• A je tu koniec šk. roka 2019/2020
      • Druhý polrok bol pre všetkých skutočnou výzvou. Mnohí určite pred odchodom na zaslúžené prázdniny a dovolenky bilancujú, ako sa so situáciami, ktoré  priniesol, vyrovnávali.

       My by sme chceli z celého srdca poďakovať všetkým – žiakom, rodičom, učiteľom, prevádzkovým pracovníkom a skonštatovať:

       SPOLOČNE SME TO ZVLÁDLI   -  NA  JEDNOTKU

       Všetkým želáme krásne dni plné slnka, zábavy a zaslúženého oddychu.

        

       Vedenie školy

      • Organizácia vyučovania 29. a 30. 6.2020.
      • 29.6.2020

       1. – 9. ročník  - 4 vyučovacie hodiny do 11:40 – triednické práce, OBED podľa rozpisu, ŠKD pracuje ako minulý týždeň

       - do daného termínu je potrebné odovzdať učebnice, kľúče od skrinky, prípadné nedoplatky.

       30.6. 2020

       1. – 9. ročník  - 7:45 – 9:30 - v tento deň nie je v prevádzke ŠJ a ŠKD /schádzanie je zabezpečené od 6:30/

       Poznámka:

       Ak je zákonný zástupca s dieťaťom na OČR– príde pre vysvedčenie len zákonný zástupca o 9:30, ak by dieťa do školy prišlo od rána – škola mu musí vykázať dochádzku – teda, že je v škole prítomné – a zoznam odovzdáva na sociálnu poisťovňu.


      • Voľby do Rady školy
      •  

       Volebná komisia uskutočnila voľby a po ich realizácii spočítala hlasy. Na základe výsledkov volieb do Rady školy pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, zo zástupcov rodičov voľby dopadli nasledovne:
       1. Mgr. Mária Andrejková
       2.Mgr. Radoslav Koľ
       3.MUDr. Karol Kyslan, PhD.MPH
       4.Jana Jačišinová
       Zvoleným zástupcom gratulujeme.

   • Kontakty

    • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
    • nespora2@gmail.com
    • 051/ 7710957
    • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
    • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
    • Mgr. Jaroslav Bizub
   • zatiaľ žiadne údaje