• Organizácia vyučovania od 10.11. 2020
      • Organizácia vyučovania od 10.11. 2020
       1. stupeň

       Vyučovanie s tr. učiteľom – podľa rozvrhu
       ŠKD
       Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu /dištančná forma/:
       podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie a prihlasovanie sa na online hodiny cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

       11:40 – 1. ročníky

       11:55 – 2. ročníky

       12:10 – 3. ročníky

       12:25 – 4. ročníky

       Podmienky nástupu žiakov 1. stupňa:
       * pri nástupe odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti /viď príloha/
       * v prípade ak je žiak, rodič, alebo osoba žijúca v spoločnej domácnosti so žiakom, pozitívne testovaná, je potrebné riadiť sa nariadeniami RÚVZ.

       Dobrý deň, v prílohe je aktualizované /8.11. 2020/ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Ak nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, bude pripravené pri vstupe do školy. Toto vyhlásenie musia žiaci odovzdať pri nástupe do školy.

        

      • Organizácia vyučovania od 3.11. 2020
      • 1. stupeň

       • Vyučovanie s tr. učiteľom – podľa rozvrhu

            ŠKD

       • Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       • Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu /dištančná forma/:

       • podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie a prihlasovanie sa na online hodiny cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

       11:40 – 1. ročníky

       11:55 – 2. ročníky

       12:10 – 3. ročníky

       12:25 – 4. ročníky

      • Vianočné pohľadnice s kresbou detí (26. 11. 2020)
      • Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR. Pre policajtov, hasičov i horských záchranárov vytvorili vianočné pohľadnice, na ktorých boli zimné obrázky s vianočnou tematikou. 

      • Cvičíme s Kidshaker (26. 11. 2020)
      • Žiaci IV. oddelenia vyhrali súťaž o prémiový mesačný vstup do online fitka KIDshaker, ktorý sprostredkúva fitshaker.sk. Počas celomesačného cvičenia si v rámci rekreačnej činnosti, hravou formou precvičujeme základné cvičebné prvky s Fitinkou a Tonym. Učíme sa jednoduché tanečné variácie, precvičujeme si hlasivky spevom a naberáme nové vedomosti o zdravom životnom štýle. 

       Žiaci II.A a p. vych. Bc. Alena Filičková

      • Informatická súťaž iBobor (26. 11. 2020)
      • Naši žiaci sa v dňoch od 10. 11. do 16. 11. zúčastnili medzinárodnej informatickej on-line súťaže iBobor. Tento rok súťažilo na Slovensku  z domu alebo zo školy  v ôsmich kategóriách 55 064 súťažiacich z 804 škôl, z našej školy sa zapojilo 34 žiakov, z nich 23 bolo úspešnými riešiteľmi - gratulujeme!, z toho piati žiaci mali 100. percentil: Jakub Knap (2.A), Oliver Szabó (2.B), Filip Lichvár (2.B), Michal Kuchár (5.B), Adam Kačmarik (6.B).

      • Vianočný pozdrav ministrovi školstva (23. 11. 2020)
      • Každé Vianoce je zvykom, že si ľudia zasielajú vianočné pozdravy. Tých, čo si ich aj vlastnoručne vyrobia,  je síce menej, ale ich výsledný produkt stojí za to!  Naši Nešporáci medzi takýchto „tvorcov“ určite patria. Aj tento rok vytvorili zaujímavé a netradičné pozdravy, ktorými zabojujú v celoslovenskej výtvarnej súťaži vyhlásenej ministrom školstva Branislavom Gröhlingom. Minister sľúbil najlepšie návrhy malých umelcov oceniť darčekmi. 

      • Nový úspech ruštinárov (23.11. 2020)
      • V celoslovenskom kole akcie Ruský film v škole, ktorého sme sa zúčastnili online formou, získali naši žiaci krásne umiestnenia:
       9. ročník - 1.miesto: M. Orinčáková (9.A)  
                         2. miesto S. Foltínová (9.A) a A. Lešková (9.A)
       8. ročník – 1. miesto: Tadeáš Taiš (8.B) a Timotej Taiš (8.B) 
                         2. miesto: J. Gajdoš (8.B)
       V škole na nich čakajú pekné diplomy od odbornej poroty. Srdečne blahoželáme!

       Cпaсибо вам большoе 😊

      • Olympiáda v netradičnom šate (18. 11. 2020)
      • Prešov 16.11.2020 - Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si opäť po roku zmerali sily vo vedomostiach a schopnostiach používania materinského jazyka.  Netradične, ale  s o to väčším  cieľom preukázať svoje nadanie, súťažili o prvú priečku a postup na okresné kolo v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Do kúta ich nezahnala ani dištančná výučba a svoje zručnosti  predviedli online formou v dvoch disciplínach – vedomostnom teste a transformácii textu. 


       V prvej časti súťažiaci  presvedčili porotu , že aj napriek nepriaznivým podmienkam výučby nezaháľali a v teste obstáli  výborne. Rovnakú mieru zručnosti  a kreativity prejavili  aj v transformácii poézie na umelecký opis. Výsledkom boli  inšpiratívne  opisy jesennej prírody plné umeleckých prostriedkov.


       Viacerí dokázali, že právom siahajú na prvú priečku. Ako to však v súťaži býva, víťazom sa môže stať iba jeden. A tak sa z pomyselných vavrínov teší  Žofia Čerychová, žiačka 9.A triedy, ktorá bude našu školu reprezentovať aj v okresnom kole.  Druhé miesto patrí jej spolužiačke Nine Kolačkovskej a o tretie miesto sa delia Timea Hudáková z  9.B  a Dália Širotňáková z 8.B triedy.


       Víťazke srdečne  blahoželáme  a prajeme úspešné zvládnutie okresného kola olympiády.

       Mgr. Tatiana Kandráčová

        

        

      • Jeseň v tretiackom ŠKD je pestrá (18. 11. 2020)
      • Triedu si skrášľujeme prácami z papiera, odpadových materiálov, z prírodnín a z flisu,  sledujeme reláciu Školský klub, hráme golf i bowling, konštruujeme zo stavebníc. Počas prípravy na vyučovanie hráme domino i pexeso po anglicky. We learn English playfully ☺
       Tretiaci a vychovávateľka Z. Lepková

      • Bábkové divadielko (13. 11. 2020)
      • Keďže v tomto období nenavštevujeme kiná, ani divadlá, vyrobili sme si vlastné bábkové divadielko s kulisami a bábkami. Stačilo trochu fantázie a vzniklo krásne divadelné predstavenie, ktoré nás všetkých rozveselilo.
       Vychovávateľka Iveta Lokajová a žiaci II.B

      • Vyrábame rúško (4. 11. 2020)
      • Aj nás chránia, aj nám už lezú na nervy – rúška.  Ako sa k nim postaviť kreatívne a nie odmietavo?  Dá sa to aj zábavne a my v I.B sme si to vyskúšali. Viedli sme otvorenú diskusiu  na tému prečo je nosenie rúšok také dôležité. Vyskúšali sme to na omaľovánke, kde sa nám najviac páčilo, že sme sami navrhli vzor rúška. Však nestačilo nám to a pustili sme sa do výroby rúška zo servítky. Pri tomto zaujímavom objavovaní sme si sľúbili, že bezpečnosť musí byť na prvom mieste a že pod rúško neschováme naše prejavy nálady a emócií.
       Bc. Zuzana Olejníková - vychovávateľka

      • Halloweenska zábava v I.A (3. 11. 2020)
      • Nie každý deň je rovnaký, a preto sme si posledný deň pred prázdninami spestrili aj my. Urobili sme si Hallooweensku zábavu. Tento deň sa niesol v zábavnom a tvorivom duchu. Masky sme doplnili maskami vlastnej výroby. O zábavu sa nám postarali rôzne hry a diskotéka. Popoludnie sme si výborne užili.
       Vychovávateľa A. Dlugošová a I.A trieda.

   • Kontakty

    • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
    • nespora2@gmail.com
    • 051/ 7710957
    • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
    • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
    • Mgr. Jaroslav Bizub
   • zatiaľ žiadne údaje