• Poplatok za školský klub detí (ŠKD) v školskom roku 2020/2021
      • Mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD:
       Výšku mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD určuje riaditeľ školy na základe Všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa – mesta Prešov.                                                      
       Výška príspevku je 12 eur / 1 mesiac.  (na základe VZN zriaďovateľa mesta Prešov sa suma môže meniť).
        
       Poplatok za mesiac september 2020 je potrebné uhradiť do 10. septembra 2020!

       Poplatok za ŠKD sa realizuje :
       Bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu), Internet bankingom, alebo priamym vkladom na účet školy vždy od 1. do 5. dňa v príslušnom mesiaci . 
       (za  október od 1. - 5. 10., za november od  1.- 5.11. atď.)

       Bankové spojenie školy:    
       Banka: INI CREDIT BANK
       Účet / IBAN : SK 45 1111 0000 0011 7959 9037 
       SWIFT/BIC: UNCRSKBX
       Konštantný symbol: 0308
       Variabilný symbol: 20202021
       Do správy pre prijímateľa zadať: Meno a priezvisko dieťaťa, triedu !
        
       Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu zaplateného obdobia, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku ani alikvotnej čiastky.

       Ďakujeme.
        

      • Oznam o udelení riaditeľského voľna
      • Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje, že dňa 4.9.2020 /piatok/ udeľuje na základe odporúčania RÚVZ v Prešove, riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani školský bazén, ŠJ a ŠKD.

       Riaditeľské voľno bolo udelené na základe prijatých opatrení  súvisiacich s podozrením na výskyt ochorenia Covid-19. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 a Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/15801/1-A1800, poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka na tento deň riaditeľské voľno.

       Aktuálne informácie o ďalšom postupe budú zverejnené na školskej www stránke /https://nespora.edupage.org/ a taktiež prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

       V prípade otázok kontaktujte triednych učiteľov, alebo vedenie školy 051/7710957.          

                                                                                                                                                    

                                                                    Vedenie školy

      • Oznam rodičom - záujem o ŠKD
      • Vážení rodičia,

       ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo školský klub detí (ŠKD) v šk. r. 2020/2021, je potrebné vypísať dokumenty, ktoré sme dnes 2.9.2020 (streda) rozdali deťom 1.stupňa. 


       Vypísané dokumenty zašlite naspäť ráno do školy 3.9. ( štvrtok ) triednym učiteľkám!

       1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD – platí na celý šk. rok
       2. Prihláška do ŠKD - platí na celý šk. rok
       3. Splnomocnenie – podľa potreby
       4. Organizácia ŠKD – platí od 3.9. – 11.9.2020 v čase mimoriadnych opatrení 

       O poplatkoch za ŠKD Vás budeme informovať v najbližších dňoch cez  Edupage a web školy.

       Ďakujeme.
        

      • Organizácia prvého školského dňa
      • Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020.

       Vstup žiakov do školy je nasledovný:

       7:45     2. – 4. ročník hlavný vchod 

       8:00     5. a 6. ročník vchod pri školskom bazéne

       8:15     7., 8. a 9. ročník zadný vchod pri TV (vstup od futbalového ihriska)

       Vstup zákonných zástupcov je zakázaný.

       8:30     žiaci prvého ročníka hlavný vchod

       Vstup rodičom do školy bude výnimočne umožnený len v prvý deň školského roka.

       Ukončenie prvého školského dňa:

       10.00     7., 8. a 9. ročník

       10.00     2.  – 4. ročník

        9.45      5. a 6. ročník

       Prváčikovia budú končiť individuálne. 

        

       Školská jedáleň a ŠKD 2.9.2020 nie je v prevádzke.

       O organizácii nasledujúcich dní školského vyučovania budú podrobne informovať triedni učitelia 2.9.2020.

        

       Pri nástupe sú žiaci povinní priniesť nasledovné dokumenty /bez podpísaných dokumentov žiakom nebude umožnený vstup do školy/: 

       Bezinfekcnost_2020__2021.docx

       Vyhlasenie_rodica_2020_2021.docx

       Podrobné informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ /kliknite na text/

       Žiaci sú povinní prejsť ranným filtrom /dezinfekcia rúk a meranie teploty/.

       Vstup do školy bude umožnený len s ochranným rúškom.

       Žiadame rodičov detí, ktoré budú mať príznaky ochorenia, aby svoje deti nechali doma na nevyhnutnú dobu liečenia. Podľa nariadení hlavného hygienika SR, ÚVZ a MŠ VVaŠ.

       Prajeme úspešný štart do nového školského roka 2020/2021.

      • Letná škola – 5. deň (28. 8. 2020)
      • Piaty,  posledný deň našej Letnej školy sme strávili vo Fundilande v Prešove. Pohybová aktivita , cieľom ktorej bolo zažiť zábavu a dobrodružstvo  sme si naozaj užili.  Multifunkčné dvojpodlažné ihrisko s prekážkami, šmýkačkami, trampolínami, lezeckou stenou, autíčkami, legom a miestom na futbal .... to sa nám deťom páči. Letnú školu 2020 plnú zážitkov nám budú pripomínať tričká a šatky, ktoré sme dostali od našej školy a vďaka patrí aj našim p. vychovávateľkám a p. asistentkám, ktoré sa o nás po celý čas starali. Ďakujeme.

       Letná škola  – 4. deň (27. 8. 2020)

       Štvrtý deň našej Letnej školy sme strávili v Hanušovciach nad Topľou a navštívili sme  Archeopark Živú archeológiu a kaštieľ. Naplánovali sme si  prírodovednú aktivitu, cieľom ktorej bolo poznanie praveku a stredoveku prostredníctvom piatich obydlí a ich vybavenia. Jedinečný priestor na učenie sa, ktoré nenudí, na relax, ktorý je aktívny a na hru, ktorá je zároveň poznávaním. Veď kto by nechcel cestovať v čase? Vyskúšali sme si rôzne remeslá a prezreli sme si jeden z najkrajších kaštieľov Prešovského kraja, lebo história je  matkou múdrosti. Tak toto treba vidieť a zažiť. 

       Letná škola  – 3. deň (26. 8. 2020)

       Tretí deň našej Letnej školy sme strávili v Košiciach a tešili sme sa, lebo sme navštívili ZOO a Dinopark. Prírodovedná aktivita, cieľom ktorej bolo odniesť si nové poznatky o histórii našej planéty a spoznávať živé zvieratá žijúce na Zemi. Na jednom mieste sme videli  nielen živé zvieratká ale aj vyhynuté dinosaury v životných veľkostiach. Veľmi sa nám dnes páčilo  všetko, čo sme videli a zažili. 

       Letná škola – 2. deň (25.8.2020)


       Druhý deň našej Letnej školy sme strávili v Košiciach. Mali sme pripravenú vzdelávaciu aktivitu s názvom Potulky mestom Košice – Po stopách vrabčeka Urbanka. Cieľom tejto aktivity bolo zábavnou formou spoznávanie zaujímavostí a histórie mesta. Formou príbehovej prehliadky na motív Košických rozprávok o vrabčekovi Urbankovi sme sa dozvedeli o histórii mesta, Dómu sv. Alžbety, Kaplnky sv. Michala a Urbanovej veže. Na dnešných potulkách Košicami sme sa opäť niečo nové a zaujímavé naučili a o niečo múdrejší sme sa vrátili do školy, kde sme strávili popoludnie ďalšími aktivitami.

        

       Letná škola  – 1. deň (24. 8. 2020)

       Prvý deň našej Letnej školy sme začali krásnym slnečným dňom a športovou aktivitou v Lanovom centre v Prešove. Mali sme pripravený adaptačný program,  cieľom ktorého boli pohybové aktivity, trochu adrenalínu a posilnenie tímového ducha našej nešporáckej partie. Stali sme sa dobrodruhmi na stratenom ostrove. Počas hľadania tajomného pokladu sme plnili rôzne úlohy a prekonávali prekážky, čo sa nám aj podarilo. Po tejto športovej aktivite nesmel chýbať aj náš školský bazén, v ktorom sme sa pri vodných hrách poriadne osviežili. Dnešný deň sme si naozaj vychutnali.

      • Letná škola 2020
      • V prílohe sú informácie k Letnej škole. Prosíme rodičov, vyhlásenie a odchod dieťaťa domov je potrebné vypísať a doniesť 24.8 v pondelok ráno do školy.

       Letná škola 2020

       Informácie pre rodičov

        

       Termín : 24. – 28.8.2020 ( pondelok – piatok)

       • Príchod detí do školy 8.00 – 8.15 h. cez vchod bazén ( prísť presne, lebo o cca 8.30 odchádzame zo školy na naplánované aktivity mimo školy)
       • Odchod detí zo školy si naplánujte na 14.00, 15.00 a 16.00 ( podľa nižšie uvedeného nášho programu )
       • Každý deň nech majú deti športové oblečenie a tenisky, šiltovku, rúško, v ruksaku pršiplášť alebo dáždnik, svoju fľašu s vodou, desiatu, olovrant, vreckové podľa vášho uváženia.
       • Máme naplánovaný bazén, osobitne do vrecúška pribaľte deťom plavky, uterák, čiapku a prezuvky na bazén.
       • 27.8. vo štvrtok ideme na celodenný výlet, návrat do školy cca 15.00 h.
       • Obed, vstupné na aktivity, materiálne zabezpečenie aktivít majú deti hradené.
       • Prosíme rodičov, v prípade zdravotného problému ( alergia a iné ) nás informujte.
       • Ak dieťa v daný deň nepríde, dajte nám vedieť do 8.15 h. telefonicky do školy                                            na tel. číslo: +421 51 7710957   

        

      • Letná škola 2020
      • Blíži sa koniec letných prázdnin a my sa ešte stretneme s našimi žiakmi posledný augustový týždeň v letnej škole. Pre všetkých, ktorí sa prihlásili a chcú ešte prežiť prázdninové chvíle s kamarátmi, máme pripravené pestré vzdelávacie, zážitkové, športové a hravé aktivity  v škole aj mimo školy. Navštívime aj iné mestá, kde majú pre nás pripravený zaujímavý program. Tešíme sa na Vás v škole 24. augusta.

      • Oznam školské stravovanie od 3.9.2020 do 31.12.2020
      • Poplatok za stravné : 1.stupeň 25 €

       2.stupeň 30€

       športovci + diétne stravovanie 35€

       Tento poplatok slúži na úhradu stravného v období od 3.9.2020 do 31.12.2020,  kedy je priznaná

       dotácia na stravovanie vo výške 1,20 na jeden obed.

       Stravníci, ktorí sa stravovali v predchádzajúcom školskom roku v ŠJ, nemusia odovzdávať

       zápisné lístky - sú v platnosti z minulého školského roku. Povinnosťou zákonného

       zástupcu žiaka je uhradiť stravné najneskôr do 31.8.2020.

       Číslo účtu ŠJ : SK04 1111 0000 0011 7959 9096

       Stravníci budú na stravovanie prihlásení na základe uhradeného stravného.

       Všetky zmeny ohľadom stravníka je potrebné nahlásiť vedúcej ŠJ, najneskôr v termíne do

       2.9.2020 na telefónnom čísle: +421 910437 771

       Noví stravníci majú povinnosť odovzdať zápisný lístok , uhradiť stravné a zakúpiť si čipovú kartu.

       Zápisný lístok nájdete ho tu: 

        

       https://nespora.edupage.org/a/skolska-jedalen?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxNyZzdWJwYWdlPTA%3D

       Za porozumenie ďakujem

       Majerová vedúca ŠJ

      • A je tu koniec šk. roka 2019/2020
      • Druhý polrok bol pre všetkých skutočnou výzvou. Mnohí určite pred odchodom na zaslúžené prázdniny a dovolenky bilancujú, ako sa so situáciami, ktoré  priniesol, vyrovnávali.

       My by sme chceli z celého srdca poďakovať všetkým – žiakom, rodičom, učiteľom, prevádzkovým pracovníkom a skonštatovať:

       SPOLOČNE SME TO ZVLÁDLI   -  NA  JEDNOTKU

       Všetkým želáme krásne dni plné slnka, zábavy a zaslúženého oddychu.

        

       Vedenie školy

      • Organizácia vyučovania 29. a 30. 6.2020.
      • 29.6.2020

       1. – 9. ročník  - 4 vyučovacie hodiny do 11:40 – triednické práce, OBED podľa rozpisu, ŠKD pracuje ako minulý týždeň

       - do daného termínu je potrebné odovzdať učebnice, kľúče od skrinky, prípadné nedoplatky.

       30.6. 2020

       1. – 9. ročník  - 7:45 – 9:30 - v tento deň nie je v prevádzke ŠJ a ŠKD /schádzanie je zabezpečené od 6:30/

       Poznámka:

       Ak je zákonný zástupca s dieťaťom na OČR– príde pre vysvedčenie len zákonný zástupca o 9:30, ak by dieťa do školy prišlo od rána – škola mu musí vykázať dochádzku – teda, že je v škole prítomné – a zoznam odovzdáva na sociálnu poisťovňu.


      • Voľby do Rady školy
      •  

       Volebná komisia uskutočnila voľby a po ich realizácii spočítala hlasy. Na základe výsledkov volieb do Rady školy pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, zo zástupcov rodičov voľby dopadli nasledovne:
       1. Mgr. Mária Andrejková
       2.Mgr. Radoslav Koľ
       3.MUDr. Karol Kyslan, PhD.MPH
       4.Jana Jačišinová
       Zvoleným zástupcom gratulujeme.

      • Zápis do ZŠ
      • Milí rodičia,

       ak ste sa rozhodli pre:

       Zápis do 1. ročníka, alebo  Prihlásenie žiaka /prestup z inej školy/

       prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky /kliknite na odkaz dole pod obrázkom/.

       Poznámka: Prihlášku je potrebné vypísať aj s diakritikou a malými /veľkými písmenami správne, nakoľko údaje sa prepisujú do školského informačného systému a sú použité pri vypisovaní vysvedčení.

        

       Zápis do 1. ročníka

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

       Na základe usmernenia ministerstva školstva sa na základných školách deti tento rok nemôžu osobne zúčastniť zápisu. Zápis bude prebiehať elektronicky pomocou elektronickej prihlášky /kliknite na odkaz dole pod obrázkom/.

       V dňoch 15.4-30.4.2020 sa zápis do prvého ročníka uskutoční v opodstatnených prípadoch aj osobne od 10:00 do 14:00 hod. v budove školy za prísnych bezpečnostných opatrení (rúška na tvár, ochranné rukavice) - termín je nutné vopred dohodnúť na tel.čísle 0905611301. Tento zápis je určený pre rodičov, ktorí nemajú prístup ku internetu a elektronickej prihláške.

        

       Ďakujeme

        

       Prihlásenie žiaka /prestup z inej školy/

       Pred vypísaním prihlášky pri prestupe žiaka z inej školy je potrebné vopred konzultovať prijate žiaka s kontaktujte vedením školy buď telefonicky +421 51 7710957, alebo emailom: misenkova.nespora@gmail.com 

       Ďakujeme

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje