sme sa zlepšili.

      Mgr. Iveta Bujňáková

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje